Botulisme C geconstateerd

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland heeft op 26 juli 2010 twee dode eenden: één uit De Dobbe en één uit watergang langs Oreganoweg (Westenholte) in Zwolle opgestuurd naar het CVI-Lelystad. Bij beide eenden is, na onderzoek door CVI-Lelystad botulisme type C vastgesteld. Botulisme type C is niet schadelijk voor mensen.

Het waterschap adviseert om in wateren waar botulisme is vastgesteld of waarin zich dode en zieke dieren bevinden niet te zwemmen, niet te vissen en ook geen honden te laten zwemmen. Raak dode en zieke dieren niet aan, maar neem contact op met uw gemeente of het waterschap.

Dode dieren in het water kunnen een besmettingsbron zijn voor botulisme. Wanneer dode dieren te lang in het water blijven liggen kan dit gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Daarom zijn de gemeenten en het waterschap alert op het signaleren van deze dieren en het verwijderen hiervan. Een oplettende houding van burgers kan ook een bijdrage leveren om verspreiding van botulisme te voorkomen.

Treft u dode en zieke dieren aan in oppervlaktewater, waarschuw dan het Waterschap Groot Salland, telefoon 038-4557200. Uw melding wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie over botulisme kunt u onder andere vinden op de site van het Waterschap Groot Salland, www.wgs.nl.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Is er ook een reden waarom in de beken in Stadshagen geen onderhoud nu wordt gepleegd? De wateren zien er wat slecht onderhouden uit op het moment: veel waterplanten erin en dus veel groen in het water. Of kan dat dan weer geen kwaad?

Reageer