Vierde dag Week van de Verbinding

Zwolle – Donderdag, de vierde en tevens de laatste dag, was het thema "De Wijken". In het kader van dit thema stapte het college ’s morgens op de fiets voor een buurtsafari door de Diezerpoort om de ontwikkelingen met eigen ogen te zien.

09-09-2010_week_vd_verbinding_buurtsafari_diezerpoortl_3.jpg
Week van de Verbinding – Buurtsafari Diezerpoort

Er werd afgetrapt – in het recent geopende DienstVerleningsCentrum aan de Pieter Steijnstraat – met een inleiding over het huidige en toekomstige Diezerpoort. Diezerpoort is een veelzijdige buurt waar veel ontwikkelingen gaande zijn, met initiatieven op het gebied van werk, onderwijs, participatie, kunst en veiligheid. Ook zijn er herstructureringsplannen. Het college maakte nader kennis met de wijkwerkers van Diezerpoort, met de verschillende buurten in deze grote wijk en met een aantal van de aanwezige initiatieven.

09-09-2010_week_vd_verbinding_electrabel_2.jpg
Week van de Verbinding – Electrabel

09-09-2010_week_vd_verbinding_stichting_kringloop_2.jpg
Week van de Verbinding – Stichting Kringloop

Voor meer tekst zie "Lees verder"

Het programma was in samenwerking met welzijnsorganisatie Travers georganiseerd. Daarnaast waren betrokken partners aanwezig zoals de leden van het Gebiedsbeheerteam (GBT): politie, woningcorporaties, gemeente, welzijn.

Een stukje historie, geschilderd in een modern jasje
Bewoners hebben vaak goede ideeën als het gaat om een prettige en leefbare leefomgeving. Het project wijkbudgetten geeft inwoners de mogelijkheid om zelf initiatieven voor de buurt te bedenken en zelf (mede) te realiseren. Eén van de winnaars van de lDerdeaatste ronde wijkbudgetten Diezerpoort was Erwin van der Worp. Zijn project ‘Een stukje historie, geschilderd in een modern jasje’ wordt momenteel uitgevoerd door kunstenaar Henk Neyenhuis rondom de Thomas a Kempisstraat. Henk maakt moderne muurschilderingen van Diezerpoort zoals het vroeger was. Erik Dannenberg, Nelleke Vedelaar en Erik Dannenberg namen op de hoek Schoolstraat/Berkumstraat de kwast ter hand bij de tweede muurschildering van Henk.

Jonge moeders in Diezerpoort
Op bezoek bij De Terp, een dagvoorziening voor ouderen. Hier volgt een aantal tienermoeders praktijkstage. Met behulp van een opleiding in de zorgsector en praktijkervaring worden tienermoeders uit de bijstand en op eigen benen geholpen. Ze werken twee dagen in de week bij de Terp in de keuken, als gastdame en met het begeleiden en verzorgen van ouderen. Daarnaast gaan zij een dag in de week naar school bij Landstede. Dankzij de werkzaamheden krijgen de jonge moeders structuur in hun leven en komen ze niet in een isolement. Voor de jonge vrouwen was het eerst even wennen bij De Terp, maar ze vinden het nu erg leuk en willen graag aan de slag in de zorg of verder leren in de richting maatschappelijke zorg. Maar nu moeten ze eerst nog even tien weken ‘keihard aan de bak’ voor de afronding van hun opleiding.

Collegeleden kijken mee met snelheidscontrole van de politie
Buurtbewoners hebben aangegeven dat er regelmatig te hard wordt gereden in straten in Diezerpoort. Daarom zijn Gerrit Piek, Hek Jan Meijer, Oenze Dijkstra en Filip van As met de politie en buurtbewoners in gesprek gegaan aan de Hogenkampsweg. Er is besproken welk effect de hardrijders hebben op de buurt. De aanwezigen keken mee bij een snelheidscontrole door de politie. Ook de collegeleden mochten laseren.

‘Brabants’ bakkie bij Annie
De woningcorporaties deltaWonen en SWZ gaan in een deel van Dieze-Oost hun woningen renoveren. Een klus die niet van de ene op de andere dag geklaard is maar waar enkele jaren voor zijn uitgetrokken. Voor bewoners heeft dit echter op korte termijn wel gevolgen omdat ze moeten verhuizen. Een tijdelijke verhuizing naar een andere woning of een blijvende verhuizing omdat ze niet meer terug kunnen of willen naar hun huidige woning. Met intakegesprekken inventariseert deltaWonen de woonwensen en de eventuele herhuisvesting van de huidige bewoners. Onder het genot van een ‘Brabants bakkie’ nam Annie het college mee in haar woning en vertelde hun over het woongenot in Dieze-Oost. Haar grote wens is dan ook om terug te keren in een nieuwe woning die voldoet aan de wooneisen van deze tijd, zonder vochtvreters. Ondertussen geniet ze nog van haar huis en vraagt ze zich af hoe het straks allemaal zal gaan met de renovatie en het terugverhuizen. Gelukkig kan Annie bij het verhuizen niet alleen een beroep doen op deltaWonen, ook het college sprak de bereidheid uit de handen uit de mouwen te willen steken.

Sociaal Artistieke Projecten
Een van de pleisterplaatsen van de safari was de camper van wijkkunstenaar Willeke Trommels. Zij, kunstenaar Stefan Alberts en twee buurtbewoners vertelden over de Sociaal Artistieke Projecten. Een samenwerking tussen bewoners, Travers Muzerie en wijkorganisaties om de wijk aangenamer te maken met kunst en cultuur. Filip van As, Gerrit Piek, Henk Jan Meijer en Oenze Dijkstra waren aanwezig.

Bieten en wortels trekken
Tanysha, Sheraga, Dago, Rico, Taylor, David, Philip en Calvin zijn leerlingen van de Enkschool. Een school voor kinderen met een communicatieve leerachterstand, dove- en slechthorende kinderen en kinderen met een vorm van autisme. Onderdeel van het lesprogramma is het werken in de schooltuin. De leerlingen hebben samen met Nelleke Vedelaar, Cees Berkhout en Erik Dannenberg bieten en wortels getrokken en verteld over de tuin. Behalve kennis over het groeien van groenten en gezond eten heeft de tuin een educatief doel; gestructureerd werken en verantwoordelijkheid over je eigen tuin.

Enthousiaste buurtbewoners maken dierenweide tot succes!
Het college werd hartelijk en enthousiast verwelkomd bij de dierenweide aan de Vlasakkers, genaamd Groene lint de Vlasweide. Een aantal bewoners van de Indische Buurt heeft allerlei goede ideeën voor de herinrichting van de dierenweide aan De Vlasakkers. Deze hebben zij aan de aanwezige collegeleden gepresenteerd. Daarna kon het college haar reacties en succeswensen kwijt op een bord dat bij de dierenweide wordt geplaatst. Een aantal enthousiaste buurtbewoners was ondertussen al naarstig aan de slag om het net opgeknapte dierenhok te verven.

09-09-2010_week_vd_verbinding_buurtsafari_diezerpoortl_1.jpg
Week van de Verbinding – Buurtsafari Diezerpoort

09-09-2010_week_vd_verbinding_buurtsafari_diezerpoortl_5.jpg
Week van de Verbinding – Buurtsafari Diezerpoort

09-09-2010_week_vd_verbinding_buurtsafari_diezerpoortl_2.jpg
Week van de Verbinding – Buurtsafari Diezerpoort

09-09-2010_week_vd_verbinding_planair_1.jpg
Week van de Verbinding – Diezerpoort – Planair

09-09-2010_week_vd_verbinding_planair_2.jpg
Week van de Verbinding – Diezerpoort – Planair

Ook de laatste middag van de Week van de Verbinding was ingevuld met een afwisselend programma. Het college heeft kennisgemaakt met ’s werelds grootste energieleverancier, basisschool Facet, Bouwbedrijf Hekkert, Stichting Kids, Stichting Kringloop Zwolle, de SmaakRoute en diverse studentenverenigingen. Nelleke Vedelaar balanceerde op een koord, Henk Jan Meijer nodigde studenten uit voor een biertje en Erik Dannenberg timmerde een vogelhuisje.

Kinderopvang Breed
Om 16.00 uur mochten wethouders Filip van As en Erik Dannenberg aanschuiven bij de thee met taart met de kinderen van Kinderopvang Breed. Deze kinderopvang staat open voor kinderen met allerlei achtergronden. Er komen zowel kinderen die wat extra zorg en aandacht nodig hebben als ‘gewone’ kinderen uit de buurt. Hierdoor kunnen de kinderen die wat extra zorg nodig hebben zich optrekken aan de anderen en worden zij niet geïsoleerd vanwege een indicatie. De kinderen presteren zelfs beter dan kinderen in het reguliere onderwijs! Van beide wethouders is een profiel getekend, die de kinderen later gaan inkleuren als blijvende herinnering aan het bezoek.

Grote Stoel; het nieuwe kantoor van Electrabel
Henk Jan Meijer, Cees Berkhout en Filip van As bezochten het nieuwe kantoorgebouw van Electrabel op Voorsterpoort langs de A28. Het gebouw – in de volksmond bekend als de Grote Stoel – wordt 20 september a.s. betrokken. Een megaproject, want binnen drie dagen worden 600 tot 700 werkplekken verhuisd.
Burgemeester en wethouders werden door de raad van bestuur ontvangen. Na een introductie over ’s werelds grootste energieleverancier volgde een rondleiding door het gebouw. Het gebouw kenmerkt zich door veel glas en frisse kleuren en is zeer duurzaam gebouwd en ingericht. Electrabel is maatschappelijk betrokken. Zo draait zij KIKA een warm hart toe en sponsport de Nijmeegse Vierdaagse en Avondvierdaagsen door het hele land.

09-09-2010_week_vd_verbinding_electrabel_1.jpg
Week van de Verbinding – Electrabel

 

09-09-2010_week_vd_verbinding_electrabel_3.jpg
Week van de Verbinding – Electrabel

Vogelkastje in bouwkeet?
Gerrit Piek, Erik Dannenberg en Nelleke Vedelaar werden ontvangen in een bouwkeet bij het monumentale pand De IJsselhof aan de Wipstrikkerallee. Het pand wordt momenteel compleet verbouwd door Hekkert Bouwgroep tot overbruggingshuis voor cliënten van de RIBW IJssel-Vecht. Eigenaar-directeur van Hekkert, Klaas Haasjes vertelde enthousiast over zijn bedrijf waar hij in 1984 begon als timmerman/metselaar. Maar op een bouwlocatie moet gewerkt worden! Met wat hulp (de heren meer dan de dame!) timmerden de collegeleden een vogelhuisje in elkaar. Het bezoek werd afgesloten met een tour door het pand. Daarna gingen Gerrit, Erik en Nelleke (met hier en daar een veeg bouwstof!) naar het volgende bezoek.  

Stichting Kids
Een kind, een kind is zoveel meer
‘Een kind, een kind is zoveel meer
Dan een aanstaande dame of een heer
Wie niet het wonder in een kind ziet
Die snapt het hele liedje niet’.

Het bezoek van Gerrit Piek, Henk Jan Meijer en Nelleke Vedelaar aan de Stiching Kids begon met het voorlezen van dit gedichtje van Toon Hermans. Stichting Kids ontwikkelt en voert bewegingsactiviteiten uit voor kinderen die niet terecht kunnen bij de reguliere sportverenigingen, vanwege motorische achterstand, fysieke beperking of chronische ziekte. Bij de stichting sporten 130 kinderen per jaar, waarvan 70% op den duur doorstroomt naar een reguliere sportvereniging. Gerrit, Henk Jan en Nelleke trokken ook hun sportschoenen aan en hielpen de kinderen bij het sporten, onder het toeziend oog van de ouders.

800.000 kilo goederen en 140.000 bezoekers
’s Middags ging het college een kijkje nemen bij de twee vestigingen van de Stichting Kringloop Zwolle. De stichting – in 1981 begonnen als werkgelegenheidsproject – heeft 49 mensen in dienst, met name mensen die een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarnaast helpen zo’n 28 vrijwilligers mee. Dankzij de stichting wordt een deel van de afvalstroom beperkt door zoveel mogelijk hergebruik van goederen en grondstoffen. Zo’n 90% van wat er binnenkomt weet de stichting te hergebruiken! Er komen jaarlijks ongeveer 140.000 bezoekers over de vloer bij de kringloopwinkels. Per jaar komt 800.000 kilo materiaal voor de winkels binnen. De stichting heeft fors geïnvesteerd in duurzame energie door het plaatsen van zonnepanelen. Het college lunchte in leer-werkrestaurant Deksels. De lunch eindigde met een Dekseltje; een eigengemaakte specialiteit.

09-09-2010_week_vd_verbinding_stichting_kringloop_1.jpg
Week van de Verbinding – Stichting Kringloop

09-09-2010_week_vd_verbinding_stichting_kringloop_3.jpg

Van truffels met spekkoek tot stoofpotje
Om de pure smaak van Zwolle te ontdekken gingen Nelleke Vedelaar, Erik Dannenberg en Cees Berkhout per fietstaxi op pad om een deel van de SmaakRoute af te leggen. Wilma Yntema van ’t Konkeltje heeft de SmaakRoute uitgezet om ambachtelijke producten en delicatessenwinkeltjes meer onder de aandacht te brengen. De SmaakRoute begon bij ’t Konkeltje met verse koffie en thee met een speciale truffel.
Onderweg werden de wethouders verrast met Zwolse Balletjes, een stoofpotje, zelf gebrouwen bier, ambachtelijk brood, boerenkaas en Italiaanse delicatessen.

Zwolse studentenverenigingen
In Het Vliegende Paard werden burgemeester Henk Jan Meijer en wethouders Filip van As en Gerrit Piek hartelijk verwelkomd door de Zwolse studentenverenigingen. Er waren zo’n zeven studentenverenigingen aanwezig waaronder roeivereniging Boreas, Oikos Nomos, Waltertje en Ichtus. Om deze allemaal snel te leren kennen werd gestart met een speeddate. Hierbij moesten de bestuurders zo veel mogelijk informatie over de verenigingen zien te verzamelen want daarna werd hun kennis van het studentenleven getest. In een quiz werden de bestuurders getest op hun feitenkennis over het Zwolse uitgaansleven en de studentenverenigingen. Relatieve nieuwkomer Filip van As was de grote winnaar: hij wist veruit de meeste vragen goed te beantwoorden. Na een smakelijk lopend buffet nodigde burgemeester Henk Jan Meijer de studenten uit om mee te gaan naar de afsluiting van de Week van de Verbinding.

 

Artikel delen:

Reageer