Eerstejaars pabostudenten starten met Summercourse

Zwolle – De eerste week van september hebben veel pabostudenten bij de Christelijke Hogeschool Windesheim een Summercourse gevolgd. Windesheim wil de eerstejaars hiermee een flink eind op weg helpen met het halen van de Cito-toetsen taal- en rekenvaardigheid.

windesheim_logo.gif

De Cito-toetsen zijn landelijk verplicht gesteld om het niveau van toekomstige docenten zeker te stellen. Ze moeten binnen het eerste jaar gehaald zijn.

Reken- en taalvaardigheden.
Van de ruim honderdvijftig eerstejaars studenten, schreven honderd zich in voor de Summercourse. In een week tijd werden zij voorbereid en waar nodig bijgespijkerd voor de reken- en taalvaardigheidtoets. Iedere dag waren er colleges. Op vrijdag maakten zij een voorbeeldtoets en op zaterdag 4 september konden zij de officiële Cito-toets taal en rekenvaardigheid maken. In de loop van het eerste jaar krijgen studenten drie keer de kans de toets te maken.

Barrière wegnemen.
Windesheim wil studenten in de Summercourse een extra stimulans geven zo snel mogelijk de Cito-toetsen te behalen waardoor meer aandacht overblijft voor de overige vakken, zoals pedagogiek. De basisvaardigheden rekenen en taal krijgen gedurende het hele jaar alle nodige aandacht. Toch vormen ze nog teveel een struikelblok voor eerstejaarsstudenten. Sommigen storten zich hier volledig op en lopen zo het risico de verplichte 45 studiepunten aan het eind van het jaar niet te halen. Dit heeft voorheen tot onnodige studiestress en zelfs uitval geleid.

Reacties deelnemers.
De studenten die de officiële Cito-toets zaterdag hebben gemaakt zijn bijna allemaal geslaagd. Deelnemers van de Summercourse verlieten na afloop stralend het gebouw: binnen één week is hun niveau zover gestegen dat ze de toetsen nu ruim zouden halen. ‘Er is een last van me af gevallen, nu weet ik al voordat de opleiding begint dat ik dit kan!’ zei een studente na de laatste taalles. ‘Nu heb ik me voor niets zo druk gemaakt!’, zei een ander.

Niveau zeker stellen.
De afgelopen jaren is er veel commentaar geweest op het niveau van taal- en rekenvaardigheden van pabostudenten. Op dit moment zijn de hogescholen ervoor verantwoordelijk dat de studenten binnen een jaar voldoen aan de landelijke norm voor taal en reken. Binnen enkele jaren moeten toeleverende scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs hiervoor zorgen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer