Enquête over Beginspraak in Zwolle

Zwolle – Hoe denkt u over Beginspraak in Zwolle? Gaat het goed of kan het (nog) beter? Voor de zomer heeft u, door middel van een enquête, uw mening kunnen geven over Beginspraak. De enquête heeft tot nu toe meer dan honderd reacties opgeleverd. Graag wil de gemeente Zwolle echter nog meer inwoners in de gelegenheid stellen hun mening over Beginspraak te geven . Daarom is de enquête in de maand augustus opnieuw geplaatst op de gemeentelijke website (www.zwolle.nl).

beginspraak.jpg

Mijn idee, ons plan, want Zwolle maken we samen! Wilt u ook meedenken over de bouw van een cultureel centrum in Zwolle? En wat dacht u van meedoen of meebeslissen als het gaat om vernieuwingen of onderhoud binnen uw eigen wijk? De gemeente Zwolle wil bewoners en belangengroepen in een vroegtijdig stadium betrekken bij de toekomst van Zwolle, bij projecten en beleid. Daarvoor is in Zwolle de term ‘Beginspraak’ geïntroduceerd. Met een aantal projecten, zoals bij Prinsenpoort, de Bagijneweide en Schellerdriehoek is inmiddels ervaring opgedaan met Beginspraak.

Vier meerkeuzevragen

De gemeente wil u een paar vragen over Beginspraak voorleggen. Het invullen van de enquête hoeft u niet meer dan vijf minuten te kosten. Met de resultaten uit de enquête wil de gemeente praktische werkwijzen ontwikkelen om nog beter aan te sluiten op uw wensen en behoeften met betrekking tot Beginspraak.

Laat uw stem horen en vul de enquête (alsnog) in! Deze vindt u op de startpagina van www.zwolle.nl onder de titel ‘Doe mee aan de enquête Beginspraak’. Uw persoonsgegevens, met uitzondering van de wijk waarin u woont, worden niet gevraagd. Vul de enquête in voor 20 augustus 2010. In september kunt u de resultaten bekijken op de website van de gemeente Zwolle. Uw mening telt!

Artikel delen:

Reageer