Voorzitter Humanitas Zwolle neemt na 14 jaar afscheid

Zwolle – Maandagavond vond in de Weijenbelt in Berkum de jaarvergadering-/vrijwilligersavond plaats van Humanitas, afdeling Zwolle. De vrijwilligers van Humanitas Zwolle steunen mensen in Zwolle en omgeving, die tijdelijk de hulp van een ander nodig hebben om het daarna weer zelf te kunnen.

humanitas_1824_470.jpg
De scheidend voorzitter, de heer Ad van der Wouden en zijn echtgenote … 

Deze vergaderingsavond stond in het teken van het afscheid van de voorzitter van de afdeling, de heer Ad van der Wouden. 14 jaar lang heeft hij "de voorzittershamer" mogen hanteren. Met een heuse "Liefdes(fiets)taxi" werd de heer Van der Wouden en zijn echtgenote van huis naar de Weijenbelt gebracht. Daar werden zij door een groot aantal leden ontvangen. Naast een formeel gedeelte waarin de heer van der Wouden voor het laatst "de voorzittershamer" hanteerde, was het een gezellig samenzijn. De scheidend voorzitter gaf nog eens aan, dat hij moeite had met de terugloop van het ledental. Waar in 2002 nog 350 leden stonden genoteerd, was in 2010, het jaar dat Humanitas 65 jaar bestaat, het aantal terug gelopen naar 150 leden.

humanitas_1733_470.jpg

humanitas_1767_470.jpg

humanitas_1795_470.jpg

Voor meer tekst en foto’s zie "Lees verder"

Het aantal vrijwilligers daartegenover was van 55 in 2002, gestegen naar 170 in 2010. Toch betekent het voor Humanitas, dat het steeds moeizamer wordt activiteiten van de grond te krijgen en te financieren. Naast de terugloop van het aantal leden zijn in het bestuur van de afdeling ook nog een aantal vacatures. Bestuursleden zijn dan ook meer dan welkom bij Humanitas Zwolle. Het informele gedeelte bestond uit een tweetal demonstraties. Bloemkunstenaar FloraFrits liet zien een echte kunstenaar te zijn, als het gaat om het maken van bloemstukken. Menig "ah" en "oh", was dan ook duidelijk hoorbaar. Houtsnijkunstenaar Dolf Schinkel, wist in 2 uur en 25 minuten een schitterend houtreliëf te kunnen snijden, welke aan het eind van de avond, gelakt en al, aan de heer Van der Wouden werd aangeboden. Tussen de twee demo’s stond er nog een grote verrassing voor het echtpaar Van der Wouden op het programma. Het Zwols Mannenkoor, had zich namelijk heel stilletjes opgesteld in een van de naastgelegen zalen. De heer Van der Wouden, een groot liefhebber van koren, werd met zijn echtgenote naar deze zaal geleid en waren zichtbaar aangenaam verrast bij het zien van het koor. Zoals gezegd, bestaat Humanitas dit jaar 65 jaar. Er zijn maar weinig leden die de oprichting hebben meegemaakt. Een van deze weinige leden is een lid van de afdeling Zwolle, Mevrouw van der Gronden. Naast de het echtpaar Van der Wouden, werd ook zij op deze avond door het bestuur verrast met een van de mooie bloemstukken van FloraFrits.

humanitas_1779_470.jpg
Aangenaam verrast bij het zien van het Zwols Mannenkoor …

humanitas_1786_470.jpg

humanitas_1428_470.jpg

humanitas_1849_470.jpg

humanitas_1836_470.jpg
Mevrouw Van der Gronden, 65 jaar lid van Humanitas …

Artikel delen:

Reageer