Inloopbijeenkomst bouw gebruikersruimte Oostzeelaan

Zwolle – De voorziening van Tactus aan de Pannekoekendijk, ook wel Gebruikersruimte genoemd, wordt tijdelijk gehuisvest aan de Oostzeelaan. Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de inloopbijeenkomst op woensdag 1 september om 19.30 uur in de Burgerzaal in het Stadhuis (Grote Kerkplein 15). Tijdens deze bijeenkomst kunt u informatie krijgen over de werkzaamheden die begin september starten aan de Oostzeelaan.

Het gaat hier om grondwerkzaamheden voor de bouw van de tijdelijke voorziening voor ernstig verslaafde dak- en thuislozen van Tactus Verslavingszorg en om werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van een natuurlijk filter dat de drinkwatervoorziening in het Engelse werk beschermt. Deze plannen zijn al aangekondigd tijdens de informatiebijeenkomst van afgelopen 16 juni. De bijeenkomst op 1 september zal geleid worden door dhr. Anton van Aalst, als technisch projectleider verantwoordelijk voor de bouw van de tijdelijke voorziening Oostzeelaan en dhr. Michel Filart, als projectleider verantwoordelijk voor de aanleg van het natuurlijk filter.

De komende jaren wordt er nabij de hoek Noordzeelaan/Oostzeelaan constant een kleine hoeveelheid grondwater opgepompt en gezuiverd om verspreiding van verontreiniging in het diepe grondwater tegen te gaan. De gemeente wil dit grondwater ook gebruiken als duurzame energiebron voor de tijdelijke voorziening van Tactus.
Dit houdt in dat het grondwater, dat toch moet worden opgepompt, nuttig wordt gebruikt. Met dit water kan het gebouw namelijk verwarmd worden in de winter en gekoeld worden in de zomer. Door deze toepassing is het niet meer nodig om een traditionele gasleiding aan te leggen. Bijkomend voordeel is ook dat het nu nog braakliggend terrein door de nieuwe inrichting er aantrekkelijker komt uit te zien. Tijdens de bijeenkomst willen wij graag de bovenstaande werkzaamheden toelichten en eventuele vragen beantwoorden.

De bouwvergunning voor de tijdelijke voorziening van Tactus is op afgelopen 9 augustus verleend en gepubliceerd in de Peperbus van 18 augustus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Anton van Aalst op telefoonnummer (038) 498 25 61 of mailen naar voorzieningoostzeelaan@zwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer