Cliëntenraad Isala viert 10-jarig bestaan

Zwolle – Samenwerking met ziekenhuis bekrachtigd met nieuwe overeenkomst. De Cliëntenraad van de Isala klinieken bestaat deze maand 10 jaar. Dat is gevierd met een symposium.

De samenwerking tussen de Cliëntenraad en het ziekenhuis is bovendien bekrachtigd met een hernieuwde overeenkomst. Volgens voorzitter Henja van Nieukerken is de  overeenkomst niet alleen bedoeld om formeel vast te leggen welke werkafspraken er zijn, maar is het ook een blijk van erkenning voor de Cliëntenraad.  

Thema’s
De Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en patiënten binnen de Isala klinieken. Zij geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de patiëntenzorg raken. De raad bekijkt de zorg door de ogen van de patiënt. In de afgelopen jaren is de Cliëntenraad nauw betrokken geweest bij thema’s als de nieuwbouw en bejegening van patiënten. Ook zijn de Isala klinieken gestart met zogenaamde spiegelgesprekken met patiënten. De Cliëntenraad heeft een actieve rol gehad bij de totstandkoming ervan.  

Spiegelgesprekken
Spiegelgesprekken worden ingezet om de tevredenheid te onderzoeken van patienten die in het ziekenhuis zijn opgenomen of langdurige behandelingen ondergaan. Een spiegelbijeenkomst is een gesprek met patiënten in de vorm van een kringgesprek. Hierbij wordt door een gespreksleider aan (ex-) patiënten gevraagd, hoe ze de zorgverlening ervaren hebben en wat er zou moeten veranderen. De betrokken medewerkers zijn als toehoorders aanwezig. De directe ‘face to face’ confrontatie met de mening van (ex-) patiënten maakt grote indruk op de medewerkers. De verbeterpunten die uit de gesprekken voortkomen, worden door afdelingen zo snel mogelijk opgepakt. De Isala klinieken willen ook een methode ontwikkelen voor patiënten die kort verblijven in het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor een poliklinische behandeling. Ook hier is de Cliëntenraad nauw bij betrokken. In het najaar van 2010 gaat er een pilot van start om een nieuwe methode op de poliklinieken te testen.

Artikel delen:

Reageer