Groot deel beweidingverbod opgeheven

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland trekt een deel van het ingestelde beweidingverbod voor schapen op dijken met ingang van zaterdag 31 juli weer in. Dat betekent dat zo’n 100  schapenhouders die een ontheffing voor schapenbeweiding bezitten hun dieren weer op vrijgegeven dijkdelen mogen laten grazen.

Het intrekken van het verbod geldt niet voor alle dijkpercelen in het werkgebied van Groot Salland. Voor de dijken langs de noordzijde van het Zwarte Water en de Vecht tussen Zwartsluis, Hasselt, Zwolle, Dalfsen en Ommen blijft het beweiden met schapen verboden. Datzelfde geldt voor de zuidelijke Vechtdijken vanaf Zwolle tot aan Ommen. Hier blijft het verbod tot nadere berichtgeving van kracht. Door de neerslag en de lagere temperaturen zijn de wortelstelsels en de graszoden op delen van dijken voldoende hersteld van de droge periode. Reden voor het waterschap om voor die dijken het verbod voor schapenbeweiding op te heffen.

Door de lange periode zonder regen van de afgelopen weken was de grasmat van dijken en de toplaag waarin de beworteling zit, verdroogd. Om die zo goed mogelijk te beschermen, stelde het Waterschap Groot Salland een beweidingverbod voor schapen in. Bij langdurige droogte wordt door  begrazing het wortelstelsel van de grasmat verder aangetast. Hierdoor kan het gras op de dijk moeilijk herstellen. Deze grasmat dient als belangrijke bekleding van de dijk en voorkomt afspoeling bij hoogwater.

Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid van burgers. Hoe beter het waterschap de dijken beheert, hoe beter en sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt: bij hoogwater wanneer het water krachtig tegen de dijken aan klotst. Hoe minder schade aan dijken door het jaar heen ontstaat, hoe minder maatregelen en investeringen nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden. Een beweidingverbod voor schapen tijdens extreme droge of natte periodes draagt daar ook aan bij.

Met het beweidingverbod heeft het waterschap verdere beschadiging voorkomen. Het verbod werd door de schapenbeweiders goed opgevolgd. In totaal stuurde het waterschap 140 schapenbezitters een brief met de mededeling dat de ontheffing om schapen te weiden op dijken voor onbepaalde tijd werd ingetrokken. Na controle bleken bij 5 beweiders nog schapen te grazen. Na een mondelinge waarschuwing haalden ook zij de schapen zonder problemen van de dijken af. 

Beweiding van dijken met schapen is bij Groot Salland toegestaan indien het waterschap daar een ontheffing voor heeft verleend. In de voorwaarden van deze ontheffing staat vermeld dat het waterschap beweiding tijdelijk kan verbieden met het oog op waterstaatkundig belang. Schapenhouders voor wie het beweidingverbod wordt opgeheven, zijn hier inmiddels per brief van op de hoogte gesteld. Het verbod gold al niet voor het Kampereiland, polder de Pieper, de Zuiderzeepolder en de Mandjeswaard.

Artikel delen:

Reageer