Totaaloverzicht Overijsselse volkscultuur

Zwolle – In opdracht van de provincie heeft Kunst & Cultuur Overijssel onderzoek gedaan naar volkscultuur in Overijssel. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport Volkscultuur in Overijssel, een inventarisatie van volksculturele organisaties in de provincie. Gedeputeerde Dick Buursink van de provincie Overijssel nam het rapport vanmiddag in ontvangst. Het rapport biedt een totaaloverzicht van alles wat er op het gebied van volkscultuur in Overijssel te doen is.

In Overijssel zijn meer dan duizend verenigingen, organisaties en stichtingen en een aantal particulieren (streektaalmuzikanten) actief op het gebied van volkscultuur. De belangrijkste verschillen tussen de regio’s Kop van Overijssel, Salland en Twente tekenen zich af in de categorieën folklore en volksdevotie. In Twente is de meeste aandacht voor folklore. Het midwinterhoornblazen wordt zelfs alleen in deze regio beoefend. Ook op het gebied van volksdevotie is Twente als enige streek actief, omdat het hierbij gaat om Rooms-katholieke processies en Twente de grootste Rooms-katholieke regio is. Binnen de volkscultuur in Salland zijn vooral feesten populair en houdt men zich bezig met streektaal. In de Kop van Overijssel bestaan veel muziekkorpsen en (zeemans)koren. Ook de aandacht voor geschiedbeoefening is groot in deze regio.

Het rapport vormt tevens de basis voor de website www.streekcultuuroverijssel.nl . Deze site is vanaf vandaag te bezoeken en biedt een compleet overzicht van alles wat er over streekcultuur in Overijssel te vinden is en wat er op dit gebied te doen is. De site is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig bezig is met streekcultuur. Toeristen en recreanten kunnen tevens op de website terecht, want alle activiteiten op het gebied van streekcultuur in Overijssel zijn ook opgenomen.

Binnenkort (6 oktober) organiseert KCO in samenwerking met Kunst & Cultuur Drenthe en Drents Plateau een symposium over volkscultuur. Kijk op KCO.nl voor meer informatie.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Leuk om te lezen dat iedere streek zo zn eigen cultuureigenschappen heeft, waarin Zwolle met zn record aantal zangkoren een aanzienlijke rol speelt.
    Ook de volksdevotie bloeit in Zwolle blijkbaar weer op aangezien we weer ieder jaar een RK. Mariaprocessie hebben.
    Ons unieke stadsdialect echter verwaarlozen we behoorlijk, ondanks de bewonderenswaardige inzet van Minke Kraaijer.


    ⚠️ Meld

Reageer