Zwolse mbo-instellingen scoren landelijk goed

Zwolle – Meer jongeren die met een diploma op zak het mbo laten verlaten, ondanks toenemende financiële druk. Dat zijn de conclusies van rapportages van de landelijke MBO Raad: Studiesucces 2008-2009 en Financieel resultaat (boekjaar 2008). De Zwolse mbo-instellingen doen het goed t.o.v. landelijk gemiddelden.

Het beroepsonderwijs moet met minder middelen dezelfde kwaliteit leveren. Een hele prestatie, vooral omdat het onderwijs er veel taken bij heeft gekregen. Denk aan de aanpak voortijdig schoolverlaten. Een maatschappelijke opdracht waarvoor de mbo-instellingen in deze regio de handen in een slaan.

Meer taken minder geld

De landelijke MBO Raad spreekt  haar zorg uit over de financiële stabiliteit van veel instellingen. Oorzaken zijn volgens de raad duidelijk: Meer studenten hebben intensievere begeleiding nodig en tegelijkertijd is er de noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs. Beide brengen kosten met zich mee. Onder druk van de economische crisis is de dreiging groot dat met de aangekondigde besparingen ook het mbo-onderwijs niet gespaard wordt. De MBO Raad dringt er bij de overheid op aan het mbo de kans te geven goed onderwijs te bieden, dat voor iedereen toegankelijk blijft en aansluit op de arbeidsmarkt.

Deze benchmark is de vierde op rij en wordt door de landelijke MBO raad uitgevoerd. De sector wil hiermee actief verantwoording afleggen over geleverde prestaties. In november volgt een rapportage op studententevredenheid.

Artikel delen:

Reageer