Zwolse aanpak loverboys blijft nodig

Zwolle – GGD IJsselland, organisaties, jongeren en intermediairs zijn tevreden over de preventieactiviteiten uit het ‘Preventieplan Loverboys 2010-2011’. Na een half jaar uitvoering, zijn er al veel activiteiten in gang gezet om te voorkomen dat meisjes slachtoffer worden van loverboys. En dat blijft nodig, aldus de GGD.

GGD IJsselland is coördinator van verschillende preventieactiviteiten om slachtoffers van loverboys te voorkomen en schrijver van het preventieplan. “Dit doen we binnen de Zwolse aanpak loverboys, in opdracht van de gemeente Zwolle. De uitvoering gebeurt niet alleen, we zetten hulp in van andere organisaties met veel kennis en kunde op het gebied van loverboys en weerbaarheid”, aldus Karla Kuiperij, beleidsmedewerker GGD IJsselland. Zo geeft het Scharlaken Koord preventielessen ‘Beware of Loverboys’, aan leerlingen van het VMBO.

Dimence geeft de training ‘Stay in Love’ aan leerkrachten van het VMBO, die op hun beurt weer lessen over relatiegeweld aan hun leerlingen geven. Een weerbaarheidsdocent van de GGD geeft samen met een consulent van MEE een relationele en seksuele weerbaarheidstraining aan meiden op het VSO. En hiernaast worden theatervoorstellingen loverboys van Theater Thot, breed aangeboden aan jongeren op het VSO, VMBO, MBO, jongerenwerk en jeugdhulpverlening in Zwolle. GGD IJsselland heeft verder verschillende folders over loverboys. Ook heeft ze een Loverboysspel en een leskist loverboys, welke scholen, instellingen en inwoners van regio IJsselland gratis kunnen lenen.

GGD IJsselland zet met de preventieactiviteiten in op drie aandachtsgebieden; Het herkennen van loverboys, weerbaarheid en het signaleren van slachtoffers. De activiteiten houden rekening met de veranderingen in de werkwijze van loverboys. Zo gebeurt het zogenaamde ‘grooming’ (het werven van slachtoffers) de laatste jaren steeds meer via internet.

Meldpunt Loverboys

Preventieactiviteiten blijven erg belangrijk om meiden en intermediairs voor te lichten over loverboys en bewust te maken van het gevaar van loverboys. Die activiteiten zijn daarom een belangrijk onderdeel in de Zwolse aanpak loverboys. Ook onder andere Politie IJsselland en Bureau Jeugdzorg Overijssel hebben een belangrijke rol binnen die aanpak.
Hiernaast is het Meldpunt Loverboys erg belangrijk. Iedereen die op wat voor manier dan ook met een loverboy te maken heeft of meer over loverboys wil weten, kan terecht bij het Meldpunt. Het is een centraal aanspreekpunt voor slachtoffers van loverboys en andere betrokkenen, zoals familieleden, omstanders, vriendinnen en professionals.
Het Meldpunt Loverboys is een onderdeel van het Steunpunt Huiselijk Geweld. Het is 24 uur per dag bereikbaar via 0900 126 26 26 (5 cent per minuut), of stuur een mail naar info@s-hg.nl.

Meer informatie

        www.bewareofloverboys.nl; voor meer informatie over Loverboys
        www.loverboyszwolle.nl; voor meer informatie over de Zwolse Aanpak Loverboys
        www.s-hg.nl; voor meer informatie over het Meldpunt Loverboys
        www.ggdijsselland.nl; voor meer informatie over de verschillende preventieactiviteiten.

Artikel delen:

Reageer