Actief aan de slag met sombere gevoelens

Zwolle – Dimence West-Overijssel organiseert verschillende cursussen voor mensen met somberheidklachten, die actief aan de slag willen om weer te leren genieten van de dagelijkse dingen. In het najaar 2010 start de cursus ‘Uit de put’, de cursus ‘Verlies… en dan verder’ en de ‘Wandelpraatgroep’.

In de cursus ‘Uit de put’ wordt aandacht besteed aan manieren om te kunnen ontspannen, aan het leren herkennen en veranderen van negatieve/niet helpende gedachten en aan het beter opkomen voor jezelf. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten van twee uur. Er wordt van cursisten verwacht dat ze thuis aan opdrachten werken.

In de ‘Wandelpraatgroep’ worden belangrijke thema’s uit ons leven besproken. Door meer inzicht te krijgen in hun leven en in hun mogelijkheden krijgen deelnemers meer grip op hun leven. Bewegen en lopen helpen daarnaast ook om depressieve gevoelens te verminderen. De wandelgroep komt zeven keer bij elkaar.

Voor mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder, die hun partner langer dan één jaar geleden hebben verloren is de cursus ‘Verlies… en dan verder’. Naast het praten over het verlies is een belangrijk thema het vormgeven van je leven als alleenstaande. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het contact met familie, kinderen en kennissen en opkomen voor jezelf.

Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.

 

Voor informatie en aanmeldingen: Cursuscentrum Preventie, (038) 426 9 522 of preventie.westoverijssel@dimence.nl.

Artikel delen:

Reageer