Taalverbeteringen door les in schakelklas

Zwolle – De extra lessen voor kinderen met een taalachterstand hebben hun vruchten afgeworpen. Ook is hun zelfvertrouwen en motivatie vergroot en de werkhouding verbeterd. Dit blijkt uit de eindevaluatie van de schakelgroepen 2007-2010.

Een schakelklas is voor kinderen waarbij de taalachterstand een belemmering vormt voor hun schoolloopbaan. In deze schakelklas krijgen de kinderen per week gemiddeld drie uur extra les om deze achterstand in te halen zodat ze na een jaar voldoende hebben bijgeleerd om op hun eigen niveau te kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Naast de taalles in de klas zijn er ook andere activiteiten waarbij de kinderen algemene kennis op doen door middel van taal, zoals een educatieve speurtocht, bezoeken aan instellingen als de bibliotheek of het museum, interviews afnemen etc. De schakelklassen worden door twee leerkrachten begeleid.

In 2007 startten de basisscholen het Carillon en de Toonladder (Holtenbroek) en Brede School het Wonderwoud (Diezerpoort) met de schakelklassen. In totaal hebben de afgelopen drie jaar 80 kinderen gebruik gemaakt van de schakelklassen. Twee kinderen haakten vroegtijdig af.

Aangezien de resultaten van de schakelklassen zo goed zijn besluit het college van burgemeester en wethouders om de schakelklassen voort te zetten. Indien nodig kan ook in andere wijken een schakelklas worden opgezet. Uit de evaluatie komt als aanbeveling naar voren de afstemming tussen het reguliere onderwijsprogramma en de schakelklas te verbeteren. De schakelklas is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid dat begin 2011 aan de raad wordt voorgelegd.

Vanaf 2006 is de wet Onderwijsachterstandenbeleid van kracht. Gemeenten ontvangen van het rijk geld dat besteed moet worden aan voor- en vroegschoolse educatie of de schakelklassen. De gemeente Zwolle sprak destijds de ambitie uit dat voor 2010 zestig kinderen een jaar lang hebben deelgenomen aan een schakelklas.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ik ben erg benieuwd naar wat nu het uiteindelijke niveau is. Als ik zie, dat het voor basisschoolleerlingen is zal het niet al te moeilijk gemaakt worden.
    Ik denk dat ze dit soort experimenten ook wel op het voortgezet onderwijs zouden kunnen uitvoeren. Het niveau van de Nederlandse taal gaat met rasse schreden achteruit. Zoals wel vaker gesteld: ik ben verre van perfect en iedereen mag wel eens fouten maken. Maar als ik kijk wat er af en toe geschreven wordt zijn veel teksten niet eens meer leesbaar!


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.