Slimmer i.p.v. slechter onderhoud openbare ruimte

Zwolle – De fractie van de Zwolse PvdA is bezorgd over de bezuinigingen op het onderhoud van de Openbare Ruimte. Het gevaar bestaat dat door de bezuinigingen de kwaliteit van de Openbare Ruimte flink zal teruglopen. Het welbevinden, de gezondheid en de (sociale) veiligheidheid van inwoners en bezoekers van Zwolle verminderd daardoor. Ook kan het gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de waarde van het vastgoed van Zwolse burgers. De PvdA mist de uitdaging: Hoe maken we met minder geld toch nog duurzame kwaliteit. Bezuinigen is niet alleen zoeken naar besparingen, maar ook zoeken naar kansen. Kansen om op een andere, efficiëntere, effectievere of innovatieve manier onze ambities voor een duurzame openbare ruimte waar te maken.

 PvdA.jpg

Voor de openbare ruimte moeten keuzes gemaakt en maatregelen genomen worden die juist bijdragen aan het duurzaam in stand houden ervan zoals het meer aan inwoners zelf overlaten door middel van zelfbeheer, innovatieve contractvormen met marktpartijen zoals ontwikkelaars en woningbouwcorporaties of het kapitaliseren van de ‘opbrengsten’ van een mooie openbare ruimte. Immers een mooie openbare ruimte kan het veelvoudige opleveren in waarde voor het omliggende vastgoed. Verkoop van snippergroen, een meer biodiverse onderhoudsarme beplating en meer nadruk op burgerparticipatie en het activeren èn daarvoor belonen van inwoners zijn andere mogelijkheden. De PvdA dient niertoe een motie in.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Weer zo’n nietszeggend stukje.

    Verkoop van snippergroen, een meer biodiverse onderhoudsarme beplating en meer nadruk op burgerparticipatie en het activeren ?n daarvoor belonen van inwoners zijn andere mogelijkheden.

    Zo vergeten we de pvda in ieder gevaql niet.


    ⚠️ Meld

  2. Als ik dit lees hoor ik alleen maar blablablabla in mijn achterhoofd. Kijk maar naar het “groenonderhoud” wat de gemeente pleegt. Je schaamt je dood als Zwollenaar als je ziet hoe hier de boel bijgehouden wordt. Mooie singels met het gras en onkruid een halve meter hoog. Ik denk niet dat de mensen die bijvoorbeeld de Zwartewaterallee of de Meppelerweg hebben ontworpen dit beeld voor ogen hadden met al dat onkruid( volgens de gemeente “bijzondere planten”) in de bermen.


    ⚠️ Meld

Reageer