SP heeft vragen over vertrekregeling ex-directeur WEZO

Zwolle – De fractie van de SP wil opnieuw weten hoe het zit met de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo. De afspraak is dat alle partijen inspanningen moeten verrichten om betaalde werkzaamheden voor de ex-directeur te vinden, totdat hij in aanmerking komt voor vervroegd pensioen in 2010. Ondertussen wordt zijn salaris gewoon doorbetaald. Nu het pensioen in zicht is wil de SP weten wat er van de afspraken terecht is gekomen en wat dit de Zwolse gemeenschap heeft gekost.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: “De vorige wethouder Sociale Zaken weigerde openheid van zaken te geven. Nu we een nieuwe wethouder hebben, ruikt de SP nieuwe kansen. Hopelijk is deze wethouder zo netjes om wel verantwoording aan de Zwollenaren af te leggen over dit gemeenschapsgeld.’ De partij wil weten of de ex-directeur uiteindelijk nieuw betaald werk heeft gevonden en hoeveel de werving en selectiebureaus die zijn ingeschakeld hebben gekost. Bovendien vraagt de SP zich af waarom de Wezo in haar jaarverslag geen melding maakt van de salarissen van de directie, terwijl dit volgens de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOTP) wel verplicht is. Alle functies waarvan het salaris uit publieke middelen betaald moeten openbaar worden gemaakt in het jaarverslag.

Zoals bekend is de SP geen voorstander van een exclusieve vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo. Een gewone werknemer krijgt bij ontslag ook niet twee jaar doorbetaald, zonder dat daar een tegenprestatie richting het bedrijf tegenover staat, maar is aangewezen op een werkeloosheidsuitkering.

Twee jaar geleden is de ex-directeur ‘vertrokken’ als directeur van de sociale werkvoorziening, de Wezo. Er is afgesproken dat de ex-directeur in aanmerking komt voor de FPU-regeling in 2010 en dat tot die tijd alle partijen inspanningen leveren om betaalde werkzaamheden te vinden cq te vervullen.  Ondertussen wordt het normale salaris doorbetaald. Mogelijke inkomsten worden verrekend met het te betalen salaris. Nu de FPU-regeling in zicht is, wil de SP graag weten wat er van deze afspraken terecht is gekomen en hoeveel dit de Zwolse gemeenschap heeft gekost.

Zoals bekend is de SP geen voorstander van deze exclusieve vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo. Een gewone werknemer krijgt bij ontslag ook niet twee jaar doorbetaald, zonder dat daar een tegenprestatie richting het bedrijf tegenover staat, maar is aangewezen op een werkeloosheidsuitkering.

Dat brengt de SP bij de volgende vragen:§           Heeft de ex-directeur van de sociale werkvoorziening voor ingang van de FPU-regeling betaalde werkzaamheden gevonden? Zo ja, zijn de inkomsten uit deze werkzaamheden voldoende om geen aanvullend salaris vanuit de sociale werkvoorziening te hoeven betalen? Zo nee, welke inspanningen zijn door alle partijen gepleegd en waarom heeft dit nog niet geleid tot een regulier betaalde baan?

§           Wat zijn de precieze inspanningen en kosten geweest van de inschakeling van het werving en selectiebureau.

§           Heeft de ex-directeur van de Wezo nog een tegenprestatie richting het bedrijf verricht, terwijl hij van de vertrekregeling van de Wezo genoot? Waarom wel/niet?§           Waarom zijn in het jaarverslag van de Wezo over 2009 de salarissen van de directie van de Wezo niet opgenomen terwijl vanaf 1 maart 2006 de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens van kracht is (de WOTP), waarbij alle functies waarvan het salaris uit publieke middelen betaald wordt openbaar gemaakt moeten worden door de organisaties zelf in het jaarverslag? Kunt u dit toelichten en bent u bereid deze gegevens alsnog aan de Raad te verstrekken?§           Waarom weigert het stadsbestuur onder het mom van vertrouwelijkheid om de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo openbaar te maken en zich over dit salaris – wat uit publieke middelen wordt betaald – te verantwoorden? Is de nieuwe wethouder bereid om dit alsnog te doen? Tjitske Siderius

Fractievoorzitter SP Zwolle 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Waarom is hij geen directeur meer is volgens mij de belangrijkste vraag toch?? Heeft hij wat “geflikt”.
    Of waren ze hem gewoon zat??? Wat is de reden. Dat bepaald volgens mij een hele boel.

  2. Raad maandagavond:

    Wethouder van As antwoordt dat de Wezo als bedrijf op afstand is gezet en dat eerst de directie en de raad van commissarissen aan zet is. De gemeente heeft een afgeleide verantwoordelijkheid.
    Mevrouw Siderius (SP) vindt dit antwoord te makkelijk en wil dat in het contract wordt opgenomen dat het contact met de medewerkers beter moet.
    De wethouder herhaalt hoe hij de rol van de gemeente ziet. Wel zal hij dit aspect bespreken bij het nieuwe contract t.z.t.

Reageer