Toezichthouders slagen voor boa examen 2010

Zwolle – De politie gaat terug naar haar kerntaken. Dit betekent dat, door de nauwe samenwerking tussen de politie en Stadswacht IJsselland gedurende meer dan 10 jaar en de positie in de keten van veiligheid van beide organisaties, het logisch is dat Stadswacht IJsselland de niet kerntaken van de politie kan overnemen.

Reeds een jaar geleden heeft Stadswacht IJsselland op deze ontwikkeling ingespeeld door het besluit te nemen de organisatie te professionaliseren door onder andere haar toezichthouders op te leiden voor buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). De praktijkgerichte opleiding Meester-gezel heeft tevens bijgedragen aan de professionalisatie en zal ook in de toekomst een bijdrage leveren. Eén van de niet kerntaken van de politie, die door de gemeente wordt overgenomen, is het doen van preventieve handhavingactiviteiten op APV (Algemene Plaatselijke Verordening) niveau. Stadswacht IJsselland is een organisatie die deze taak met vakmanschap uit kan voeren voor de gemeenten in de regio IJsselland of daarbuiten. Daarom heeft de stichting haar toezichthouders op laten leiden tot buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).

Ondertussen kan Stadswacht IJsselland melden dat een groot deel van haar toezichthouders is geslaagd voor het boa examen 2010. Zij zijn dus in staat, nadat zij officieel beëdigd zijn als onbezoldigd ambtenaar door het Ministerie van Justitie, om handhavend op te treden bij niet gewenste situaties op APV gebied.

Door het uitvoeren van handhavingactiviteiten op APV niveau heeft Stadswacht IJsselland een start gemaakt aan het uitbreiden van haar taken, zoals vermeld staat in eerdere verschenen stukken over de toekomst van de Stichting. Hierdoor kan de gemeentelijke bijdrage in de toekomst steeds meer worden beperkt.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Lekker onduidelijk…
    Kan iemand me misschien vertellen welke extra bevoegdheden deze lieden gekregen hebben? En waar kan ik een stadswacht met deze extra bevoegdheden aan herkennen ten opzichte van een stadswacht zonder dit diploma?

Reageer