Ongewenste en hinderlijke situaties? Meld ze!

Zwolle – Wonen en leven in Zwolle horen een genot te zijn. Als er situaties zijn die uw woongenot beperken, dan zijn er mogelijkheden om die aan te pakken. U kunt terecht bij de diverse meldpunten.

We zijn verdraagzaam en als de buren een keer een klein beetje lawaai maken dan knijpen we een oogje dicht. Als de overlast aanhoudt of als die zich van tijd tot tijd voordoet, is het wellicht goed om een vriendelijk gesprek met de buren aangaan. Bespreek met hen rustig het probleem en licht duidelijk toe, waarvan en waarom u last heeft. Probeer ook meteen afspraken te maken. Levert het gesprek geen resultaat op, dan kunt u indien van toepassing de Vereniging van Eigenaren of de woningcorporatie inschakelen. Heeft u uw inspanning geen succes, dan kunt u terecht bij het Meldpunt Ernstig Overlast van de gemeente Zwolle. Hier kunt u situaties melden waarin u ernstige overlast ondervindt. Het meldpunt onderzoekt of de situatie al eerder is aangemeld bij de politie of de woningcorporatie. Als dit niet tot een oplossing van het probleem heeft geleid, komt het Meldpunt in actie.

Oplossing
Het meldpunt maakt een analyse van de overlastsituatie en stelt op basis daarvan een plan van aanpak op. Om tot een oplossing te komen werkt het meldpunt samen met instellingen en organisaties die een bijdrage kunnen leveren.
Het Meldpunt Ernstig Overlast van de gemeente Zwolle is te bereiken via telefoonnummer: 14038. (Kies vervolgens voor keuzemogelijkheid 3, Vergunningen of meldingen openbare ruimte).

Bij een aantrekkelijk woongenot hoort ook een veilige woon- en leefomgeving. Merkt u in uw straat of buurt situaties op die niet gewenst zijn, die niet in orde zijn of die voor omstanders of passanten gevaar kunnen opleveren?
Dan kunt u via telefoonnummer 14038 deze situatie melden (kies wederom voor keuzemogelijkheid 3, Vergunningen en meldingen openbare ruimte). U kunt deze meldingen, een verzakking in het wegdek, geluidsoverlast van een café of een beschadigd verkeersbord, ook via de website www.zwolle.nl doorgeven.
In beide gevallen neemt de desbetreffende afdeling uw melding in behandeling en neemt desgewenst zo snel mogelijk maatregelen.

Ook andere overheidsinstanties hebben een loket waar u (digitaal) meldingen kunt doorgeven.
Meldpunt Overijssel is het milieuloket van de provincie Overijssel. U kunt hier terecht voor milieumeldingen, klachten en informatie over milieu en verkeersveiligheid, zoals,

 • geluids- of stankoverlast van grotere bedrijven
 • illegale situaties, zoals afvalstort of bomenkap
 • onveilige situaties zoals gevaarlijke opslag
 • verkeersonveilige situaties (onderhoud wegen en vaarwegen).

Na een melding vindt een onderzoek plaats naar de oorzaak van de overlast; zo nodig ter plaatse. Wanneer de klacht bij ons bekend is, lichten wij u direct in. Is dit niet het geval, dan wordt u, indien gewenst, teruggebeld met de uitkomst van het onderzoek. Buiten kantooruren wordt u doorverbonden met de meldkamer van de brandweer. Die geeft de klachten door aan de milieuwachtdienst van de provincie. Uw naam en huisnummer worden nooit doorgegeven aan de veroorzaker. In overleg mag u ook anoniem melden.

Onderzoek
Meldpunt Overijssel stelt na de melding een onderzoek in naar de oorzaak van de overlast en zorgt ervoor dat de juiste instantie de klacht behandelt. Dat kan de provincie zijn, maar ook de gemeente, de politie of het waterschap. Zo vallen klachten over grotere bedrijven (bijvoorbeeld over stank- en/of geluidsoverlast) meestal onder het bevoegde gezag van de provincie. Is dit niet het geval, dan zorgt de provincie ervoor dat uw klacht aan de juiste instantie wordt doorgeven.

Het telefoonnummer van Meldpunt Overijssel is (038) 425 24 23. Bij ernstige overlast kunt u ook buiten kantoortijd bellen. U kunt een melding ook digitaal doorgeven via het e-mailadres meldpunt@overijssel.nl of via het klachtenformulier. Deze berichten worden alleen tijdens kantooruren gelezen. U kunt uw klacht indienen met het klachtenformulier.

Ook het Waterschap Groot Salland heeft een meldlijn. Deze kunt u bellen als er in de omgeving van watergangen die het waterschap beheert, sprake is van een ernstige, dreigende situatie voor mens, dier of milieu. Het nummer van deze meldlijn 038 455 72 00.

Is het minder urgent of niet direct bedreigend dan kunt u ook uw melding via een digitaal formulier indienen. Het kan dan om bijvoorbeeld gaan om schade aan het milieu, als er een muskusrat is gesignaleerd of dat er kadavers geconstateerd zijn in de watergangen.

De politie heeft twee telefoonnummers waar u gevaarlijke en ongewenste situaties kunt melden.
Bij acute hulp, als er zich een spoedeisende situatie voordoet waar politie, brandweer of ambulance snel bij moet zijn, belt u het alarmnummer 112. Een gemeenschappelijke meldkamer achter dit nummer zorgt ervoor dat de juiste hulpverlenende instantie uitrukt.
Is de situatie niet-spoedeisend, dan kunt u het nummer 0900-8844 bellen. U krijgt een medewerker aan de lijn die zo snel mogelijk zorgt voor een reactie op uw melding.

Bron: Gemeente Zwolle

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Het klinkt allemaal zo mooi, maar in de praktijk werkt het voor geen meter. Als je serieus met een klacht bij de WBV, de huismeester of de wijkagent, zelfs Meldpunt Ernstige Overlast komt, heet het dat het een kwestie is van 1 op 1 en dat de klachten bewezen moeten worden. Dat betekent dat je met band-apparaat en (video-)camera op de loer moet gaan staan/liggen om de overlast te bewijzen. Als je niet al overspannen bent van de overlast, word je het wel van de poging het te bewijzen.
  Hoe het wel moet worden opgelost – ik weet het niet – maar als goedbedoelend mens kun je beter de andere kant op horen of zien; anders word je ratsgek.
  Serieus bedoeld,
  HLB

 2. hlb, ik kan natuurlijk alleen maar uit ervaring spreken, maar reken er op dat het goed komt als je met een waterschapsgerelateerde vraag hierheen belt

  Ook het Waterschap Groot Salland heeft een meldlijn. Deze kunt u bellen als er in de omgeving van watergangen die het waterschap beheert, sprake is van een ernstige, dreigende situatie voor mens, dier of milieu. Het nummer van deze meldlijn 038 455 72 00.

  Els helpt je ongetwijfeld verder en omdat je niet de enige vrager bent, hebben ze er nog meer charmante telefonistes/infodesk-medewerkers neergezet….probeer maar eens 😉

 3. Bespreek met hen rustig het probleem en licht duidelijk toe, waarvan en waarom u last heeft.

  Ik denk dat de insteek hier nog positiever kan. Soms is enkel zeggen dat je hetgeen je als overlast beschouwt kunt horen al genoeg. Je hoeft dan nog niet eens te stellen dat je er ook last van hebt. Soms beseffen mensen zich niet eens hoe goed bepaalde dingen hoorbaar zijn bij de buren.

  Bericht door dick, op 14 augustus 2010 om 21:29
  hlb, ik kan natuurlijk alleen maar uit ervaring spreken, maar reken er op dat het goed komt als je met een waterschapsgerelateerde vraag hierheen belt

  Absoluut mee eens! Niets dan lof over WGS! Op mijn mail kreeg ik snel en zeer correct antwoord!

  Als je niet al overspannen bent van de overlast, word je het wel van de poging het te bewijzen.

  Iets wat dermate veel overlast bezorgt dat je er overspannen van wordt moet toch met alle gemak van de wereld te bewijzen zijn?

Reageer