Bewonersavond over programma Bagijneweide

Zwolle – De bewoners van de Bagijneweide worden woensdagavond 15 september geïnformeerd over het Programma van Eisen voor de Bagijneweide. De avond wordt gehouden in het Historisch Centrum Overijssel, Van Wevelinkhovestraat en begint om 19.30 uur.

In juni 2009 is gezamenlijk met bewoners en andere geïnteresseerden een ruimtelijk plan opgesteld waarbij ook de leefstijl is besproken. Deze input is verwerkt in een concept-Programma van Eisen (PvE) en ter inzage gelegd. De reacties die daarop zijn binnen gekomen zijn verwerkt tot een gemengd programma met wonen, kunst & cultuur en groen en een sfeervol centraal plein. Dit PvE is aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Vanwege een aantal factoren (onder andere een stedelijke behoefte aan zorgappartementen aan de rand van de binnenstad en een sterk veranderde huizenmarkt door de kredietcrisis) heeft het college voor de invulling van één appartementenblok in deelgebied 1 (omgeving Rhijnvis Feithlaan) een voorkeur uitgesproken voor realisatie van woonzorgappartementen. Deelgebied 1 wordt verder ingevuld met eengezinswoningen. Naast deze invulling zijn er nog twee andere varianten voor het appartementenblok (invulling met sociale woningbouw, met (middel)dure appartementen) en is er de mogelijkheid het gehele programma stop te zetten. De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing.

Wethouder Nelleke Vedelaar informeert woensdagavond de bewoners over de voorkeur van het college en licht het proces toe. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen of om te reageren op het voorstel van het college. Alle reacties en meningen van bewoners worden meegegeven aan de gemeenteraad, die het voorstel op 20 september behandelt.

Na afloop van het plenaire deel van de bewonersavond is er een informatiemarkt met informatie over het Programma van Eisen voor het gebied. Ook de aanbieder van woonzorgwoningen, IJsselheem, is op de informatiemarkt aanwezig. Deze kan vragen beantwoorden over de mogelijke inpassing, het gebruik en de invloed van een zorgwoningen op de omgeving.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Verslag Raadsplein:

  Varianten ontwikkeling Bagijneweide
  De meningsvormende behandeling van deze Opinienota is het vervolg van de meningsvorming op 20 september.
  Er bleek tussen de fracties enige verdeeldheid over de voorkeursvariant en veel fracties uitten hun ongenoegen ten aanzien van het proces. De vergadering werd toen beëindigd op het moment dat de wethouder haar reactie gaf op de bijdragen van de fracties.
  De wethouder trapte het vervolg van de meningsvorming af door met een voorstel te komen. Namelijk:
  1De raad stelt de gewijzigde kaders vast (geen sluitende grondexploitatie, fasering van het plangebied, programmering)
  2De raad geeft opdracht tot uitvoering van Variant C
  3De raad stelt de kaders voor het vervolg participatieproces vast
  In de tweede termijn geven verschillende fracties aan het voorstel van de wethouder over te willen nemen. Wel blijven zij aandacht vragen van de wethouder voor het proces en de bewoners. Ook wordt er door een fractie aandacht gevraagd voor de Langenholterweg ?? Schoolstraat en de huisvesting van Palet. De wethouder geeft aan de opmerkingen vanuit de raad ter harte te nemen en is blij met de steun voor haar voorstel. Ten aanzien van Palet geeft zij aan dat er ontwikkelingen zijn dat deze in het Rode Kruis gebouw gevestigd kunnen worden.
  De voorzitter concludeert dat een grote meerderheid van de fracties voor het voorstel van de wethouder is.  ⚠️ Meld

Reageer