Informatiemarkt Gedrag- en Leerstoornissen

Zwolle – Op zaterdag 25 september 2010 organiseert Bibliotheek Zwolle in samenwerking met Vereniging Balans een informatiemarkt rondom Gedrag- en Leerstoornissen. Van 11.00 uur tot 16.00 uur kan iedereen vrij toegankelijk de markt bezoeken. Er zijn tien standhouders met veel praktische kennis en ervaring aanwezig. De markt wordt gehouden in de hal van de Statenzaal en de koffiekamer van de bibliotheek in Zwolle centrum aan de Diezerstraat. De bibliotheek presenteert in de entreehal in locatie centrum informatiemateriaal en boeken rondom dit onderwerp. Aansluitend op de markt worden er deze dag lezingen gegeven.

De volgende standhouders zijn aanwezig op de markt: Vereniging Balans, Dimence, MEE Ijsseloevers, Nederlandse Vereniging van Autisme, 1-Blik-agenda, De Typerij, Autlook Laura Kleijn, Lexima, Het Autismehuis en ActAut. Zij staan garant voor goede informatie-op-maat! Op 25 september zijn er ook twee lezingen in de Statenzaal. Van 12.00 – 13.30 uur verzorgt Dimence een lezing over de overeenkomsten en verschillen bij kinderen met AD(H)D en of ASS met praktische adviezen en opvoedingstips. Van 14.30 tot 15.30 uur komt in de tweede lezing het echtpaar Karin en Edwin hun verhaal vertellen. Zij hebben allebei een vorm van autisme en vertellen hun levensverhaal. Daarbij geven zij adviezen over omgang met mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het dagelijks leven en op de werkvloer.

Het GIP van Bibliotheek Zwolle organiseert deze informatiedag i.s.m. Vereniging Balans. Er is een gratis literatuurlijst beschikbaar voor iedereen. De Statenzaal aan de Diezerstraat 80 te Zwolle wordt die dag om 11.00 uur feestelijk geopend. Reserveren voor de twee lezingen kan via de website: www.bibliotheekzwolle.nl  , entree is € 4,-p.p. vooraf via de website of € 4,50,- p.p. aan de zaal per lezing.

Van 12.00 – 13.30 uur zal er een lezing door Dimence worden verzorgd met als onderwerp de overeenkomsten en verschillen bij kinderen met AD(H)D en of ASS. De nadruk wordt gelegd op het geven van praktische adviezen en opvoedingstips. De lezing wordt gehouden in de Statenzaal en de entree bedraagt € 4,- p.p. bij voorverkoop via de website of € 4,50 aan de zaal. Reservering is gewenst om teleurstelling te voorkomen. Overeenkomsten en verschillen bij kinderen met AD(HD) / ASS ( Autisme Spectrum Stoornissen) en praktische opvoedingstips De lezing wordt verzorgd door twee medewerksters van Dimence: Gerda Baarslag, maatschappelijk werkende zal uitleg geven over AD(H)D en Jelly van Pelt , gezinsbegeleid-ster/autisme hulpverleenster, zal ingaan op ASS (autismespectrum stoornis). Zij hebben veel ervaring in het begeleiden van gezinnen, brusjesgroepen (broertjes en zusjes van een kind met AD(H)D/ASS) , pubers, zij geven psycho-educatie voor ouders, trainingen voor kinderen met als titel ”Ik ben speciaal” en sociale vaardigheidstrainingen. Zij vullen elkaar heel goed aan. Er wordt in deze lezing inzicht gegeven in de wereld van het kind met ADHD en ASS. Daarin zijn overeenkomsten maar ook verschillen. Tevens zullen zij antwoord geven op vragen als: ‘Wat zijn de kenmerken’, ‘hoe wordt de diagnose gesteld’, ‘welke behandelmethoden zijn gangbaar’. Hoe kunnen we het gedrag van deze kinderen verklaren en hoe kunnen mensen in hun omgeving (ouders, leerkrachten, familie) het beste omgaan met dit gedrag? Door inzicht te krijgen in de leefwereld van dit ‘bijzondere’ kind zijn de opvoeders, met name ouders, maar ook leerkrachten, opa’s en oma’s en vrienden beter in staat om met het kind om te gaan en hem of haar te begeleiden. Er zullen veel praktische tips met voorbeelden van situaties worden gegeven. Aansluitend is er een vragenronde, hierin kunnen goede voorbeelden naar voren komen en zo mogelijk besproken worden.

Van 14.30 tot 15.30 uur komt het echtpaar Karin en Edwin hun verhaal vertellen. Zij hebben allebei een vorm van autisme en vertellen hun levensverhaal. Daarbij geven zij adviezen over omgang met mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het dagelijks leven en op de werkvloer. De lezing wordt gehouden in de Statenzaal en de entree bedraagt € 4,- p.p. bij voorverkoop via de website of € 4,50 aan de zaal. Reservering is gewenst om teleurstelling te voorkomen. Levensverhaal Karin en Edwin Karin en Edwin zijn een echtpaar met allebei een vorm van autisme. Karin heeft PDD-NOS en Edwin heeft het syndroom van Asperger. In deze lezing vertellen zij op een heldere manier over hun leven met deze Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).Karin en Edwin proberen de vooroordelen omtrent autisme weg te nemen door te laten zien dat ook mensen met deze handicap hele gewone mensen zijn met ook onderlinge -karakter- verschillen. Zij doen deze lezing samen, omdat juist deze unieke combinatie goed laat zien dat er geen eenzijdig beeld van het AutismeSpectrum bestaat. Met deze lezing bieden zij u een kijk op de wereld door de ogen van twee heel verschillende autisten, die toch ook weer heel veel gemeen hebben. Daarbij geven zij adviezen over omgang met mensen met een ASS in het dagelijks leven en op de werkvloer.

Artikel delen:

Reageer