Burgers verbeteren teksten gemeente Zwolle

Zwolle – Kortgeleden heeft de gemeente Zwolle bij wijze van proef via een speciale website (www.zwolle.nl/ heldercommuniceren) gevraagd om een aantal van haar brieven en webteksten te beoordelen. Via deze site konden ook verbetersuggesties aangedragen worden.

De teksten zijn daarnaast ook voorgelegd aan het Zwolse burgerpanel. Beide met succes, want alle voorgelegde teksten zijn met deze proef door u verbeterd. Met dit project ‘Helder Communiceren – de klant aan het woord’ zijn teksten voorgelegd over een aantal relatief veel voorkomende zaken: kwijtschelding van belastingen, WMO, gehandicaptenparkeerkaart, paspoortaanvraag en verlenging van grafrechten.

In totaal hebben via internet 26 bezoekers een cijfer of een reactie gegeven. Via het burgerpanel kwamen per tekst ongeveer 60 reacties binnen. De verschillende reacties hebben geleid tot meerdere aanpassingen en verbeteringen van alle teksten. Op de website www.zwolle.nl/ heldercommuniceren vindt u de oude teksten zoals we die aan u hebben voorgelegd, de door u aangereikte verbetersuggesties en de nieuwe verbeterde teksten. De verbeterde webteksten en brieven worden allemaal in gebruik genomen.

Tijdens de proef is uw oordeel gevraagd over een aantal aspecten vande teksten: zijn ze begrijpelijk en klantgericht? Wordt een vriendelijke toon gehanteerd? Is het prettig leesbaar en is het taalgebruik eigentijds? Een aantal zaken vielen op. De teksten werden, nog voordat er wijzigingen en verbetersuggesties werden gedaan, al gewaardeerd met een voldoende tot ruim voldoende. Naarmate de tijd vorderde en er meer aanpassingen aan de teksten werden gedaan, steeg de waardering duidelijk: gemiddeld van een 6,4 naar een 8,4. Met als top de teksten over de WMO, die aan het eind van de proef bijna een maximale score behaalde.

De eerste proef met ‘Helder Communiceren – de klant aan het woord’ is nu afgerond. De gemeente Zwolle wil graag iedereen bedanken die heeft meegedaan aan de proef en een bijdrage heeft geleverd. Momenteel wordt bekeken of en hoe deze proef een vervolg kan krijgen. ‘Helder Communiceren – de klant aan het woord’ is onderdeel van de landelijke pilot ‘Bouwen aan brieven’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Zeist. De proef sluit aan bij de ambitie van de gemeente Zwolle om een goede dienstverlener te zijn.

Artikel delen:

Reageer