Proefproject met adviseur Ruimtelijke initiatieven

Zwolle – De adviseur Ruimtelijke initiatieven van de gemeente Zwolle helpt u graag een handje als u een bouwplan heeft dat nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Hij begeleidt u bij locatiegebonden ruimtelijke initiatieven of projecten die complexer zijn dan bijvoorbeeld de aanvraag van een bouwvergunning.

U heeft mogelijke bouwplannen, u heeft een locatie of ergens uw oog op laten vallen. Wat is er mogelijk? Wat komt er bij kijken? Waar moet u rekening mee houden? Bij uw planvorming kunt u met allerlei aspecten te maken krijgen, zoals grondverwerving, bestemmingsplanwijzigingen, diverse vergunningen (sloop-, bouw-, milieu, exploitatievergunning), aanpassing in de openbare ruimte of realisatie van parkeerplaatsen. Verder heeft u vaak te maken met verschillende partijen. Behalve projectontwikkelaar en architect bijvoorbeeld ook waterschap, provincie, particuliere grondeigenaren, Rijkswaterstaat, detailhandel of andere bedrijven. En met verschillende afdelingen van de gemeente. Dat kan een ingewikkeld proces zijn, waarbij bovendien niet altijd duidelijk is wanneer u bij wie terecht kunt of moet zijn. De adviseur Ruimtelijke initiatieven van de gemeente Zwolle helpt u echter graag verder.

Als u over uw plannen of ideeën in gesprek gaat met de gemeente Zwolle, brengen medewerkers u in contact met de adviseur Ruimtelijke initiatieven. Hij leidt u door de procedures en door de gemeentelijke organisatie. Hij kan meedenken over de mogelijkheden, helpen bij het opstellen van een plan van aanpak en is tijdens de planvorming uw vaste aanspreekpunt. De adviseur leidt u soepel langs de verschillende procedures. Hij kan er niet voor zorgen dat al uw initiatieven altijd doorgang kunnen vinden. Nog steeds zullen er initiatieven stuiten op bezwaren en worden afgewezen. Maar ook in die gevallen weet u als initiatiefnemer sneller waar u aan toe bent.

De adviseur Ruimtelijke initiatieven is een proefproject. De functionaris bewerkstelligt een soepele samenwerking tussen (particuliere) initiatiefnemers, marktpartijen, de gemeente Zwolle en andere belanghebbenden. De adviseur richt zich niet op concrete bouwvergunningaanvragen. Voor vragen daarover kunt u op afspraak terecht op het gemeentelijk spreekuur op werkdagen van van 9.00 tot 12.00 uur.

Het proefproject past in de ambities van het Zwolse initiatief Samen maken we de Stad om samen te werken aan de ontwikkeling van de stad Zwolle. Daarnaast sluit de werkwijze van de adviseur goed aan bij de ambitie van de gemeente Zwolle om een betrouwbare en professionele dienstverlener te zijn; een gemeente die werkt en communiceert vanuit het perspectief van inwoners, bedrijven en instellingen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Kan die adviseur Ruimtelijke initiatieven van de gemeente Zwolle de gemeente niet beter adviseren met betrekking tot het opnieuw inrichten van de Melkmarkt en de Grote Markt?
    Het zijn nu kale pleinen zonder kraak of smaak en in de weekendnachten broeinesten van Horacageweld, deze Weblog en de maandagskranten staan er vol van.

Reageer