Vragen over gratis openbaar vervoer voor 65-plussers

Zwolle – De provinciale OV-chipkaart-promotie-actie waarmee 65-plussers twee maanden gratis met het openbaar vervoer zouden kunnen reizen, laat nogal te wensen over. Dat zegt raadslid Gerdien Rots van de ChristenUnie vrijdag. De Zwolse proef met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers (waartoe is besloten op basis van een initiatiefvoorstel dat raadsbreed werd gesteund) zou worden gekoppeld aan de provinciale actie. De Zwolse CU-fractie wil daarom graag van het college van B&W weten hoe de mislukking van de provinciale actie op Zwols niveau kan worden voorkomen.

Sinds 1 november 2009 is de OV-chipkaart in Zwolle in de bus te gebruiken. In het kader van de introductie van de OV-chipkaart en het vergemakkelijken van de overstap van strippenkaart naar OV-chipkaart biedt provincie Overijssel in de maanden juli en augustus 2010 een gratis busregeling aan voor 65-plussers in de provincie. (Aanvankelijk was deze aanbiedingsregeling gepland voor de maanden maart en april 2010.) Halverwege juli, toen de actie nog maar net liep, werd bij Connexxion al duidelijk dat de actie niet geheel kon worden waargemaakt. Volgens berichtgeving in De Stentor had dat vooral te maken met de vele schriftelijke aanvragen, die meer afhandel-tijd vergen dan digitale aanvragen. Daarnaast kwam de communicatie over de aanbieding te laat op gang en was er onduidelijkheid over de aanmeldprocedure. Inmiddels wordt de actie een ‘wassen neus’ genoemd.

Deze gang van zaken maakt de ChristenUniefractie bezorgd over de Zwolse actie voor Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. De Zwolse actie houdt in dat gedurende een jaar, met een mogelijke verlenging van een jaar, gratis openbaar vervoer wordt aangeboden aan 65-plussers met een inkomen op of onder 115% van de bijstandsnorm, gekoppeld aan de introductie van de OV-chipkaart door de Provincie Overijssel. Hiertoe heeft het college van B&W in januari 2010 besloten, als uitwerking van een initiatiefvoorstel dat werd gedragen door een meerderheid van de gemeenteraad. De provincie zou gedurende maart en april 2010 gratis OV aanbieden aan alle 65-plussers in Overijssel. Aansluitend zou de Zwolse actie van 1 mei 2010 tot 1 mei 2011 lopen.

Aangezien het collegebesluit van januari 2010 spreekt van een koppeling aan de introductie van de OV-chipkaart door de Provincie Overijssel, stellen wij de volgende vragen:

  1. Welke afspraken zijn er gemaakt met de Provincie Overijssel over de Zwolse actie? Wanneer gaat de Zwolse regeling van kracht? (Aansluitend op de provinciale actie per 1 september?)
  2. Wat is precies de status van die afspraken in het licht van het feit dat de actie ook op de lijst van mogelijke bezuinigingen staat, terwijl besluitvorming daarover nog moet plaatsvinden?
  3. Bent u op de hoogte van de factoren die tot de mislukte provinciale actie hebben geleid? Op welke wijze wilt u voorkomen dat de Zwolse actie eveneens mislukt?

Namens de fractie van de ChristenUnie

Gerdien Rots

Artikel delen:

Reageer