Unieke trimodale terminal met sluiting spoor bedreigd

Zwolle – De unieke trimodale terminal Katwolderhaven op het industrieterrein Voorst in Zwolle dreigt  zijn spoorverbinding te verliezen.  Daarmee verliest  de regio Zwolle de enige locatie waar weg, spoor en water samenkomen. 

De gemeente Zwolle en Pro Rail willen de spoorlijn opheffen om de onderliggende gronden in te zetten voor revitalisering van het industrieterrein. De verbijstering van de  eigenaar, C&I Holland, is groot.  “Al geruime tijd trachten wij het spoor rendabel te kunnen exploiteren. Een recent onafhankelijk onderzoek heeft een rendabel bestaan ook aangetoond” aldus dhr. Zwagerman, directeur van C&I. Diverse marktpartijen hebben de afgelopen maanden ook al aangegeven gebruik te willen maken van de spoor/water verbinding in Zwolle. Echter partijen vragen wel zekerheid over het voortbestaan van de spoorlijn alvorens kostbare investeringen te doen die het veranderen van logistieke processen met zich meebrengen. Die zekerheid kan C&I niet geven omdat de gemeente dreigt met opheffing van het spoor. Potentiële klanten hebben daarom angst om te investeren, aldus een teleurgestelde Zwagerman.

Zie "Lees verder"

C&I Holland BV ziet zich gesteund door brancheorganisaties EVO en TLN. Te meer omdat het beleid in Nederland regionaal en landelijk juist pleit voor behoud en uitbreiding van spoor(knooppunten), en de overslagplaats een belangrijke rol speelt voor lokale en regionale werkgelegenheid. De drie partijen hebben daarom  een bezwaarschrift ingediend bij de minister van Verkeer en Waterstaat, met het verzoek sluiting van de spoorlijn  te voorkomen. Circa 10 jaar terug werd er door de gemeente, provincie en het Rijk nog voor miljoenen geïnvesteerd om de haven te renoveren en aan te sluiten op het spoor. In 2006 is de voormalig gemeentelijke haven verkocht aan C&I, onderdeel van het hijsbedrijf Zwagerman. Deze week worden er door de firma Beelen, specialist in duurzaam slopen, in de Katwolderhaven drie treinstellen naar hun eindbestemming getransporteerd over spoor en water. Dit is de start van een klus van minstens 100 combinaties. Door deze wijze van transport wordt de weginfrastructuur volledig ontlast en CO2 uitstoot sterk verminderd. Andere opdrachtgevers hebben zich ook al gemeld om hun goederen via de spooraansluiting op deze terminal af te wikkelen. Sluiting zou juist weer meer vervoer over de weg genereren. Zwolle kan door behoud van de spoorverbinding een belangrijke bijdrage leveren voor de regio op het gebied van duurzaam ondernemen, werkgelegenheid en ontlasten van het wegennet.

Artikel delen:

Reageer