Volleybal in Zwolle gaat nieuwe fase in

Zwolle – Landstede Volleybal/VCZ gaat in het nieuwe seizoen gebruik maken van de hallen in het Landstede Sportcentrum. Al sinds de plannen van Landstede bekend werden, heeft de vereniging uitgespro-ken de intentie en de ambitie te hebben om van deze nieuwe hal gebruik te gaan maken. Jarenlang heeft de vereniging met veel plezier en in goede samenwerking gebruik gemaakt van de hal in de Thorbecke Scholengemeenschap. Er zal dus wel met enige weemoed afscheid worden genomen.

Het bestuur van de vereniging vindt dat de stap alleen genomen kan worden als het financieel en praktisch haalbaar zou blijken te zijn. Daarvoor zijn uitvoerige ge-sprekken gevoerd met de diverse partijen en niet in het minst met de leden van de vereniging. Door gesprekken te voeren met de diverse partners ziet het bestuur de mogelijkheid om een gezonde begroting op te stellen die een overgang naar de nieuwe hal niet in de weg staat. Het vlaggenschip van het Zwolse volleybal is het eerste herenteam van Landstede Volleybal. Een team dat al jaren meedraait in de top van de A-league, de “eredivisie” van het volleybal. De vereniging Landstede Volleybal/VCZ is de club die de basis vormt voor dit team.

De samenwerking tussen het eerste team en de rest van de vereniging kwam de afgelopen jaren onvoldoende uit de verf, doordat er op verschillende locaties werd getraind en werd gespeeld. Aan die periode komt met de overgang naar de nieuwe hal een eind.

Maar niet alleen de samenwerking met spelers, trainers en staf van het eerste team gaat een nieuwe fase in. Op het gebied van talentontwikkeling zal de samenwerking tussen Landstede als opleidingsinstituut en de volleybalvereniging intensiever worden. Via het Centre for Sports & Education (CSE) biedt Landstede talentvolle volleyballers de gelegenheid om opleiding en ontwikkeling op het gebied van vol-leybal te combineren. De vereniging biedt daarbij de talenten de gelegenheid om hun sport op het juiste niveau uit te kunnen oefenen. Dat kan door de spelers sa-men in een jeugdteam te plaatsen of door een plek in een seniorenteam te reser-veren. Zo kan niet alleen talent worden ontwikkeld, maar ook worden gebruikt.

Landstede Volleybal/VCZ speelt in de herenlijn op nagenoeg alle niveaus van de volleybalcompetitie en heeft ambities om dit ook voor de vrouwenlijn te realiseren. Reden genoeg om trajecten voor talentontwikkeling te omarmen. Eén van de middelen is het organiseren van talenttrainingen. Niet alleen voor de eigen leden, maar ook toegankelijk voor talenten uit regio.

De vereniging is echter niet alleen gericht op de topsport en het talent. Er is binnen de vereniging ook ruimte en aandacht voor recreanten en voor de breedtesport. Samen met de andere Zwolse volleybalverenigingen wordt gezocht naar mogelijkheden om de jeugd aan het volleyballen te krijgen. Een mooi voorbeeld hiervan is Cool Moves Volleybal. Een methode om de technisch wat lastige sport voor kinderen in de leeftijd van 6-12 toegankelijk te maken.

De nieuwe sporthal van Landstede biedt onze vereniging een platform om de volleybalsport met plezier en enthousiasme te blijven uitoefenen en te blijven ontwikkelen. Het feit dat in één hal volleybal op alle niveaus kan worden beoefend zal een stimulans zijn voor de volleyballers. Natuurlijk biedt de nieuwe locatie ook de mogelijkheid om tijdens en na het volleyballen tijdens een drankje of een hapje nog eens na te praten.

Vanaf eind augustus zullen de trainingen in de nieuwe hal gaan plaatsvinden en vanaf 25 september zal daar de competitie aanvangen. Voor iedereen die eens wil zien wat (top)volleybal is, is dit een uitgelezen kans om daar een keer getuige van te zijn.

Meer informatie over Landstede Volleybal/VCZ is te vinden op de website van de vereniging: www.vczwolle.nl

Artikel delen:

Reageer