Dinsdag, de tweede dag van de Week van de Verbinding

Zwolle – In het kader van de Week van de Verbinding heeft het college weer een aantal bezoeken afgelegd. Naast Stichting Sportief Zwolle, Bewonersvereniging Ons Eigen Groen (Krekenbuurt), Deltion College en Eigen Krachtcentrale waren dinsdag, de tweede dag, inloophuis De Zonnesteen, het ervaringshuis van het project Focus/Kwartiermakers en OBS De Toonladder aansprekende onderdelen van deze dag.

07-09-2010_week_vd_verbinding__bezoek_aan_de_zonnesteen_koestr_1.jpg 
Week van de Verbinding – De Zonnesteen

De Zonnesteen. Een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Een ongedwongen ontmoetingsplek waar je je verhaal kwijt kunt, steun vindt en deel kunt nemen aan allerlei activiteitenen. In hartje Zwolle zetten zo’n 25 vrijwilligers zich in om patiënten en naasten te helpen tijdens of na hun ziekteproces. Het college was diep onder de indruk van de persoonlijke verhalen van drie van de bezoekers en verwoordde dit in het gedicht ‘Gat’. De Zonnesteen biedt een huiselijke omgeving waar patiënten worden begrepen, een arm om zich heen krijgen en worden begeleid. Een deel van de vrijwilligers is zelf ex-kankerpatiënt, dit zorgt ervoor dat zij zich goed kunnen inleven in de bezoekers en begrijpen wat zij meemaken.

07-09-2010_week_vd_verbinding__bezoek_aan_focus_kwartiermakers_dieze_oost_3.jpg
Week van de Verbinding – Kwartiermakers

week_vd_verbinding_2010_2b_obs_toonladde.jpg
Week van de Verbinding – De Toonladder

Voor meer tekst zie "Lees verder"

Tijdens het bezoek van het college hebben patiënten verteld over hun ziekte en de belangrijke rol van De Zonnesteen. Huiselijk en laagdrempelig.Herman, Petra en Trees vinden ziekenhuizen te confronterend, hier komen ze al te vaak. Bij De Zonnesteen is het huiselijk, warm en laagdrempelig. Ze ontmoeten lotgenoten en kunnen hun verhaal kwijt. Praten, huilen, luisteren; alle emoties kunnen ze kwijt. Daarnaast is er ook ruimte voor ontspanning en creativiteit.Er is een therapieruimte en een ruimte waar patiënten o.a. kunnen schilderen of schrijven. Om een indruk te krijgen hoe een activiteit wordt ingevuld heeft het college, ieder voor zich en naar eigen inspiratie, onderstaand gedicht afgemaakt.

Gedicht

GAT
Moet je kijken
Zie je dat daar?
Dat zal altijd blijven
Een donker gat
Nooit meer komt daar wat

07-09-2010_week_vd_verbinding__bezoek_aan_zonnesteen_opdracht_2.jpg

07-09-2010_week_vd_verbinding__bezoek_aan_de_zonnesteen_koestr_3.jpg

Kwartiermakers. Een project van Stichting Focus, haalt mensen met een psychiatrische achtergrond of aandoening uit hun isolement om ze weer mee te laten doen in het dagelijks leven. Het college ervaarde in een zgn. ervaringshuis de belevingswereld van mensen met een psychiatrische achtergrond: ‘beklemmend, bedreigend, indrukwekkend’. In Inloopcentrum De Uitweg vertelden Andrea en Hielke – twee bezoekers – vertelden open en eerlijk over hun leven en de de grote waarde daarin van Kwartiersmakers. Kwartiermaker Robert belichtte het Kwartiermaken van zijn kant. Onder de indruk en geraakt verliet het college De Uitweg.

07-09-2010_week_vd_verbinding__bezoek_aan_focus_kwartiermakers_dieze_oost_1.jpg

07-09-2010_week_vd_verbinding__bezoek_aan_focus_kwartiermakers_dieze_oost_2.jpg

OBS De Toonladder. De Toonladder is een zeer kleurrijke brede school, die samen met de Campherbeekschool in Berkum een cultureel uitwisselingsprogramma heeft opgezet. De kinderen van beide scholen hebben te maken met een specifieke leerlingpopulatie. De Toonladder heeft zeer veel Nederlandse kinderen met een andere culturele achtergrond. De Campherbeek is een ‘witte’ school met bijna 100 % autochtone leerlingen. Om de kinderen vroegtijdig met de culturen van elkaar te laten kennismaken hebben de scholen een uitwisselings-programma opgezet. Deze opzet is beloond met de 1e Pluriformprijs. Het college was uitgenodigd om een school te bezoeken waarin verschillende culturen met plezier met elkaar samen werken, spelen en leren. Bij dit bezoek maakten de zij kennis met leerlingen van de school die enthousiast vertelden over dit samenwerkingsproject met OBS De Campherbeek. Directeur Bert Loode verzorgde een presentatie waarin de achtergronden van het project werden toegelicht.

week_vd_verbinding_2010_4b_obs_toonladde.jpg

week_vd_verbinding_2010_6b_obs_toonladde.jpg 

Stichting Sportief Zwolle. Sportief Zwolle is een stichting die door enthousiaste sportliefhebbers/-journalisten in het leven is geroepen. De organisatie promoot het Zwolse sportleven door alles op het gebied van sport en beweging een plek te geven op de website www.sportiefzwolle.nl. Het college voerde gesprekken over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport en verdiepte zich in Sportief Zwolle om te kijken naar nieuwe mogelijkheden in de toekomst. Tijdens een sportquiz namen collegeleden Gerrit Piek en Erik Dannenberg het tegen elkaar op. Gerrit Piek, die sport in zijn portefeuille heeft, won de quiz met 8-5! 

Ons Eigen Groen. Bewonersvereniging Ons Eigen Groen heeft de collegeleden haar prachtige Krekenbuurt laten zien. De eigenaren van deze unieke buurt gaven een rondleiding en legden de nadruk op de bijzondere constructie van de buurt. De woningen erg mooi gebouwd, met hoge ramen, veel licht en een bijzondere indeling van het huis. De bewoners lieten zien dat de tuinen aan de achterkant van de woningen vloeiend overgaan in de openbare ruimte. Hierdoor moeten de bewoners veel besluiten over het groen in de buurt samen nemen wat veel sociale cohesie oplevert. De bewoners organiseren regelmatig activiteiten, zoals het jaarlijkse Krekenfeest, maar ook een bijeenkomst waarbij de bewoners informatie konden krijgen over subsidiemogelijkheden voor deze specifieke woningen.

Deltion College. Bij het Deltion College kreeg het college een uitleg over techniekpromotie in het onderwijs. Deltion (één een van de grootste technische opleiders in de regio) signaleert dreigende tekorten op de technische arbeidsmarkt. Door middel van het zogenaamde ‘Zwaluwstaarten’ (het in het onderwijs inzetten van technici die niet meer werken) worden jonge mensen enthousiast gemaakt voor een opleiding en baan in de techniek. Na de inleiding deed het college technische ervaring op; zij soldeerde – met hulp van leerlingen en deskundigen – een AM-radio. Of de radio’s het doen, is nog even de vraag …. solderen bleek namelijk vrij tijdrovend en lastiger dan gedacht!

Eigen Kracht. De Eigen Kracht Centrale gaf het college inzicht in Eigen Kracht Conferenties. Als het iemand op wat voor manier dan ook tegenzit zijn familie, vrienden en andere dierbaren – het zogeheten netwerk – rondom die persoon goed in staat zelf een oplossing te bedenken. Of het nu bijvooorbeeld gaat om de zorg voor een alleenwonende ouder of een kind dat door scheiding tussen wal en schip valt. De Eigen Kracht Centrale begeleidt deze conferentie. In eerste instantie met een sessie met gespecialiseerde hulpverleners over de mogelijkheden. Daarna trekken de hulpverleners zich terug en gaat het netwerk zelf aan de slag met het maken van een (zorg)plan aar iedereen achter kan staan. De Centrale gaat daarmee uit van het principe: ‘Eerst uit eigen kracht putten, voordat buitenstaanders beslissingen in uw leven gaan nemen’.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer