Nieuw spreekuur persoonsgebonden budget

Zwolle – Op 24 augustus 2010 start in Zwolle het gratis inloopspreekuur voor mensen met een persoonsgebonden budget (PGB). Tijdens dit spreekuur kunnen vragen worden gesteld over het beheer, de besteding en de verantwoording van het PGB.

Het inloopspreekuur is opgezet door Steunpunt Informele Zorg en het Achmea Zorgkantoor en vindt plaats van 10.00 uur tot 12.30 uur op de volgende data: dinsdag 24 augustus 2010, dinsdag 21 september 2010, dinsdag 19 oktober 2010, dinsdag 16 december 2010 en dinsdag 18 januari 2011. De locatie is Assendorperstraat 46 in Zwolle. Men kan zonder afspraak binnenlopen. Het spreekuur is een pilot. In januari wordt gekeken of en in welke vorm het spreekuur wordt voortgezet.

Steunpunt Informele Zorg, onderdeel van de Vrijwilligerscentrale Zwolle, staat klaar voor mensen met behoefte aan advies en praktische ondersteuning op het gebied van informele zorg. Dat kunnen zorgvragers zijn, mantelzorgers of vrijwilligers. Daarnaast kunnen zorgvragers met een PGB een selectie maken uit het aanbod van hulpverleners die zich aangemeld hebben bij de PGB-vacaturebank. Voor meer informatie over Steunpunt Informele Zorg zie www.informelezorgzwolle.nl.

Het Achmea Zorgkantoor voert de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uit, voor alle verzekerden die in één van de zes zorgregio’s wonen. De AWBZ dekt zware geneeskundige zorg die niet onder de zorgverzekering vallen, zoals langdurige zorg thuis of opname in een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. Het zorgkantoor heeft kennis van alles wat met de AWBZ-zorg te maken heeft. Zo voert het zorgkantoor ook de regeling PGB uit. Meer informatie over het zorgkantoor vindt u op www.achmeazorgkantoor.nl .

Artikel delen:

Reageer