Waterschap past maaiwerk aan door hoge waterstanden

Zwolle – Omdat medewerkers in de buitendienst van het Waterschap Groot Salland momenteel hard nodig zijn om wateroverlast vanwege de hoge waterstanden te voorkomen, kunnen ze niet worden ingezet voor hun geplande maaiwerkzaamheden. Dit maaiwerk vindt normaal gesproken plaats volgens de digitaal beschikbare maaikalender van het waterschap. Hierop kunnen belanghebbenden zien waar, wanneer en hoe het waterschap de watergangen in hun buurt maait.

De maaiers van het waterschap worden nu eerst ingezet voor urgente maaiwerkzaamheden bij knelpunten in de waterafvoer. Hierdoor wordt er afgeweken van de planning. Wanneer de maaiwerkzaamheden weer volgens de maaikalender verlopen, is nog niet bekend en is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De maaikalender is en blijft een planning, gaf het waterschap bij de lancering vorig jaar al aan. Bij bijzondere (weers)omstandigheden en/of meldingen van problemen met de waterbeheersing kan het waterschap hiervan afwijken. Gezien de vele neerslag van de afgelopen dagen en de hoge waterstanden is dat nu het geval. Het waterschap vraagt hier begrip voor.

Het waterschapspersoneel dat normaal gesproken wordt ingezet bij het maaien van zo’n 2000 kilometer watergang, is nu ook actief bij het verpompen van water, het schoon houden van ‘duikers’ en roosters en het bedienen van de vele stuwen en gemalen. Hierdoor zijn grote problemen voorkomen en wordt het vele water tijdig afgevoerd.

Op www.wgs.nl/maaikalender kunnen agrariërs, natuurbeheerders en inwoners met behulp van een overzichtskaart en kleuren de maaikalender van het waterschap bekijken. Deze kalender is de digitale versie van het onderhoudsplan voor watergangen van het Waterschap Groot Salland. Denk hierbij aan sloten, beken en kanalen.

Artikel delen:

Reageer