Lintje voor vrijwilligster mevrouw G. de Haan

Zwolle – Loco-burgemeester Erik Dannenberg heeft zaterdagmiddag de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan mevrouw G. de Haan in De Zuiderhof, aan de Troelstralaan in Zwolle-Zuid. De Koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt op grond van haar 25-jarige bijzondere vrijwillige verdiensten voor de Christelijke Gereformeerde Kerk.

Mevrouw G. de Haan is een vrouw die zich zowel binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk als in breder kerkelijk verband een eigen en gerespecteerde plaats heeft weten te verwerven. Dat heeft zij kunnen doen door een oprechte betrokkenheid bij het christelijk gedachtegoed, een grote expertise op haar vakgebied en een feilloze antenne voor wat mensen bezighoudt. Zij heeft in het bijzonder een lans gebroken voor de positie van de vrouw, door de participatie van de vrouw ook op de kerkelijke agenda te zetten.

Ruim 25 jaar heeft mevrouw De Haan zich zowel op vrijwillige basis als vanuit haar werk als publicist en redacteur – in het bijzonder van de Elisabeth bode – voor kerk en maatschappij ingezet. Haar grote kracht ligt in het verbinden van gelovigen en kerkleiders. Ook in haar boeken wist zij mensen persoonlijk aan te spreken. Zij is voor velen in en buiten de kerk steunpilaar, vraagbaak en bron van inspiratie. Met haar inzet, ervaring en visie heeft zij in grote mate bijgedragen aan het ‘doorontwikkelen’ van de kerk op landelijk niveau, om deze bij de tijd en de mensen te houden. Zij heeft zaken in beweging gezet en een essentiële rol gespeeld in de herziening van het standpunt van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland over de rol van de vrouw in kerk en samenleving. Op grond van deze grensverleggende verdiensten is mevrouw De Haan benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Gefeliciteerd mevr. De Haan. Kon dat niet mee voor 30 april of voor 30 april 2011? Nou ja, mooie blijk van waardering voor 25 jaar trouwe inzet 😀

  2. PE je “moet” gelukkig heel weinig in ’t leven. Zorgen dat je zo weinig mogelijk hoeft. Af en toe een keer een deftige schaakpot winnen om de prestige en de “Zwolse opening” te oefenen…dan fluit je toch door het leven?

Reageer