D66 Zwolle tegen gesubsidieerde banen

Zwolle – Maandagavond beslist de Zwolse gemeenteraad over voortzetting van zo’n 120 ID- en WIW-medewerkers. D66 zal tegen deze nota stemmen omdat de constructie ingaat tegen het D66 uitgangspunt vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Gesubsidieerde banen voor mensen die in het reguliere circuit zouden kunnen zitten is volgens D66 paternalistisch. "Immers, vele hardwerkende mensen blijven opnieuw 3 jaar langer afhankelijk blijven van loonkostensubsidie (en dat terwijl ID toch staat voor Instroom Doorstroom)."

D66 Zwolle: "Het loon wordt volledig door de gemeente betaald, dus een echte prikkel richting de werkgever/inlener om daadwerkelijk te investeren in de medewerker ontbreekt. Wij zien graag een concrete bijdrage van de werkgever, in de vorm van een Loonwaarde zoals ook gebruikelijk in de WSW. Dat levert voor de gemeente financiële ruimte om te investeren in scholing of training van deze betrokken medewerkers. En zo krijgen zij concreet uitzicht op een reguliere baan. Voor vrij vallende werkplekken is al jarenlang een prima alternatief voor handen: namelijk de WSW. Daar staan enthousiaste mensen op de wachtlijst die graag aan de slag willen." D66 pleit er daarom voor dat de komende periode wordt gebruikt om de ID/WIW-regeling zo snel mogelijk daadwerkelijk af te bouwen.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Het lijkt mij beter om je eerst eens goed te informeren over de werkelijke omstandigheden, de mensen die nu nog in deze regelingen vallen zullen na het vervallen van deze regeling in het bijstandstraject komen omdat ze niet geschikt zijn voor het reguliere werk….en de meeste zijn ook de jongste niet meer >ook de bijstandsregeling wordt door de gemeente betaald!

  2. Raad maandagavond:

    Door GroenLinks en SP is een motie ingediend over de gevolgen van dit voorstel voor het filmhuis, waar twee ⤽buitensteedse⤝ mensen vanuit deze regeling werken.
    Voor de motie hebben gestemd: GroenLinks en SP. De overige fracties hebben tegengestemd. Daarmee is de motie verworpen.
    De fractie van D66 stemt tegen het voorstel, de overige fracties voor. Het voorstel is dus aangenomen.

Reageer