Op Marslanden en in stadion Zwolle winkelmogelijkheid

Zwolle – Op een aantal specifieke locaties buiten het Zwolse centrum kunnen andersoortige winkels dan eerder toegestaan zich vestigen – bijvoorbeeld een bouwmarkt of een beddenzaak. Daarnaast hebben burgemeester en wethouders bepaald dat winkels zich alleen in panden mogen vestigen waarvoor al een winkelbestemming geldt. Het college verwacht dat de nieuwe, heldere regels de bedrijvigheid in de stad ten goede komen. 

De maatregelen leiden niet tot extra winkelruimte op het totaal dat al in de stad aanwezig is. Burgemeester en wethouders hebben tot het nieuwe beleid besloten omdat ondernemers aan hebben gegeven dat er behoefte is aan duidelijke regels. Bovendien is er (veel) vraag naar winkelruimte. De bedoeling was dat een deel van die nieuwe winkels op Voorsterpoort terecht zouden kunnen, maar door de langere tijd die nodig is om die locatie te ontwikkelen moeten er elders in de stad oplossingen gevonden worden.

Het college geeft nu aan dat op bedrijventerrein Marslanden naast al toegestane branches zich voortaan ook meubel- en beddenzaken mogen vestigen. Dat mag overigens alleen in panden die al een winkelbestemming hebben.

Voor de ruimtes met een winkelbestemming in het stadion langs de Ceintuurbaan zijn voortaan ook meer branches toegestaan. Het gaat dan om bouwmarkten, keuken- of tapijtwinkels, tuincentra en meubel- en beddenzaken. Als er in de stad een eigen locatie komt voor deze zogenoemde perifere detailhandel wordt door de gemeente opnieuw bekeken hoe zo goed mogelijk met de verdeling van winkelvoorzieningen in de stad om kan worden gegaan.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer