Oppositie Zwolse raad kritisch op Onderwijs en WMO

Zwolle – De Perspectiefnota (PPN) is het beleidsplan van het college voor de periode 2011 tot 2014. Dit is de eerste PPN van het huidige/nieuwe college. Daarmee is het een eerste uitwerking van de ambities uit het collegeakkoord. Naast de inhoudelijke plannen van het college voor onze stad, geeft de PPN een overzicht van de uitgaven die het college wil gaan doen. Het college geeft daarbij ook het langere termijn perspectief voor de gemeentefinanciën weer.

De overheid staat voor een forse bezuinigingsopgave. Ook daarover doet het college in de PPN voorstellen. Tevens heeft het college bij deze PPN een voorstel gedaan voor onderwerpen die zich goed lenen voor een duale aanpak. De raadsfracties konden ook onderwerpen aanreiken. Dit debat gaf aan alle raadsfracties de gelegenheid hun algemene politieke beschouwing over de beleidsplannen van het college kenbaar te maken. Dat gebeurt,Oppositie  zodat de gemeenteraad uiteindelijk de PPN kan vaststellen en eventueel met moties en amendementen aanvult of wijzigt. Alle fracties hebben hun Algemene Beschouwing ten aanzien van de PPN voorgedragen. Er was ruimte voor interrupties van andere fracties. Naast complimenten aan het college over de voorliggende PPN is er ook kritiek geuit. Vooral de oppositiepartijen vonden een en ander niet concreet genoeg en zij misten een aantal toezeggingen. Een aantal keer werd als zorgpunt het onderwijs en de Wmo genoemd. Ook werd er stevig gediscussieerd over de verdeling van de middelen tussen de harde en zachte sectoren.

De samenwerking met de Provincie in het kader van Investeren In Overijssel werd ook diverse partijen aangehaald, hetzelfde geldt voor het thema Participatie. Gezien de tijd is besloten de vergadering na alle Algemene Beschouwingen te sluiten. Op maandag 6 september zal het college komen met een reactie ten aanzien van de inbreng van alle fracties. De raad kan dan in debat met het college gaan. Op maandag 13 september zal er een besluitvormingsronde plaatsvinden waarin tevens ruimte is voor debat op basis van moties en amendementen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. En jawel, er is een perspectiefnota! Van harte gefeliciteerd hoor college van B&W, uit bovenstaand artikel haal ik alleen maar mist, de inhoud blijft steken in algemeenheden waar ik geen jota van begrijp. Misschien kan de gemeente eens inhoudelijk reageren? Ik ga maar weer eens een mailtje dichten naar het college van B&W.

Reageer