SWZ start bouw woningen in Breecamp-Oost

Zwolle – Vorige week werden door woningcorporatie SWZ en projectontwikkelaar AM de eerste palen de grond ingeslagen van ruim 111 woningen in Breecamp-Oost (Stadshagen). Het zijn de eerste woningen in het zogenoemde Stadshagen plus.

Van de 111 woningen worden 75 sociale huurwoningen gebouwd (onder de huurtoeslaggrens), 16 zogenoemde sociale koopwoningen in de prijsklasse van circa € 155.000 (waarbij € 10.000 koopsubsidie wordt verleend). Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een bruto gezamenlijk jaarinkomen van € 40.000 (inclusief vaste toeslagen en vakantiegeld). De woningen hebben drie slaapkamers, een diepe achtertuin met een ruime berging. Projectontwikkelaar AM bouwt in hetzelfde plan 20 koopwoningen. Begin oktober start de verkoop van de woningen. De verhuur gaat via de Woningzoeker.


SWZ verwacht veel belangstelling voor de koopwoningen. Er hebben zich inmiddels al ruim 500 belangstellenden op een interesselijst ingetekend (www.swz.nl). Breecamp Oost

Ten noorden van Zwolle wordt Stadshagen de komende jaren verder uitgebreid met het deelgebied Breecamp Oost. Liggend tegen het bestaande Stadshagen vormt dit ruim opgezette nieuwe woongebied een verbinding met het groen en het water van de Mastenbroeker polder. Breecamp Oost bestaat uit vier delen: Havezate, Plantage, Broeklanden en de Oude Wetering. Het zijn kleine woonbuurten met verschillende soorten huizen, weinig hoogbouw en veel aandacht voor groen en speelgelegenheden voor kinderen. Centraal in de wijk komt een park.

Duurzame woningen

De woningen worden duurzaam gebouwd. Dat geldt overigens voor alle circa 4000 woningen die nog het tweede deel van Stadshagen gebouwd worden. De Gemeente Zwolle, SWZ en AM hebben alle drie duurzaamheid en beperking van CO2 hoog in het vaandel staan. De woningen in dit deel van Stadshagen worden dan ook aangesloten op een duurzaam systeem in plaats van een regulier gassysteem. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Naast het gebruik van biomassa is het bijvoorbeeld ook mogelijk om gebruik te maken van het (grond)water in het gebied. De gemeente onderzoekt samen met de marktpartijen wat de meest passende duurzame energievoorziening is.  

Voor de nu te bouwen 111 woningen begint het ontwerp met het beperken van de energie die nodig is om de woning te verwarmen. Daarom zijn de woningen heel goed geïsoleerd. De energie die nog wel nodig is, wordt op een duurzame manier opgewekt. Dit wordt in de Breecamp-Oost centraal gedaan. Een praktisch gevolg is dat de gebruikelijke cv-ketel is vervallen, waardoor er geen gasaansluiting is (en ook geen gasleverancier). De centrale warmteopwekking vermindert sterk de uitstoot van schadelijke gassen, zoals CO2, omdat er geen gas meer wordt verstookt. Voor het vaststellen van een eerlijke prijs voor ruimteverwarming en warm tapwater hebben de overheid en de energiebedrijven een belangrijk principe afgesproken: het ‘niet-meer-dan-anders principe’. Dit principe wordt door de Warmtewet vertaald en geborgd. De tarieven die op basis van dit principe worden vastgesteld, worden ook in dit project gehanteerd. Bemetering van het warmtegebruik vindt zoals gebruikelijk plaats in de meterkast.

Artikel delen:

Reageer