D66 tegen voorgenomen bezuinigingen op onderwijs

Zwolle – Het coalitieakkoord en de perspectiefnota staan er vol mee; vertrouwen in de Zwollenaren en participatie. Om te kunnen participeren en om de daarvoor benodigde kansen te krijgen, kunnen mensen niet zonder goed onderwijs. D66 Zwolle verbaast zich daarom des te meer over de voorgenomen bezuinigingen op onderwijs en in het bijzonder op vroegtijdig schoolverlaten. Hoe legt het college dit uit? Het lijkt er volgens D66 op dat zij zich niet door visie, maar door de geldkraan van de provincie en het rijk laat leiden.


Reden van de bezuinigingen is
het vervallen van financiële bijdragen van rijk en provincie. Dit mag volgens Swollwacht en D66 geen reden zijn om te bezuinigen op vroegtijdig schoolverlaten in het bijzonder en onderwijs in het algemeen. De voorgestelde richting (geen compensatie) is zelfs in tegenstrijd met de aangegeven richting in de PPN. Die staat vol met mooie woorden over participatie,  zoals: “Participatie gaat om het in kracht laten of brengen van mensen in de stad”.

Het is belangrijk dat mensen hun opleiding afmaken. Schooluitval is immers niet alleen schadelijk voor ieders persoonlijke ontwikkeling – zonder startkwalificatie beperk je de kansen op de arbeidsmarkt – maar ook voor onze economische groei en voor onze samenleving.

Maandag, 13 september, dient D66 samen met Swollwacht een motie in die het college vraag per saldo geen bezuinigingen in het onderwijs door te voeren en middelen vrij te maken om het beleid betreffende vroegtijdig schoolverlaten op huidige wijze te continueren.

Motie Onderwijs

Gehoord hebbende de beraadslagingen in de raad met betrekking tot de perspectiefnota 2011 – 2014;

Overwegende dat

Ÿ         De kracht van onderwijs de motor van onze economie is.

Ÿ         Investeren in onderwijs en kennis  een investering in de basis is waarop de welvaart en economische groei in Nederland en dus ook in Zwolle in de toekomst gebouwd is.

Ÿ         Schooluitval  niet alleen schadelijk is voor ieders persoonlijke ontwikkeling – zonder startkwalificatie beperk je de kansen op de arbeidsmarkt – maar ook voor onze economische groei en voor onze samenleving.

Ÿ         Ieder individu  recht heeft op een minimumniveau van onderwijs dat zoveel mogelijk mensen in staat stelt hun leven zelfstandig en onafhankelijk in te richten en hen de kans geeft het beste uit zichzelf te halen. 

Van oordeel dat

Ÿ         Het vervallen van GSB middelen en provinciale middelen geen reden mag zijn om te bezuinigen op vroegtijdig schoolverlaten in het bijzonder en onderwijs in het algemeen.

Ÿ         De voorgestelde richting (geen compensatie) in tegenstrijd is met de aangegeven richting in de PPN, zoals: “participatie gaat om het in kracht laten of brengen van mensen in de stad”.

Verzoekt het college om

Ÿ         Per saldo geen bezuinigingen in het onderwijs door te voeren.

Ÿ         Middelen vrij te maken om het beleid betreffende vroegtijdig schoolverlaten op huidige wijze te continueren. En gaat over tot de orde van de dag. 

D66     

Hans de Vries

 

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer