Windesheim presenteert zich als moderne kennisinstelling

Zwolle – Hogeschool Windesheim presenteert zich woensdagmiddag 1 september als kennisinstelling die in samenwerking met bedrijven, instellingen en organisaties gericht wetenschappelijk praktijkonderzoek doet. Windesheim ontwikkelt daartoe zelf projecten, maar staat ook open voor initiatieven uit de samenleving.

Onderwijs wordt in de nieuwe aanpak verbonden aan onderzoek en beroepspraktijk. Het onderzoek dat de achttien lectoraten van Windesheim opzetten en uitvoeren, draagt op tal van maatschappelijke terreinen bij tot de verbetering en innovatie van producten, bedrijfsvoering, beleidsontwikkeling en infrastructuur. Ook helpen ze bij de aanpak van sociale problematiek, zoals bij overgewicht, dementie, verslaving, onderwijsuitval en veiligheid. Tijdens de opening van het hogeschooljaar 2010-2011 toont Windesheim aan alle belangstellenden wat het concreet inhoudt een brede dienstverlenende kennisinstelling te zijn. Iedereen is van harte welkom en kan zich nog aanmelden via de website www.windesheim.nl/agenda.

De tijden zijn voorbij dat de hogeschool een puur onderwijsinstituut was dat jonge beroepskrachten ‘afleverde’. Onze technologisch hoogwaardige kenniseconomie vraagt om een integrale aanpak, waarin onderwijs, praktijkgericht onderzoek en beroepspraxis nauw met elkaar zijn verweven. Natuurlijk blijft onderwijs een belangrijke pijler, daar verandert niets aan. Maar onderzoek komt nu veel centraler te staan, waardoor beter gekwalificeerde beroepskrachten worden gevormd en Windesheim een actieve rol kan spelen in direct toepasbare kennis- en productontwikkeling, zowel regionaal als landelijk.

Op 1 september legt oud-politicus en hoogleraar Onderwijs en Arbeidsmarkt prof. dr. Frans Leijnse uit hoe Windesheim als moderne kennisinstelling te werk gaat en hoe belangrijk toegepast onderzoek voor de beroepspraktijk is. Daarna tonen lector dr. ir. Marike Hettinga van het lectoraat ICT-innovaties in de Ouderenzorg en Thea Gutter van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland hoe de samenwerking tussen Windesheim, twee bedrijven en een zorginstelling heeft geleid tot een nieuw product, de ‘elektronische pillendoos’  voor epilepsiepatiënten.Lector dr. Anne-Mei The van het lectoraat Palliatieve Zorg, Ethiek en Communicatie maakt vervolgens het belang duidelijk van praktijkgericht onderzoek voor beleidsontwikkeling. In haar geval is dat de weer oplaaiende discussie over de grenzen van euthanasie. De jarenlang onderbelichte palliatieve zorg kan een menswaardig alternatief voor euthanasie zijn. Windesheim wil in debat en onderzoek bijdragen aan de realisering van een kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer