Verkeershinder tijdens zomeractiviteiten in augustus

Zwolle – Zwolle is in augustus het decor van veel activiteiten. De Zomerkermis, de herdenking van de slachtoffers in het voormalig Nederlands-Indië en het Stratenfestival brengen velen naar de binnenstad. Deze activiteiten hebben gevolgen voor het verkeer, de busroutes en de warenmarkt.

Van 13 tot en met 22 augustus biedt de Zwolse kermis een mix van moderne, spectaculaire maar ook nostalgische attracties. Vanaf maandag 9 tot en met dinsdagavond 24 augustus maken Rodetorenplein, Melkmarkt, Grote Markt, Luttekestraat en Grote Kerkplein onderdeel uit van het kermisterrein. Het verkeer komend vanuit de Blijmarkt moet rekening houden met stremming op de route Praubstraat, Grote Kerkplein, Sassenstraat. Via Goudsteeg en Bloemendalstraat is het mogelijk om de eenrichtingsverkeerstraat Sassenstraat (rijrichting alleen het centrum uit) te bereiken.

Vanwege de kermis rijden de stadslijnen 2 en 3 vanaf maandag 9 augustus niet via Rodetorenplein, maar via Eekwal, Kamperpoortenbrug, Pannekoekendijk, Schuttevaerkade en omgekeerd. Voor meer informatie over de zomerkermis: www.zomerkermis.zwolle.nl

Op zondag 15 augustus worden bij het herdenkingsmonument in Park Eekhout alle militaire en burgerslachtoffers herdacht die zijn gevallen in Oost-Indië in de periode 1941- 1962. De herdenking wordt gehouden bij het herdenkingsmonument in Park Eekhout van 19.00 tot 20.00 uur. Uit respect voor de herdenking is de Emmawijk tussen parkeeraccommodatie Emmadek en de kruising Nieuwe Havenbrug tussen 18.45 en 20.15 uur afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Westerlaan. De parkeerlocatie Emmadek blijft toegankelijk.

Vrijdag 20 augustus is er het jaarlijkse Stratenfestival met veel kramen, podia en activiteiten. In verband met de braderie op de Eekwal wordt deze afgesloten vanaf 14.30 uur. De hele binnenstad is vanaf 16.00 uur niet toegankelijk voor het gemotoriseerde verkeer en vanaf 18.00 uur ook voor fietsverkeer. De afsluitingen staan bij de bruggen naar de binnenstad. Dichtbij de toegangen tot de binnenstad worden fietsparkeerplekken ingericht. Bewoners die in de binnenstad wonen en tijdens de afsluiting de auto nodig hebben, wordt verzocht tijdig de auto buiten de stadsgracht te zetten. De streeklijnen van Connexxion en Veolia en stadsbussen van Maxx, lijnen 1, 2, 3 en 4 rijden op deze dag een aangepaste route, via Burgemeester van Roijensingel, Emmawijk, Harm Smeengekade, Pannekoekendijk en Schuttevaerkade. Voor meer informatie over het Stratenfestival: www.stratenfestivalzwolle.nl.

In verband met de Zwolse Zomerkermis wordt de warenmarkt op vrijdag 13, zaterdag 14, vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus verplaatst. De markt is op deze dagen te vinden op de locaties: Oude Vismarkt en Gasthuisplein. De genoemde straten zijn tijdens de warenmarkten niet bereikbaar voor doorgaand verkeer.

Voor fietsers blijft de binnenstad goed bereikbaar. In drie gratis bewaakte fietsenstallingen kunnen fietsers overdag hun rijwiel veilig neerzetten. Dit zijn de stallingen aan het Meerminnenplein, Maagjesbolwerk en Pletterstraat. Alleen tijdens het Stratenfestival is de binnenstad vanaf 18.00 uur afgesloten voor fietsen. Bij de bruggen naar het centrum zijn fietsparkeerplekken ingericht.

Tijdens bovengenoemde activiteiten is een wegsleepregeling voor foutief geparkeerde auto’s in de binnenstad van kracht.

Vanaf maandag 9 augustus rijden de stadslijnen 2 en 3 niet via Rodetorenplein, maar via Eekwal, Kamperpoortenbrug, Pannekoekendijk, Schuttevaerkade en omgekeerd. Deze omleidingsroute wordt tot en met maandag 23 augustus gebruikt. Vanaf donderdag 19 augustus – de dag van de opbouw van podia – en aansluitend de volgende dag het Stratenfestival rijden de stadslijnen 2, 3 en 4 via Burgemeester van Roijensingel, Emmawijk, Harm Smeengekade, Pannekoekendijk en Schuttevaerkade in plaats van Eekwal. Voor meer informatie over het stadsen streekvervoer, kunnen reizigers contact opnemen met Connexxion, T. (0900) 266 63 99, www.connexxion.nl en Veolia, T. (013) 549 99 19, www.veolia-transport.nl

Meer informatie omtrent wegwerkzaamheden en stremming door evenementen in Zwolle is te vinden op www.bereikbaarheidzwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer