Nieuwe uitgangspunten voor parkeerbeleid Zwolle

Zwolle – Om de Zwolse binnenstad (economisch) aantrekkelijk en bereikbaar te houden hebben burgemeester en wethouders op een aantal locaties parkeerruimte (opnieuw) toegewezen. Het college wil volgend jaar nieuwe uitgangspunten voor het parkeerbeleid in de stad hebben. Inzet is een autoluwe binnenstad, met een logische verdeling van betaalde parkeerplaatsen en vergunninghouderplaatsen. De gemeente gebruikt de komende tijd om samen met betrokkenen ‘slimme’ oplossingen te vinden om de parkeerdruk zo goed mogelijk te verdelen.

sassenpoort.jpg

Zwolle werkt al jaren aan het leefbaar, bereikbaar en economisch aantrekkelijk maken en houden van het historische stadshart. In overleg met ondernemers en binnenstadbewoners worden de oorspronkelijke uitgangspunten over aantallen parkeerplaatsen regelmatig getoetst aan de actualiteit. Op basis van onderzoek naar de feitelijke parkeerdruk en de wensen van betrokkenen wordt gezocht naar parkeermogelijkheden in de stad. Met inachtname van gemaakte afspraken proberen burgemeester en wethouders daarbij logische keuzes te maken.

Het college heeft nu besloten om bij de Plantagekerk (Ter Pelkwijkstraat) vergunningplaatsen om te zetten in betaalde parkeerplaatsen. In plaats daarvan worden aan het Ter Pelkwijkpark de betaalde parkeerplaatsen omgezet in vergunninghouderplaatsen – met uitzondering van drie tijdelijke betaalde parkeerplaatsen voor de huisartsenpraktijk. Betaalde plaatsen in de Walstraat worden vergunninghouderplaatsen. Op de Blijmarkt komen alleen vergunninghouderplaatsen, en op de Potgietersingel komt een mix van vergunninghouderplaatsen en betaalde parkeerplaatsen. De betaalde plaatsen komen bij de entree van de locatie, voor een optimale bereikbaarheid.  Ook rond de Thorbeckegracht komt een nieuwe verdeling van betaalde parkeerplaatsen en vergunninghouderplaatsen.

Burgemeester en wethouders hebben aangegeven dat zij de komende tijd willen blijven bekijken hoe de verdeling van de parkeerruimte in de binnenstad zo optimaal mogelijk vormgegeven kan worden. Zo wordt onderzocht of betaald parkeerplaatsen in de avonduren (als winkels gesloten zijn) door vergunninghouder gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt bekeken of op drukke winkelmomenten (donderdagavond, zaterdagmiddag en tijdens koopzondagen) tijdelijk extra parkeerplaatsen voor winkelklanten aan te wijzen zijn op particulier terrein. De gemeente onderzoekt nog wat de beste maximale parkeertijd is voor betaalde parkeerplaatsen: een uur (de huidige situatie) of een half uur. Bovendien kijkt de gemeente op verzoek van de Bewonersvereniging Binnenstad Zwolle nog of vergunninghouders hun auto in de parkeergarage aan de Dijkstraat kunnen parkeren.

De gemeenteraad buigt zich 20 september over het collegevoorstel.

Volgend jaar volgt een brede evaluatie van het parkeerbeleid in en rond het Zwolse stadshart. Die evaluatie moet de basis zijn van nieuwe uitgangspunten voor het parkeren in Zwolle.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. iemand enig idee wat er veranderd gaat worden?

    ” Ook rond de Thorbeckegracht komt een nieuwe verdeling van betaalde parkeerplaatsen en vergunninghouderplaatsen. ”


    Maak melding

  2. Zo dus binnekort is Zwolle helemaal niet zo klant/gast vriendelijk iedereen die op donderdagavond kleren wilt kopen moet dat binnen een half uur doen? We gaan naar Meppel naar Meppel………..


    Maak melding

Reageer