Politiek Log 7

Dit is een Politiek Log. Wil je iets kwijt wat niet van toepassing is op een van de vele nieuwsberichten, dan kan dat hier.

Iedere bezoeker kan op deze plaats zijn politieke pennenstreken, quotes en opmerkingen kwijt. De redactie probeert na ongeveer 250 reacties dit log van een vervolg ( Politiek Log 8 ) te voorzien. Ga gerust je gang!

Artikel delen:
Reacties 269
 1. Laatste waarschuwing voor financiële sector
  16-09-2010 | Gepubliceerd 19:05

  DEN HAAG (ANP) – De Tweede Kamer geeft de Nederlandse financiële sector een laatste waarschuwing. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen krijgen nog een aantal maanden de tijd om werk te maken van het snijden in bonussen en het beheersen van de interne risico’s. Komt die zogeheten ‘code banken’ onvoldoende uit de verf, dan komt de Kamer met wetgeving, inclusief sancties.

  Dat was de boodschap van een zeldzaam eensgezinde Tweede Kamer in het debat over het rapport van de parlementaire commissie-De Wit, die het afgelopen jaar onderzoek deed naar de oorzaken van de internationale kredietcrisis. Die begon precies twee jaar geleden met de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Wat begon als een kredietcrisis in de VS eindigde in een wereldwijde economische crisis waarvan ook Nederland de gevolgen nog steeds voelt.

  De Tweede Kamer kan weinig veranderen aan de ontwikkelingen in de internationale financiële sector, maar de Nederlandse banken en verzekeraars kan hij wel onder druk zetten. En dat gebeurt ook, op aangeven van SP-Kamerlid Jan de Wit, de voorzitter van de tijdelijke commissie ‘onderzoek financieel stelsel’. Hij waarschuwde donderdag dat het ,,gevoel van urgentie???? dat er dringend iets moet veranderen alweer begint te ,,tanen????, vooral in de financiële sector zelf. ,,Een neiging terug te keren naar ‘business as usual’ valt duidelijk waar te nemen????, aldus De Wit. Hij wees onder meer op een terugkeer van de bonuscultuur in de bankenwereld en een toename van de handel in risicovolle producten.

  Tanden laten zien

  Volgens De Wit is het ,,van cruciaal belang???? dat de Kamer zich aansluit bij de aanbevelingen in zijn rapport en het kabinet achter de broek zit. Nederland moet volgens De Wit doortastend maatregelen nemen, als het internationale overleg over gezamenlijke acties traag blijft gaan en te weinig oplevert. ,,De Kamer moet zijn tanden laten zien en zich niet meer laten verleiden om aan de kant te staan????, zei De Wit.

  De Kamer omarmde alle 27 aanbevelingen van de commissie. Daaronder is ook het voorstel om de code banken uit te breiden naar verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen. En de code moet ook gaan gelden voor werknemers op de handelsvloer, waar die nu alleen geldt voor bestuurders en senior management. De Kamer legde er ook nog wat tijdsdruk bovenop. De uitbreiding moet voor het einde van het jaar gerealiseerd zijn, anders neemt de Kamer zelf het heft in handen.

  De code banken werd vorig jaar opgesteld en gaat over risicobeheer binnen de bank, over beloningsbeleid en over toezicht. Ook staat er een moreel-ethische verklaring in en een ‘bankiersexamen’. De code is sinds 1 januari van kracht en volgde op een herenakkoord dat toenmalig minister Wouter Bos van Financiën had gesloten met de bankiers. In maart werd een monitoringcommissie ingesteld onder leiding van oud-Unilevertopman Antony Burgmans. Die zal eind dit jaar voor het eerst rapporteren.  ⚠️ Meld

 2. UPDATE ROTTERDAM – Als het kabinet kiest voor nieuwe bezuinigingen bij de politie, dan heeft ze binnenkort geen tijd en geld meer om kleine criminaliteit, zoals auto-en fietsendiefstal, te bestrijden.

  Veel korpsen kampen met forse tekorten, de reserves zijn op. Als het kabinet kiest voor nieuwe bezuinigingen, heeft dat dramatische gevolgen voor de opsporing. “Die bezuinigingen zullen het politiewerk direct raken,” zegt Gerard Faas, voorzitter van de ondernemingsraad van de politie Rotterdam-Rijnmond.

  “Alleen al voor ons korps zou dat betekenen dat we over twee jaar 600 agenten minder hebben dan nu. We willen prioriteit blijven geven aan zware misdaad, zoals overvallen en levensdelicten. Kleinere zaken, zoals diefstal van auto, brommer of fiets, zullen dan op de plank blijven liggen.”

  Andere korpsen bevestigen de hoge nood. “Op dit moment draaien wij elk dubbeltje al vier keer om,” zegt korpschef Jan Stikvoort van de politie Hollands Midden. In het AD zei CDA-Kamerlid ?ör?z gisteren dat de politie maar moet gaan bezuinigen op de salarissen van de politietop. “De meeste korpschefs verdienen minder dan een Kamerlid,” reageert Stikvoort daarop.

  De Tweede Kamer debatteerde gisteravond over de voorgenomen bezuinigingen. Over de vraag of die nog wel moeten doorgaan, bleken de beoogde regeringspartijen (VVD, CDA en PVV) het niet eens. De oppositie is uiterst bezorgd; diverse Kamerleden zijn gisteren bestookt met e-mails van bezorgde agenten en korpsen.

  =====================================================

  Dit sluit precies aan wat 1 vandaag zonet liet zien met een onthutsend rapport/onderzoek hoe de politie korpsen ervoor staan.  ⚠️ Meld

 3. BREAKING idd…hoorde een hoge pliesie die op radio 2 met zeer skerpe vragen werg geconfronteerd 😀 Er kan nog maar heul weinig gekaasschaaft worden……..Dacht dat die VVD (gerelateerden) absoluut voor VEILIGHEID gingen :o:o:o


  ⚠️ Meld

 4. @ Tim genuanceerd 20:04 dit lijkt me relevant

  ⤽Anders moeten gemeenten straks mogelijk weer nieuw beleid gaan uitvoeren. Je kunt dat niet keer op keer vragen. Het gaat toch ook om de continuïteit van beleid⤝, stelt ze.

  Binnen de Eerste Kamer is een kleine meerderheid voorstander om de wet toch nu te behandelen. Dit zal vermoedelijk eind oktober gebeuren.

  Voorstel tot beperking zal dus wel worden aangenomen.

  Jammer en betuttelend vind ik.


  ⚠️ Meld

 5. Gebleekte Geert en “zou”….hij ZAL straks voor ’t bankie verschijnen :D:D:D

  De omstreden uitspraken Wilders

  AMSTERDAM – Hieronder volgen enkele uitspraken die Geert Wilders deed en op basis waarvan aangifte is gedaan. De uitspraken zijn overgenomen uit de beslissing die het gerechtshof in Amsterdam woensdag publiceerde.

  Geert Wilders
  Opkomst Wilders gevolg wegkwijnen van de Nederlandse rechtstaat.

  – ⤸Dit boek zet aan tot haat en moord, en past daarom niet in onze rechtsorde. Als moslims willen participeren, moeten ze afstand nemen van deze Koran. Ik zie in dat dit veel gevraagd is, maar we moeten stoppen met het doen van concessies.⤝ (de Volkskrant)

  – Vraag: ⤸Dus er is een verband tussen de islam en criminaliteit?⤽ Antwoord: ⤸Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie.⤝ (de Volkskrant)

  – ⤸Het zijn de feiten. De islam is een gewelddadige religie. Als Mohammed hier vandaag leefde zou de Kamer er onmiddellijk mee instemmen om hem met pek en veren het land uit te jagen.⤝ (De Pers)

  – ⤸En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.⤝ (ingezonden brief in de Volkskrant)

  – ⤸De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran.⤝ (ingezonden brief in de Volkskrant)

  – ⤸Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.⤝ (de Volkskrant)

  – ⤸Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Ze rammen mensen vanwege hun seksuele geaardheid in elkaar. Ik heb nooit geweld gebruikt.⤝ (de Volkskrant)

  – ⤸Ik heb goede bedoelingen. We laten iets gebeuren waardoor dit een totaal andere samenleving wordt. Ik weet ook wel dat er over een paar decennia nog geen islamitische meerderheid is. Maar het groeit wel. Met agressieve elementen, imperialisme. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken!⤝ (De Pers)

  en uitspraken zijn uitspraken feiten zijn feiten TeleTroepToeTerT-link = 1e zal ze wel baggataliseren…de indymedia-link zal ze wel uitlichten: als het recht maar zegeviert!

  Ff kijken wat een andere MP (van een vrijgevochten land) ervan vindt…chips MSN geeft elke keer een ander filmpje:

  Premier Rasmussen vindt uitspraken van Geert Wilders over de koran ‘uiterst beledigend’. Wilders noemde het boek dinsdag op de Deense televisie ‘fascistisch’.

  NOS etc etc


  ⚠️ Meld

 6. Ow Zwolse; de moeite waard om terug te kijken? Moet ook DWDD van gister toch maar terugkijken ivm clash tussen de man van Nina Brink en de ex-van Sjors Verbaan….heb er net wat teveel over gehoord 😉


  ⚠️ Meld

 7. Interessant idd. Dit meldt de site zelf:

  Een ruime meerderheid van de politiemensen (70 procent) vindt dat zij kerntaken als het opsporen van misdrijven en het handhaven van de orde, niet naar behoren kan uitvoeren. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder 4600 agenten, in samenwerking met alle Nederlandse politiebonden. De ondervraagden, van straatagent tot rechercheur, besteden gemiddeld tweederde (63 procent) van hun tijd aan administratie. De agenten ervaren dit als zeer frustrerend, zo blijkt uit de duizenden reacties.

  Ouderwets computersysteem
  Te veel papierwerk en de bureaucatie worden door 82 procent van de deelnemers als de grootste problemen gezien. Zeven van de tien politieagenten zeggen zoveel tijd kwijt te zijn aan administratieve taken dat ze hun eigenlijke werk niet of niet goed kunnen vervullen. Ze hebben daarbij veel kritiek op het computersysteem van de politie dat ze als ??ouderwets?? en ??tijdrovend?? typeren.

  Een reactie:
  ??Ik werk op de centrale meldkamer. Wij doen de aansturing van alle
  eenheden in de regio. Regelmatig komt het voor dat politiemensen langdurig bezet zijn met administratieve taken of met de afhandeling van lopende zaken, waardoor (urgente) meldingen langer dan wenselijk blijven liggen. We komen als politie veel te weinig aan de hulpverlening toe.??

  Geen tijd voor aangiften
  Gebrek aan mankracht is volgens de deelnemende agenten het tweede grote probleem (79 procent), waar de politie mee kampt. Zo kunnen veel aangiften met serieuze aanknopingspunten niet in behandeling worden genomen. Agenten nemen regelmatig aangiften op, waarvan zij bij voorbaat weten dat ze niet verder onderzocht worden. Dit tot grote frustratie van de agenten zelf, die het moeilijk vinden om aan het publiek uit te leggen dat hun aangifte op de plank blijft liggen. Het gaat hierbij niet alleen om fietsendiefstallen, maar ook om zwaardere zaken als gewelds- en zedendelicten. Sommige politiemensen gaan zelfs zo ver dat ze in hun vrije tijd slachtoffers van schrijnende zaken helpen. Een greep uit de vele reacties:

  ??Wij moeten zeggen dat we de zaak gaan onderzoeken
  terwijl we weten dat dit gewoon niet gebeurt. Vaak rij
  je naar een melding terwijl je bij voorbaat al weet dat
  er weer een onopgeloste zaak bij komt! Ik vind dit erg
  voor de burger! Je rekent op een daadkrachtige aanpak
  van de politie maar wij staan, door gebrek aan
  mankracht, met de rug tegen de muur!!??

  ??Heel soms houd ik een zaak zelf onder mij,
  omdat ik weet dat er anders niets meer gebeurt, maar
  waarvan ik persoonlijk vind dat er wel wat mee moet
  gebeuren. Zo heb ik dit laatst gedaan bij een bejaarde
  man van wie zijn rekening was geplunderd door een
  onbekende die zijn pinpas had gestolen.??

  Meer plankzaken
  Van de ondervraagden die aangiften opnemen en behandelen denkt 59 procent dat het aantal zaken met aanknopingspunten dat niet in behandeling wordt genomen in 2010 is toegenomen ten opzichte van 2009.

  Een reactie van een rechercheur:

  ??Hoe dat in de praktijk werkt? De zwaarste taken doen we eerst. De tijd die overblijft besteden we aan de rest. Als je pech hebt komt je woninginbraak onderaan de stapel te liggen. Dat is niet uit te leggen. Je kunt stellen dat de misdaadbestrijding in Nederland faalt ja.??

  Agressieve houding burgers
  Op straat neemt de agressie tegen de politie toe, zo ervaren agenten dat zelf. Ruim driekwart (78 procent) vindt dat het geweld de afgelopen vijf jaar extremer is geworden. 43 procent is zich de afgelopen twee jaar minder veilig gaan voelen. Eén op de vijf (22 procent) zegt dat er wijken zijn waar ze vanwege de dreiging van geweld liever niet werken.

  Een ruime meerderheid (59 procent) van de agenten die op straat werken vindt dat ze onvoldoende mogelijkheden hebben om geweld aan te pakken. Ze zouden meer bevoegdheden willen hebben om harder op te treden.

  Politiek
  Korpschef Frans Heeres van de politie Midden- en West Brabant vertelt in de uitzending van EenVandaag over de omstandigheden waarin zijn korps werkt. Hij noemt de situatie zorgelijk. De grens van wat de politie aankan is wat hem betreft in zicht en nieuwe bezuinigingen zijn onaanvaardbaar.
  De PVV (34 procent) en VVD (25 procent) worden door de politiemensen die meededen aan het onderzoek het best in staat geacht om de problemen bij de politie op te lossen.

  Uitzending EenVandaag
  EenVandaag besteedt op donderdag 16 september uitgebreid aandacht aan het onderzoek. Politiemensen vertellen in de uitzending over de problemen waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.
  Op vrijdag 17 september presenteert EenVandaag de resultaten van een tweede onderzoek onder 21.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. In dit onderzoek staat de vraag centraal of mensen nog aangifte doen van een misdrijf en wat er met hun aangiften gebeurt. In de uitzending vertellen slachtoffers wat het voor hen betekent dat hun aangifte niet in behandeling wordt genomen.

  Verantwoording/ over het onderzoek
  Het onderzoek onder de politie is uitgevoerd door EenVandaag in samenwerking met alle Nederlandse politiebonden ACP, NPB, ANPV, APV, PVH, PGZ en VMHP. Aan het onderzoek deden 4600 politiemensen mee.
  Ook politiemensen die geen lid van vakbond zijn hebben meegedaan.
  Het onderzoek is gehouden tussen 17 augustus en 3 september 2010.  ⚠️ Meld

 8. juustem ouderwetse problemen inderdaad! Ze leren het maar niet he geven bakken met geld uit aan ICT wat maar niet wil werken of bv C2000 ook zo’n flop. Al dat geld komt niet ten goede van de waakzaamheid en dienstbaarheid zoals ze zelf op de auto’s hebben staan.

  Dat hele OM kan al niet meer funktioneren doordat de regels en budgetten door het ministerie telkens veranderen. Die PG’s moeten ze eens gaan aanpakken!


  ⚠️ Meld

 9. Moet hier ook:

  Bericht door dick, op 16 september 2010 om 22:18
  Sjoobizz-roddelpaar van het jaar Burgervader Onno & Kwalbert. Kwalbert mag overal over roddelen maar niet over hun, of over 1 van hun………Maastricht is ook al gevallen  ⚠️ Meld

 10. Derk & Zwolse; hebben jullie iets gehoord gelezen over mijn stokpaardje?

  KEIHARD SNOEIEN IN DE OVERHEAD?

  Afdelingen clusteren?

  Een manager over 10 personen kan het ook wel over 20: kortere comm.lijnen (ook minder vergaderen)…meer vrijheden klootjesvolk….gigantische besparingen en efficiëncywinst. Alleen maar voordelen….werkt ook voor de manager veel prettiger.


  ⚠️ Meld

 11. Echt: snoeien in de overhead? :o:o:o

  Dat geloof je toch niet? Die overbodige managers krijg je niet weg, willen en kunnen zogenaamd niet in een lagere functie (ook al is’t met behoud van salaris) ze zijn dan status kwijt en gaan op hun manier werken beneden hun NIVEAU (hahahahaha) ……de pest is dat een kabinet waar rechts NL de vingers bij af gaat likken…….de meerverdienende leidinggevers zal gaan steunen!!! Ook in de zorg en elders waar dit PROBLEEM speelt!


  ⚠️ Meld

 12. VVD wil tegenprestatie voor bijstandsuitkering door Atzo Nicolaï

  De VVD vindt het niet meer dan normaal dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, hiervoor een tegenprestatie leveren.

  Een rechter in Arnhem bepaalde deze week dat de gemeente Arnhem ten onrechte iemand had gekort op zijn bijstandsuitkering, omdat hij niet had meegewerkt aan een workfirstproject. Volgens de man in kwestie droeg het werk dat hij kreeg aangeboden ?? schoffelen voor de gemeente ?? niet bij aan het vinden van een nieuwe baan.

  VVD-woordvoerder Atzo Nicolaï: ⤽Het kan niet zo zijn dat een uitkeringsgerechtigde zelf bepaalt of het gaat om passende arbeid. Krijgt je bijstand, dan werk je als tegenprestatie. Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt levert daarvoor een tegenprestatie. Dat moet het uitgangspunt zijn. De VVD pleit daarom al langere tijd voor het landelijk doorvoeren van een werkplicht in de WWB.⤝

  Sociaal beleid moet wat de VVD betreft altijd gericht zijn op het vinden van werk; door middel van een stage of opleiding: weg uit de uitkering. Als mensen zich daarvoor onvoldoende inzetten, de taal niet leren of frauderen, passen sancties.

  Nicolaï wil van de minister weten wanneer er sprake is van gepaste arbeid, wie dit bepaalt en wanneer een uitkeringsaanvrager werk mag weigeren.

  ⤽Met een werkplicht voorkom je niet alleen dat duizenden Nederlanders wegkwijnen op de bank, het kan ons ook helpen in het oplossen van de vele tekorten op de arbeidsmarkt⤝, aldus Nicolaï.

  De VVD wil niet treden in de uitspraak van de rechter, maar wil bezien of een wetswijziging noodzakelijk is om deze onwenselijke precedentwerking ongedaan te maken.

  Werk is beste weg uit armoede, de VVD hecht ook waarde aan het opdoen of bijhouden van arbeidsritme. Ook wanneer het hier een baan onder opleidingsniveau betreft.

  =====================================================
  Dit geld alleen voor het klootjesvolk Dick.>:(>:(


  ⚠️ Meld

 13. Bericht door dick, op 16 september 2010 om 22:45
  Echt: snoeien in de overhead?

  daarom zijn er ook intrim managers gekomen die nu weg kunnen gaan.

  @Zwolse, waarom het woord klootjesvolk? en trouwens leg eens uit wie zijn dat?


  ⚠️ Meld

 14. Voel me ook een gewone man, mag binnenkort trouwens weer heerlijk met de handen en voeten werken: Schouwen (2 dagen hopelijk in ons geweldige gebied)….:D:D:D

  Soms verlang ik nog wel eens terug naar baantjes als vakkenvullen/buffelen bij een tuinder in de Koekoek en bij Drukkerij Tijl-bladen.

  Heerlijk werken, dankbaar dat ik werk heb!


  ⚠️ Meld

 15. @ Derk, was het probleem daar maar tot beperkt: de veeeeeel te dure interim managers. Er zitten er nog veel en veel te veel vastgeroest tussen …. in vaste dienst.

  Maar het probleem gaat dus niet opgelost worden, want ze zijn gedekt:

  de pest is dat een kabinet waar rechts NL de vingers bij af gaat likken…….de meerverdienende leidinggevers zal gaan steunen!!! Ook in de zorg en elders waar dit PROBLEEM speelt!  ⚠️ Meld

 16. Bericht door dick, op 16 september 2010 om 23:15
  Heerlijk werken, dankbaar dat ik werk heb!

  Werken is ook fijn alleen ik moet mijn werk zelf creéren, en dat is ook een fijn gevoel!


  ⚠️ Meld

 17. Onze Kampener Atzo Nicolaïtje wil natuurlijk ook perse wat te vertellen houden over een ander. Owee als je over zijn eigen functioneren als werkgever begint 😮

  Hullie voelen zich meer (soms veel meer) als zullie en dat zal niet snel veranderen.


  ⚠️ Meld

 18. Een manager over 10 personen kan het ook wel over 20: kortere comm.lijnen (ook minder vergaderen)…meer vrijheden klootjesvolk….gigantische besparingen en efficiëncywinst.

  Als ik dat zo lees begrijp ik dat er flink bespaard kan worden op de kosten voor de waterschappen. Die vrijheden van het klootjesvolk waren natuurlijk al opgevallen;). Maar, één leidingevende op elke 10 medewerkers? Da’s wel fors.


  ⚠️ Meld

 19. Bericht door dick, op 16 september 2010 om 23:20
  Derk, er zijn hier echt mensen die denken dat “werken” alleen iets tastbaars kan zijn…..

  Heuh? Werken is iets tastbaars? hmm Nee werken is iets doen of opzetten en er genoegen aan hebben er ook nog verdiensten/genoegdoening mee krijgen!


  ⚠️ Meld

 20. Ach, ik ben er een paar keer tegenin gegaan maar laat maar…..Iets met oogkleppen vermoed ik. Inleven gaat me best goed af, maar in deze gedachtengang wil het niet lukken.


  ⚠️ Meld

 21. @ Dame; daar wou ik naartoe 😀

  Dmv van 2 interne kaasschaafprocedures (terwijl het WERK natuurlijk gewoon doorging) zijn wij denk ik bijzonder strak op orde. Weet echter dat dat lang niet met alle wp-en in NL zo is. Je zult begrijpen dat ik hier niet een lijst met zelfbedachte zwakke punten van bijvoorbeeld WGS neer ga zetten? Werk je zelf nog?


  ⚠️ Meld

 22. IMF: Nederland staat er financieel prima voor
  Van onze verslaggever Peter de Waard op 16 september .

  AMSTERDAM – Nederland staat er financieel nog altijd zo goed voor dat het zijn huidige staatsschuld zou kunnen verdubbelen zonder grote kans te lopen dat het land het vertrouwen van de financiële markten verliest.

  Dat blijkt uit een onderzoek van IMF-wetenschappers naar de staatsschuld van geïndustrialiseerde landen. Griekenland, Italië en Portugal hebben geen of nauwelijks mogelijkheden om veel meer te gaan lenen.

  Het Centraal Planbureau berekende in juni dat de Nederlandse staatsschuld zal oplopen van 390 miljard euro dit jaar tot 520 miljard euro in 2015 ?? of van 66,5 tot 73,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2006, toen de staatsschuld 255 miljard euro bedroeg (47,4 procent van het bbp).

  Verontrustend
  Dat klinkt verontrustend. En het nieuwe kabinet wil dan ook rigoureus bezuinigen. Maar in werkelijkheid verkeert Nederland internationaal gezien in 2015 nog in een zeer gunstige positie, ook zonder extra bezuinigingen. Gemiddeld zal de uitstaande schuld van de Westerse industrielanden 86 procent van het bbp zijn, waarbij Nederland gunstig afsteekt.

  Interessanter nog is een berekening die het IMF heeft gemaakt over de zogenoemde budgettaire ruimte ?? hoeveel ruimte hebben de landen nog om de staatsschuld te vergroten zonder dat de financiële markten het vertrouwen verliezen.

  De samenstellers van het rapport concluderen dat Griekenland, Italië en Portugal nauwelijks nog budgettaire ruimte hebben (zie grafiek).

  Meer lenen
  Maar voor andere landen zijn de getallen veel minder verontrustend. De VS kunnen zelfs nog meer gaan lenen ?? wat ook daadwerkelijk gebeurt ?? en hebben 71,8 procent kans dat het goed afloopt.

  Nederland heeft 99,2 procent zekerheid dat een extra schuld van 50 procent niet tot grote problemen zal leiden. En zelfs als de schuld verdubbelt is er 83,1 procent zekerheid dat Nederland niet in een schuldenspiraal terecht komt, hoewel het waarschijnlijk zijn AAA-status wel kwijt zou zijn. De IMF-onderzoekers trekken daarbij een vergaande conclusie: ??Landen die minder dan 80 tot 90 procent scoren moeten de financiële markten duidelijk maken dat ze bereid zijn in te grijpen door de balans tussen inkomsten en uitgaven te herstellen.?? Dit betekent dat Nederland daaronder niet valt en zich op dit moment niet echt druk hoeft te maken.

  Bankroet onwaarschijnlijk
  Een bankroet van een land is onwenselijk en onnodig, maar ook onwaarschijnlijk. ??Het voordeel van een bankroet en een herstructurering van de schuld wordt door de financiële markten overschat. De daadwerkelijke kosten van staatsleningen zijn bij de huidige rentestand niet meer dan 3 procent van het bbp.??

  Als landen hun schuld herstructureren is er nog niets gedaan aan het grote verschil tussen inkomsten en uitgaven ?? wat het IMF het ??primaire tekort?? noemt. Als een land besluit failliet te gaan om de schuld te herstructureren spant het volgens het IMF dus het paard achter de wagen. ??Het moet nog steeds een gat in de begroting dichten, maar nu in financiële markten die geen vertrouwen meer hebben in het land.?? Daarnaast zouden die landen vooral de eigen ingezetenen, pensioenfondsen en banken duperen die vaak het grootste deel van de schuld hebben genomen door obligaties te kopen.

  =====================================================
  Wie bedonderd nou wie?:o:o:o


  ⚠️ Meld

 23. Lieve Dame; wel goed lezen….mijn chef Nico heeft dus een man of 90 onder zich…dat stukkie over Hoogeveen en Steenwijk.

  Dit is ook 1 van mijn belangrijkste waardes in het leven: Vrijheid! Niet de PVV en VVD vrijheid: absoluut niet! Heerlijk en uiterst bevredigend dat mijn werkgever dat ook zo hoog in het vaandel heeft staan….plaatste vandaag bijv. een link of iemand zin had om een dag mee te gaan naar Rotjekor of Utreg naar een GIS-bijeenkomst. Als dat binnen de perken blijft (niet te vaak gebeurd) mag het altijd en dan betaalt de baas de onkosten en de dag: je wordt er immers beter van….daar profiteert de baas weer van. Misschien is het leven wel bedoelt om te leren? Of o.a. om te leren?


  ⚠️ Meld

 24. Mijn posting komen niet door. Ga het nu in twee stukken proberen. En Dick, je hoeft geen dame te zijn om een dame te zijn. En 37? Kan ’t niet helemaal geloven, maar inderdaad dan ben ik van een generatie eerder.


  ⚠️ Meld

 25. Elke organisatie kent zijn zwakke punten en er zijn ook organisatie die een loodzware top hebben. Toch vind ik het ook wel goedkoop wat jij hier over managers schrijft.
  Als iedereen precies deed waarvoor hij aangenomen was, ook een goed oog zou hebben voor de omgeving, geen privéproblemen mee zou nemen naar het werk, geen heibel zou maken met collega’s, overzicht zou hebben over het totale spectrum van het werk en eventuele risico’s etc etc, dan zijn er helemaal geen managers nodig. Dan loopt alles vanzelf. Van deze bedrijfsfilosofie is echter na de jaren 70 afstand genomen.  ⚠️ Meld

 26. Uiteraard moeten bij bezuinigingen ook naar de managementlaag worden gekeken, maar graag niet denken in tegenstellingen tussen verschillende functies (hullie-zullie). Het gaat om de prestaties van een organisatie en wat er voor nodig is om die op zo efficiënt mogelijk wijze te behalen.


  ⚠️ Meld

 27. Bericht door Dame, op 16 september 2010 om 23:42
  Van deze bedrijfsfilosofie is echter na de jaren 70 afstand genomen.

  Zoals ik al eerder ergens gezegd heb. 🙂

  Kom je zondag ook dame?


  ⚠️ Meld

 28. Nou jaaa, dick, wat een luizenbaan…JUIST maastricht hoef je een week per jaar géén burgemeester te zijn omdat prins carnaval het dan van je overneemt…

  maar voor de rest, hahahaha, ik zie die onno nog niet aan de toog van ?d?n oude vogelstruys? tussen het cda volk staan zeg, en hoe zit het met z?n maastrichts….


  ⚠️ Meld

 29. @QM reaktie van Dick op jou bericht van 08.27

  * dat het me absoluut niet om die man gaat maar dat niemand dat toch geloofd:

  Ergens niet burgemeester WILLEN zijn omdat daar geen carnaval is….
  EN DAT KAN NIET

  Dick kan niet reageren.


  ⚠️ Meld

 30. Maar je bent toch wel ouder dan mij? Ben 37.

  Hoe oud was je dan Dick, toen je bij het waterschap begon. Meende dat je een paar weken terug aangaf dat je 25 jaar in dienst was. Of heb ik dat verkeerd begrepen.


  ⚠️ Meld

 31. Over prins Carnaval gesproken hier nog zo’n Joker:

  In anderhalve minuut slachtoffers van de Holocaust, vrouwen, mannen, homo??s en mensen die van humor houden te schofferen, we geven je het te doen!
  Het lukt Berlosconi in anderhalve minuut: zie dit filmpje

  [urlhttp://www.guardian.co.uk/world/video/2010/sep/13/silvio-berlusconi-hitler-joke]klik[/url]


  ⚠️ Meld

 32. Over verspilling van gemeenschapsgeld gesproken, aan dit soort zaken mogen wat mij betreft PER DIRECT een eind gemaakt worden:

  Vragen over prijzig afscheidsfeest dijkgraaf DOETINCHEM – Het Waterschap Rijn en IJssel heeft donderdag in Doetinchem met een 50.000 euro kostend feest afscheid genomen van dijkgraaf Henk van Brink. Het afscheid werd volgens het waterschap gecombineerd met een feest voor relaties.

  De hoge kosten van het afscheid in schouwburg Amphion hebben geleid tot verontwaardiging. GroenLinks gaat in de Tweede Kamer vragen stellen over de kwestie. De PvdA in Gelderland noemt de kosten ⤸vorstelijk⤝ en ⤸van de gekke⤝. De VVD in de provincie noemt het bedrag ⤸aan de hoge kant.⤝

  Het bestuur van het waterschap keurde de kosten van het afscheid goed. Het feest viel zelfs duurder uit dan het afscheid van Job Cohen als burgemeester van Amsterdam.

  Veni, vidi, foetsie! Wegwezen met dit soort onzin!


  ⚠️ Meld

 33. Van de politieke redactie/Oost-NL:

  Bleker lag net zo dwars als Klink
  Klink zette op verzoek van Verhagen en Bleker zijn bezwaren op papier. Verhagen ontkende altijd dat hij Klink daarom heeft gevraagd
  Ook Henk Bleker wilde stoppen met de onderhandelingen voor een PVC-kabinet. Dat heeft CDA-minister Ab Klink gezegd tegen de GPD-kranten. Bleker was het helemaal met Klink eens, maar koos er uiteindelijk voor om achter de onderhandelingen met de PVV te staan.

  Nu hij uit de fractie is gestapt en zijn zetel heeft opgegeven, onthult Klink de gang van zaken omtrent zijn aftreden als onderhandelaar. Zo heeft Verhagen altijd ontkend dat hij Bleker heeft gevraagd om zijn bezwaren tegen de onderhandelingen met de PVV op papier te zetten. Klink meent toch dat hij daar duidelijk om is verzocht door zowel Bleker als Verhagen. Dat was op het moment dat hij al bekend had gemaakt zich terug te trekken als onderhandelaar.

  Die brief was volgens hem alleen bestemd voor Verhagen en Bleker, maar toen hij bij de fractievergadering binnen kwam, bleken al tien mensen op de hoogte van zijn terugtreding als onderhandelaar.

  Trouw: Bleker wilde ook stoppen met onderhandelen  ⚠️ Meld

 34. Bericht door Zwolse, op 17 september 2010 om 16:22
  Klink zette op verzoek van Verhagen en Bleker zijn bezwaren op papier. Verhagen ontkende altijd dat hij Klink daarom heeft gevraagd

  oeiiiiiii wat een smerige rat is die vent toch he en wat een smerige spelletjes worden er op het moment gespeeld ( Val even in voor dick 8) )


  ⚠️ Meld

 35. Bron: Elsevier
  Klink krabbelt terug: Bleker wilde niet stoppen met PVV
  vrijdag 17 september 2010 13:25

  Oud-Kamerlid en demissionair minister Ab Klink (CDA, Volksgezondheid) nuanceert de uitspraken die hij heeft gedaan over CDA-partijvoorzitter Henk Bleker. ‘Hij deelde mijn zorgen over de PVV, maar heeft niet gezegd dat hij wilde stoppen met onderhandelen.’

  Ab Klink: Bleker deelde mijn zorgen

  Dat zei Klink tegenover camera??s van RTL Nieuws en de NOS.  ⚠️ Meld

 36. Hetzelfde als de heren die het bruine kabinet gaan leiden die de burger onder de noemer van de crisis bizarre bezuinigingen aansmeren,terwijl het IMF gisteren met een rapport komt dat Nederland er eingelijk heel goed voor staat,al zou de staatschuld zich nu nog zou verdubbelen Nederland dan nog voor 50&#xga;rantie bezitten.De bevolking wordt op een onbeschofte manier besodemieterd.


  ⚠️ Meld

 37. Hij kan niet meer reageren ik denk dat het censuurfilter te vaak aangeslagen is en daar door automatisch een ban heeft. Raar hoor dat ze die niet even opheffen soms snap ik niets van de ADMIN.


  ⚠️ Meld

 38. Bleker deelde zorgen, maar wilde wel door

  CDA-voorzitter Henk Bleker© ANP

  CDA-voorzitter Henk Bleker deelde de zorgen van Ab Klink, maar hij wilde niet met de onderhandelingen stoppen. Dat laat minister Ab klink weten na berichten dat Bleker net als Klink de onderhandelingen met de PVV wilde staken. Bleker zelf liet al weten dat hij de opmerking van Klink ??niet kon plaatsen??. (vervangt bericht ‘Bleker wilde ook stoppen met onderhandelingen’)

  In enkele dagbladen liet Klink optekenen dat hij niet meer verder wilde onderhandelen. ⤽Het zat me tot hier⤝. Bleker zou het met Klink eens zijn. Maar de conclusie dat Bleker net als Klink wilde stoppen, klopt niet. “Hij deelde mijn zorgen, maar het was niet zo dat hij zei: ik ben het volledig met je eens en we moeten de onderhandelingen stoppen,” zegt Klink op de NOS.

  Klink stelt dat hij op verzoek van Verhagen en Bleker zijn bezwaren op papier heeft gezet. Verhagen ontkende tot nu toe steeds dat hij Klink heeft gevraagd een brief te schrijven.

  De brief lekte uit waarna Wilders een paar dagen later de stekker uit de onderhandelingen trok. Volgens Klink zou de brief uitsluitend bestemd zijn geweest voor Verhagen en Bleker, maar toen hij de fractievergadering betrad nadat hij de brief had verstuurd, bleken er tien mensen te zitten die het schrijven al hadden gelezen.

  Klink wil zijn verhaal nog niet uitgebreid vertellen. Daar wacht hij mee tot het CDA-congres dat moet beslissen over deelname aan de rechtse coalitie.  ⚠️ Meld

 39. De VVD en het CDA overwegen om gehoor te geven aan het verzoek van de NAVO om trainers te sturen naar Afghanistan. Dit voornemen zal ook in het regeerakkoord worden opgenomen.

  Dat schrijft NRC Handelsblad op gezag van “ingewijden”. Volgens de krant krijgt de PVV de vrijheid om tegen het uitzenden militairen te stemmen. Daarmee wordt het besluit over een nieuwe Afghanistan-missie de lakmoesproef voor het nieuwe kabinet, aldus de krant. De VVD en het CDA hebben samen geen meerderheid in de Kamer, dus zullen ze op zoek moeten naar andere fracties die de uitzending willen steunen.

  De passage in het regeerakkoord over de nieuwe Afghanistan-missie wordt bewust vaag gehouden. De kwestie ligt politiek zó gevoelig dat het zal blijven bij het uitspreken van de intentie. Toch ligt er al wel een plan voor de missie; CDA en VVD denken nu aan het sturen van 450 tot 700 man die de Afghaanse krijgsmacht en politie gaan trainen.

  ====================================================
  En wie speelt hier nou een vies spelletje?


  ⚠️ Meld

 40. Het woord inhoudelijk kent hij niet Zwolse, zo zegt die hier ook maar weer wat, ervan uitgaande dat zijn conclusie de enige en juiste is. Je zou hem maar als buur hebben.


  ⚠️ Meld

 41. Tweet van de dag van Renske Leijten

  Rutte 1 geeft alle kids een speelgoed JSF-je. Dan zijn ze zoet als ze mee moeten naar ’t werk

  Eerder: Meten met twee maten. Bruin 1 mag niet, de Islam fascistisch noemen wel. Da’s toch ook #Godwin pur sang?  ⚠️ Meld

 42. Missie naar Afghanistan bespreekbaar
  Gepubliceerd: 17 september 2010 13:49 | Gewijzigd: 17 september 2010 13:50
  Door onze redacteur Mark Kranenburg.

  Den Haag, 17 sept. De VVD en het CDA willen een nieuwe militaire trainingsmissie in Afghanistan onderzoeken. Dit komt in het regeerakkoord van beide partijen te staan, melden ingewijden. Nieuws – NAVO vraagt Nederland weer om troepen voor Afghanistan
  De PVV, die gedoogsteun aan het minderheidskabinet wil geven, krijgt de vrijheid tegen het uitzenden van militairen te stemmen. Daarmee wordt de kwestie Afghanistan een test voor het functioneren van het aanstaande kabinet. Om een daadwerkelijk besluit te kunnen nemen zal de coalitie afhankelijk zijn van de steun van oppositiepartijen.

  Met de positieve houding van CDA en VVD is een hernieuwde Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan, ook in Uruzgan, een stap dichterbij gekomen. Vanuit de NAVO is Nederland herhaaldelijk gevraagd trainers te sturen om Afghaanse politieagenten en militairen op te leiden.

  Zeer gevoelig

  De zaak ligt politiek zeer gevoelig. Het kabinet-Balkenende viel begin dit jaar over de vraag of Nederlandse militairen langer in Afghanistan zouden moeten blijven. Daarop werd de Nederlandse militaire aanwezigheid in de Afghaanse provincie Uruzgan vorige maand beëindigd.

  De onderhandelaars van CDA en VVD beschikken over een uitgewerkt plan voor het sturen van een politietrainingsmissie naar Afghanistan. In totaal zullen hierbij, afhankelijk van de precieze vormgeving, 450 tot 700 man, hoofdzakelijk militairen, betrokken zijn. Volgens dit plan zullen de trainingen gedeeltelijk in Uruzgan worden gegeven. De totale kosten van de operatie worden geschat op 200 miljoen euro.

  Betrokkenen zeggen dat juist vanwege de politieke gevoeligheid het regeerakkoord zich zal beperken tot het uitspreken van de intentie en dat details achterwege worden gelaten.

  Politietrainers

  Een Kamermeerderheid sprak eerder dit jaar uit dat het sturen van politietrainers zou moeten worden onderzocht. Een dergelijke missie kent een zeer grote militaire component. Vijftig politietrainers zullen, aldus het plan, moeten worden begeleid door een veelvoud aan militaire beschermingstroepen en zogeheten special forces. Zeker bij partijen als de PvdA en GroenLinks bestaat huiver als de politietraining een overwegend militair karakter krijgt.

  De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben de behoefte aan militaire en politietrainers in Afghanistan onderzocht. Een gedeeltelijke terugkeer naar Uruzgan ligt volgens betrokkenen voor de hand. Nederland heeft in die provincie door zijn eerdere aanwezigheid de meeste expertise opgebouwd. Bovendien is er nog Nederlands materieel aanwezig.  ⚠️ Meld

 43. Hoe oud was je dan Dick, toen je bij het waterschap begon. Meende dat je een paar weken terug aangaf dat je 25 jaar in dienst was.

  Misschien heeft Dick wel een ban omdat ie gejokt heeft over zijn leeftijd. Laat ‘m maar uit de kast komen met zijn werkelijke leeftijd dan heft Admin de ban wel weer op.;)


  ⚠️ Meld

 44. Betrokkenen zeggen dat juist vanwege de politieke gevoeligheid het regeerakkoord zich zal beperken tot het uitspreken van de intentie en dat details achterwege worden gelaten.

  Les 1 Hoe schuif ik een probleem voor me uit. Als dat regeeraccoord vol komt met zulke “afspraken” ( en zoals het er nu naar uitziet is dat ook zo) dan hebben we binnen 4 maand weer verkiezingen >:(


  ⚠️ Meld

 45. @ Dame…verrassing, wilde gister nog reageren op je…had de post al klaar; maar nog geen gelegenheid gehad het bericht de ruimte in te sturen. Lukt vast nog wel voor DWDD.


  ⚠️ Meld

 46. @ Derk…PRUTSERS zijn het grote egocentrische geldbuideldenkende klovenscheppende (tussen arm en rijk & tussen allochtoon/multiculti en autochtoon & tussen gelovigen onderling & tussen wel of niet gelovigen)…bovendien zaaien ze niet alleen met hun veiligheids-alarm angst voor….ja waarvoor eigenlijk?: PRUTSERS.


  ⚠️ Meld

 47. Bezuinigingen in de zorg vormen een obstakel in de coalitieonderhandelingen. PVV-leider Geert Wilders wil niet dat het eigen risico omhoog gaat en verzet zich ook tegen ingrepen in het basispakket.

  Een onverwachte medestander.


  ⚠️ Meld

 48. Och dame, dat punt laat hij ook zomaar weer vallen als ze er niet uit dreigen te komen. De man geniet zo van zijn machtige positie dat hij dat nooit op gaat geven.


  ⚠️ Meld

 49. Goedemorgen. Hoe dichter het einde van de coalitie-onderhandelingen in zicht komt, hoe zwaarder het wordt. De laatste loodjes wegen het zwaarst, en zijn niet voor niets de laatste knelpunten. Wilders zal dan vooral op zijn populistische punten blijven hameren en hiervan niets verder willen weggeven. Op basis van die punten heeftie nl. z’n zetels gekregen, en alstie die punten toch zou inleveren en daarmee verantwoordelijk zou worden voor het komende beleid ist over voor de PVV. En alstie z’n laatste punten niet kan scoren tijdens de huidige onderhandelingen, trektie net zo makkelijk de stekker er uit.
  Ik gok nog steeds op het laatste, want ik denk dattie nooit van plan is geweest om teveel water bij de wijn te doen. Vanuit de oppositie kandie z’n fractieleden veel gemakkelijker in de hand houden, en tijd vrijmaken om de provinciale verkiezingen van volgend jaar landelijk goed voor te bereiden.


  ⚠️ Meld

 50. drama; en voor de rest is het gewoon de tijd uitzitten totdat geertje letterlijk of figuurlijk (of allebei) op z’n plaat gaat…dan zogenaamd acteren datdat toch zo errug is en dat ze ‘m zo zullen missen…en dan snel weer toe naar de volgende verkiezingen.
  M.a.w. men vertrouwd geertje zo ver als ze ‘m kunnen gooien…:D


  ⚠️ Meld

 51. @QM dat moment gaat zeker komen, en aangezien regeren vooruitzien is, moet progressief sinds gisteren bezig zijn om letterlijk één partij te worden.


  ⚠️ Meld

 52. @ Drama

  Vanuit de oppositie kandie z’n fractieleden veel gemakkelijker in de hand houden, en tijd vrijmaken om de provinciale verkiezingen van volgend jaar landelijk goed voor te bereiden.

  Zeker! Tjonge wat zou dat mooi zijn!! Ook kan ie zichzelf als oppositiepartij veel beter profileren en waarschijnlijk beter scoren de volgende verkiezingen….Toch vrees ik dat zijn haat tegen ‘de linkse kerk, tegen de multicultiknuffelende theedrinkers’ zo groot is….dat deze hele unieke kans op een uiterst rechts Kabinet…..te groot is om te missen.


  ⚠️ Meld

 53. Verdieping; 3/4 dag ongeveer….het is een complot ik zweer het 😮 WLZ heeft de communicatielijntjes in NL in handen en de eerstvolgende slachtoffers dreigen in Berkum te vallen :(:'(


  ⚠️ Meld

 54. Uit de VARA-gids t/m gister genoten van de columns van Twan Huys & Paulo de Leeuw…beiden politiek getint 😀 En dan moet ik o.a. hr. Witteman nog lezen.

  Waarom haalt de VARA eigenlijk niet weer gewoon die

  RODE HAAN

  van stal 😀 (toch niet omdat er geen kip bij is :o)


  ⚠️ Meld

 55. – Het ministerie van Buitenlandse Zaken was vorig jaar 3 miljoen euro kwijt aan de reizen van medewerkers naar Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws.

  © ANPBuiten Europa actieve ambassademedewerkers mogen jaarlijks een keer businessclass met het hele gezin naar Nederland vliegen.

  RTL Nieuws vroeg de kosten op van alle vliegtickets van ambassadepersoneel. Het vervoer dat vergoed wordt, is afhankelijk van de afstand tot Nederland.

  In de lijst komt een reis voor van een medewerker met zijn gezin vanuit Venezuela. De kosten ervan lagen boven de 15.000 euro.

  Lijkt mij een goed plan.


  ⚠️ Meld

 56. Vraag: meer bezuinigen of niet?

  Van onze verslaggever Xander van Uffelen op 19 september ’10, 09:00, bijgewerkt 19 september ’10, 09:26

  AMSTERDAM – De rij met redenen voor Nederland om minder hard te bezuinigen wordt met de dag langer. Dankzij meevallers zal het begrotingstekort volgend jaar 5 miljard euro lager uitvallen, bleek deze week uit een uitgelekte bijlage van de Miljoenennota. De economische denktank OESO adviseerde Nederland eerder al forse bezuinigingen uit te stellen. En wetenschappers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben nu uitgerekend dat de staatsschuld zonder gevolgen nog makkelijk kan verdubbelen.

  Intussen zijn de VVD, PVV en het CDA onverstoorbaar in onderhandeling om 18 miljard euro aan bezuinigingen te vinden. Maar is bezuinigen nog wel noodzakelijk? Of blijft Nederland ook gezond als er de komende jaren minder miljarden worden geschrapt?

  Om vast te stellen hoeveel een nieuw kabinet moet bezuinigen, heeft het geen zin om te kijken naar de recentste economische groeicijfers. Deze getallen zeggen al weinig over de nabije toekomst, laat staan over de begrotingstekorten in 2040. De economie bevindt zich al twee jaar in een achtbaan. Na de kredietcrisis donderde de wereldeconomie in elkaar. De laatste maanden klimt Nederland uit het dal, mede dankzij de export naar Duitsland. Maar volgend jaar ligt er misschien weer een duikeling in het verschiet. De meevaller van 5 miljard die in de Miljoenennota staat, kan dus ook zo weer zijn verdwenen, en biedt nauwelijks houvast.

  2040
  Toen het Centraal Plan Bureau (CBP) in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van juni uitrekende dat een nieuw kabinet op termijn 29 miljard euro moest bezuinigen, keken de Haagse rekenmeesters juist naar de lange termijn. Door de vergrijzing en de oplopende zorgkosten zal de rijksbegroting te maken krijgen met structurele tekorten. Een nieuw kabinet moet daarom wieden in de rijksbegroting om er rond 2040 nog gezond voor te staan. Alle politieke partijen hebben deze conclusie omarmd en nemen daar ook nu geen afstand van.

  Het politieke debat tussen ruwweg de linkse en rechtse partijen ging en gaat vooral over het tempo waarin de begroting op orde moet worden gebracht. De een vindt 10 miljard euro genoeg, de ander 20 miljard.

  De OESO en het IMF geven nu argumenten om voorzichtig aan te doen. Doe maar 10 miljard aan bezuinigingen, lijken ze te zeggen. De OESO benadrukt daarbij vooral dat bezuinigen het prille economische herstel kan schaden. Het IMF zegt dat ombuigingen niet nodig zijn, omdat er toch genoeg investeerders zijn die minister De Jager van Financiën geld willen uitlenen.

  Somber en alarmerend
  Zeker de VVD en CDA schuiven de argumenten van het IMF en de OESO snel terzijde. En dat valt vanuit hun perspectief te begrijpen. Beide instanties dragen geen optimistische argumenten aan. De OESO is juist heel somber en alarmerend; voor de rechtse partijen een extra reden te bezuinigen. Het advies van het IMF aan de schuldenaar om nog meer geld te lenen, valt bij de zuinige opvatting van de rechtse onderhandelaars evenmin in goede aarde.

  De botsing tussen de potentiële regeringspartijen enerzijds en de internationale instanties OESO en IMF anderzijds is daarmee vooral een botsing tussen twee stromingen. Onder aanvoering van topeconoom Paul Krugman pleiten kenners in de Verenigde Staten voor het pompen van extra geld in de economie. Zolang een land nog geld kan lenen, moet een overheid proberen met extra uitgaven een tweede recessie te vermijden.

  Zuinige kamp
  In Noord-Europa omarmen veel economen een tegenovergestelde opvatting. Kijk uit met schulden en bezuinig nu, luidt hun devies. Door nu door de zure appel heen te bijten, kan de economie echt gezond worden, stelt deze stroming.

  Mark Rutte (VVD), Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders (PVV) hebben in het zuinige kamp plaatsgenomen. Zij zijn door de OESO en het IMF vast niet op andere gedachten gebracht.  ⚠️ Meld

 57. @Zwolse. Ik wacht eerst maar even de ontwikkelingen binnen het a.s. kabinet af. Dat er bezuinigd gaat worden is wel duidelijk. De vraag is hoeveel en waarop.

  Zet 3 economen bij elkaar en je hebt minimaal 3 verschillende meningen. En een 4e weet het nog beter.


  ⚠️ Meld

 58. BREAKING: Wijffels verwacht samengaan CDA & VVD op termijn…zo meer. Want het populisme-item is erg interessant. Net als de Pam-column net en ….. BOEKEN met Wim Brands.

  Oe is’t in Rotjeknor 😮


  ⚠️ Meld

 59. Concl. Buitenhof: Gespreid bedje Geert. (toevoeging: Toch laten Max & Mark t niet knappen ivm macht–aantal bewindspersonen ook, angst en einde eigen carriere).

  Had het hier net over:

  Boeken (morgen, N1, 10:30)
  – Hoogleraar evolutionaire sociale psychologie Bram Buunk over zijn boek Oerdriften op de werkvloer
  – Marente de Moor over haar roman De Nederlandse maagd****Niet wat je denkt haha.

  Buitenhof (morgen, N1, 12:10)
  – Econoom en hoogleraar Duurzaamheid Herman Wijffels over de hapering van het politieke bestel
  – De opmars van het populisme in Europa en de VS  ⚠️ Meld

 60. Buitenhof-I:

  Wijffels over CDA: sociaal economische vraagstukken (ook veiligheid en integratie, rentmeesterschap en innovatie) zwaar onderbelicht. Hij constateert verbetenheid en tunnelvisie. Verhagen doet (rechts) niet wat ie zegt (middenpartij). Verachting richting Klink.

  CDA gaat onchique met mensen om (Klink en mastredonten, hoopt niet dat ie er zelf bij hoort). Klink, Koppejan en die mevrouw hebben alle kanten van de fractiekamer gezien.

  De rekening wordt niet evenredig verdeeld.

  Congres is wassen neus.

  Klink en Wijffels wachten af.


  ⚠️ Meld

 61. Buitenhof-II:

  Populisme in div landen, is de ene keer gestoeld op nationalise en de andere keer op nationalisme; combi is ook mogelijk.

  Situatie USA: 2 (lachen) stromingen teaparty “wij zijn de teaparty!” en wannabeeteaparty “nee, wij zijn de echte teaparty!”…Democraten proberen er ook mee om te gaan door sommige dingen te omarmen. Of vanuit eigen achtergrond (Clinton:) “I feel your pain”.

  Fra: Sakouzy pakt de Le Pennkiezers. Dui: niet teveel aandacht (ivm Wereldoorlogen). Zwe: lijkt op Dui.
  NL & Den bijzonder…ivm Fortuijn, v. Gogh en cartoontekeningen-rel. Waar we vroeger zo nuchter en gastvrij waren.

  Er is een spanningsboog: het populisme is eindig.
  In Oostenrijk en België is dat gebleken. In Italië bestaat het nog, door een nog overeindstaande sterke leider.

  De overeenkomst is dat er een wantrouwen tegen de overheid is, Moslimhaat.

  Zijn oplossingen reeel? Ja.
  Wat zijn ze?

  Je zou moet zeggen/communiceren wat:
  -De kiezer echt willen horen (toevoeging….ook in de taal/idioom van de kiezer; hoorde ik bij P&W. Misschien ook wel in de toon?!
  -Integratie en veiligheid (gevoel) serieus willen aanpakken.

  Volgens mij vooral een positieve booschap neerleggen: 1 van de gelukkigste landen ter wereld hopen en verwachten dat daar nixxx in hoeft te veranderen.  ⚠️ Meld

 62. Drama :D:

  Schreef ook al eens ’10 economen: 10 verschillende meningen’. Daarom begrijp ik ook niet dat de verkiezingscampagne voortdurend over economie ging! Schuld van media: (ook digitale) kranten/sites (ook niet krantgebonden), RTL en NOS vooral lijkt me.


  ⚠️ Meld

 63. @ Ingrid:

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken was vorig jaar 3 miljoen euro kwijt aan de reizen van medewerkers naar Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws.

  😮 Eens met je vraag. Maar waarom DOET Verhagen daar nixxx aan? Misschien straks wel weer min BuZa. Heeft ie ut te druk met zijn nieuwe vrienden Geert en Mark?


  ⚠️ Meld

 64. VIDEO: Moedersterfte in Nicaragua
  Tweede aflevering van de serie ??Van straatjongens tot groene chocolade?? over de dagelijkse praktijk van de strijd om de millenniumdoelen te halen.
  Van 20 tot 23 september komt in New York de VN bijeen voor een tussenevaluatie van de Millenniumdoelen. De VN trok vijftien jaar uit om armoede de wereld uit te helpen, maar inmiddels is tweederde van deze tijd verstreken en is het behalen van de millenniumdoelen nog lang niet in zicht. Het vijfde millenniumdoel is het terugdringen van de sterfte onder zwangere vrouwen en jonge moeders. Ambassadeur Lambert Grijns is in Nicaragua nauw betrokken bij de pogingen dit doel te bereiken. Grijns: ⤽Het fundamentele zelfbeschikkingsrecht dat vrouwen en meisjes zouden moeten hebben over hun eigen lichaam is in Nicaragua is niet of nauwelijks aanwezig. Vrouwen sterven gewoon omdat de toegang tot gezondheidszorg slecht is. Als ambassadeur in zo??n land moet je je wel bemoeien met het onderwerp seksuele en reproductieve rechten en gezondheidszorg.⤝ Dit is deel 2 van een achtdelige serie over Nederlanders, die zich inzetten voor het behalen van de millenniumdoelen.

  Zal in 2015 de moedersterfte in Nicaragua met driekwart zijn terug gebracht ten opzichte van 1990? Volgens de Nederlandse ambassadeur in Nicaragua, Lambert Grijns, is dit één van de moeilijkst haalbare doelen. Armoede, machismo, en de wet tegen alle vormen van abortus vertragen de voortgang op een verbeterde gezondheid van moeders in Nicaragua. Nog altijd sterven vele vrouwen aan de gevolgen van illegale abortussen of complicaties tijdens de zwangerschap. Samen met de Stedenband Groningen-San Carlos zet Grijns zich daarom in voor het verbeteren van de reproductieve rechten van vrouwen en het toegankelijker maken van de gezondheidszorg in afgelegen gebieden.

  Wat kan de Nederlandse ambassade bijdragen aan de politiek gevoelige discussie over abortus? Hoe doorbreek je een in de cultuur gewortelde ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? En willen alle zwangere vrouwen in Nicaragua wel ver van hun gezin in het ziekenhuis bevallen?

  Op Haiti na is Nicaragua het armste land van Latijns Amerika. Sinds de jarenlange burgeroorlog tussen het Sandinistische bevrijdingsleger (FSLN) en de dictator Somoza in de jaren 70, is zij voor een groot deel afhankelijk van steun van de internationale gemeenschap. Om in 2006 aan de macht te kunnen komen, sloot de huidige Sandinistische president Daniel Ortega een pact met de conservatieve Katholieke kerk. Dit heeft een tegenstrijdige politiek tot gevolg. Enerzijds richtte Ortega door het hele land gezondheidscentra voor zwangere vrouwen op, de moederhuizen, anderzijds stelde hij alle vormen van abortus strafbaar. Deze wetswijziging houdt in dat abortus ook strafbaar is in het geval dat het leven van een zwangere vrouw gevaar loopt bij voortzetting van de zwangerschap. Het aantal gevallen van moedersterfte blijft hierdoor hoog. Veelvoorkomende doodsoorzaken zijn een hoge bloeddruk, infecties en bloedingen tijdens de zwangerschap. Met goede medische hulp en kraamzorg zouden deze sterfgevallen voorkomen kunnen worden, ware het niet dat artsen tegenwoordig bang zijn dat de ingreep de dood van de foetus kan betekenen. Volgens statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie stierven er vorig jaar per 100.000 geboortes 170 moeders aan complicaties tijdens hun zwangerschap. Vooral in rurale gebieden lopen vrouwen een hoog risico op moedersterfte. De gezondheidszorg is er slecht, het aantal geboortes per vrouw is er hoog en in één derde van de bevallingen is de moeder nog tiener. Zij lopen de meeste kans op complicaties.

  Nicaragua is één van de weinig overgebleven Latijns Amerikaanse partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking van Nederland. De Nederlandse hulp richt zich met name op het verlagen van de moeder- en kindersterfte en het bewerkstelligen van gendergelijkheid. De relatie met Nicaragua ontstond in 1979 toen Nederland betrokken raakte bij de wederopbouw van het door de burgeroorlog verscheurde land. Een twintigtal Stedenbanden werd aangegaan met Nicaraguaanse steden, waarvan velen tot op de dag van vandaag nog bestaan.

  De acht millenniumdoelen zijn in 2000 opgesteld. In totaal hebben 189 regeringsleiders de afspraken ondertekend om te werken aan het terugdringen of uitbannen van analfabetisme, genderongelijkheid, kindersterfte, moedersterfte, dodelijke ziektes, milieuvervuiling en oneerlijke handel. De doelen moeten in 2015 gerealiseerd zijn.

  In Latijns Amerika leveren Nederlanders een belangrijke bijdrage om deze doelen te halen. Hun verhaal staat centraal in de 8-delige serie ??Van Straatkinderen tot Groene chocolade??. Elke aflevering laat een ander doel en een ander project zien. ‘Van Straatkinderen tot Groene Chocolade’ is een productie van DUS Media in samenwerking met het NCDO. Alle acht afleveringen zullen exclusief te zien zijn op Joop.

  Joey Boink: regie/camera/montage; Talinay Strehl: regie/research/tekst; Hilbert Kamphuisen/DUS: producent

  Bekijk ook deel 1: De strijd tegen de kwakzalvers van Ecuador

  ————-

  Interessant onderwerp zeg! Vanavond deze 5 minuut 42 maar eens kijken


  ⚠️ Meld

 65. Als Maxime het jaren door de vingers ziet en te druk is met Mark en Geert….komt progressief NL wel met deze belachelijke geldverspilling!!!

  ‘Ambassadepersoneel moet goedkoper vliegen’

  PVDA, SP en D66 vinden businessclass tickets onnodig duur
  Een onderzoek van RTL Nieuws heeft aangetoond dat het ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks 3 miljoen euro kwijt is aan businessclass vliegtickets voor het jaarlijkse bezoek van diplomaten met hun gezin aan Nederland.

  PVDA, SP en D66 hebben bezwaar gemaakt tegen de verlofregeling. Dat meldt de Volkskrant. SP Kamerlid Ronald van Raak:

  Dit soort luxe regelingen kunnen we ons niet meer veroorloven. Het geld is op. Elke euro die we besparen op dure ambtenaren, hoeven we niet te bezuinigen op chronisch zieken en gehandicapten.

  En D66 parlementariër Stientje van Veldhovenvoegde daar aan toe:

  Deze regeling is nu wel erg goudgerand. Wat D66 betreft kan het wat soberder: Economy class-tickets zijn gepaster.  ⚠️ Meld

 66. Dit vind ik een erg interessante discussie! Denk dat ontwikkelingen in energievoorziening in Europees verband zouden moeten worden genomen.

  Tienduizenden Duitsers demonstreren tegen kernenergie

  Protest in Berlijn tegen langer openhouden van 17 kerncentrales
  In Duitsland zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het besluit van de regering om 17 kerncentrales langer open te houden dan gepland. De organisatoren spreken van 100.000 mensen, de politie van vele tienduizenden, ‘in ieder geval meer dan 30.000’.

  Dat meldt de Sueddeutsche Zeitung. Prominenten van oppositiepartijen SPD, de Groenen en Die Linke liepen mee in de protestmars. Vandaag was de eerste van een nieuwe serie massademonstraties tegen kernenergie in Duitsland, die onder meer plaats gaan vinden bij de opslagplaatsen van nucleair afval. Daarnaast hebben de voorzitters van de SPD en Groenen aangekondigd om het besluit de kerncentrales open te houden te zullen aanvechten voor het constitutionele hof in Karlsruhe.

  Maar ben NU weg: laterrrrr


  ⚠️ Meld

 67. :D:D:D Ruktorretje, kan nog net ff

  Dit is nou de nieuwe journalistiek.

  Reporter Rutger Castricum interviewt demissionair premier Balkenende op het Plein in den Haag. Het wordt een soort afscheidsinterview, want Castricum denkt hem niet meer als premier te zullen zien, het rechtse kabinet Rutte aanstaande. Aan het einde van het interview wil Castricum toch nog even zijn genegenheid voor de premier laten blijken door even tegen hem aan te schurken en kopjes te geven. Balkenende kon niet uitwijken naar achteren en moest het gelaten over zich heen laten gaan.

  Kopjes geven aan de premier. Ik zou haast zeggen: typisch soft gedrag van zuiver linkse geitenwollensokkenjournalisten.

  Bolke de Big | 17 September 2010 | 21:13
  Ruktor wordt kaal, ik voel een toekomstige ⤽comb-over⤝ aankomen.

  Uber-prutser…hoe populistisch zal Ruktorretje ’t nog maken? Met M(ark) & M(ax) in bad? Terwijl Geertje ze afdroogt?  ⚠️ Meld

 68. Oud-staatssecretaris Jack de Vries loopt zich warm voor het fractievoorzitterschap van het CDA.

  ??Jack is back??, ??Jack wil weer dingen?? en ??The return of The Jack??, klinkt het al langere tijd rond het Binnenhof. Verschillende bronnen bevestigen tegenover deze krant dat Jack de Vries zich warmloopt om fractievoorzitter te worden van het CDA.

  De oud-staatssecretaris van Defensie, die zich terugtrok uit de politiek vanwege een affaire met een ondergeschikte op de werkvloer, is in beeld als opvolger van Maxime Verhagen. De huidige CDA-fractievoorzitter zou dan doorschuiven naar het kabinet om daar vicepremier te worden in het kabinet van VVD-leider Mark Rutte.

  De christen-democraat die kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni uit de politiek stapte nadat via RTL Boulevard was uitgelekt dat hij zijn intrek had genomen in een kazerne in Den Haag vanwege echtelijke problemen door een affaire met zijn adjudant, gaat volgens Haagse bronnen de komende tijd in de media ??het boetekleed?? aantrekken.

  Jack de Vries staat op nummer vijftien van de kieslijst en is ?? na vertrekkend premier Jan Peter Balkenende ?? de eerste opvolger als een CDA??er de fractie verlaat. Naast CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen, zouden ook demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager, senator Hans Hillen en fractiesecretaris Sybrand van Haersma Buma zijn kandidatuur steunen.

  Meebabbelen
  De CDA??er bevindt zich de laatste tijd weer vaak in de omgeving van het Binnenhof, om te lobbyen voor een nieuwe post, zo verklaren ingewijden. Zo heeft hij een gesprek gehad met De Jager en hoofd voorlichting van de CDA-fractie Pieter Heerma. Ook adviseerde hij Verhagen intensief tijdens de langdurige fractievergadering met dissident Ab Klink. Onder het genot van een biertje besprak hij met onder anderen Verhagen, partijvoorzitter Henk Bleker en CDA-minister Camiel Eurlings de problematiek. ??Natuurlijk heb ik nog mijn lijntjes met de fractie??, verzekerde hij toen. ??Dit zijn momenten waarop ik graag even meebabbel.??

  Of De Vries daadwerkelijk fractievoorzitter wordt, is nog niet zeker. De oud-spindoctor, die jarenlang persoonlijk adviseur was van premier Jan Peter Balkenende, roept ook weerstand op. Met zijn harde, volgens sommigen vuile stijl van campagne voeren ?? zo is hij de vader van de frase ??U draait en bent oneerlijk?? die Balkenende in 2006 bezigde tegen Wouter Bos ?? heeft hij ook binnen zijn eigen partij veel vijanden gemaakt, die hem cynisme verwijten. Daarnaast wordt hem mede het recente grote verlies bij de verkiezingen aangewreven.

  Jack de Vries was niet bereikbaar voor commentaar. Wel liet hij onlangs in zijn rol als politiek commentator van De Wereld Draait Door doorschemeren dat hij staat te trappelen om weer aan de slag te gaan. Toen hij was benaderd als opvolger van het vertrokken Kamerlid Jan Schinkelshoek, vond hij het ??nog iets te vroeg?? om terug te keren in de politiek, maar zo zei hij, ??het kriebelt natuurlijk wel??.

  Hij zei het verloop van de formatie te willen afwachten. ??Langs de zijlijn staan is niet altijd even makkelijk. Ik ben en blijf een politiek dier.??  ⚠️ Meld

 69. Marcello: net ontkracht door sjek zelf en frits (ex-CDA spindoctor) W.

  Waarom ook wel fractievoorzitter en geen spindoctort meer?
  Ok, ik wist dat de principes verdampt waren bij CDA maar dit lijkt te gortig.


  ⚠️ Meld

 70. TON mag als getuige verschijnen in het conflict dat zij heeft met een oud-medewerker van de Arnhemse afdeling van Trots op Nederland. Deze Jacques Smits eist in een civiele zaak 100.000 euro schadevergoeding van Verdonk of haar partij.  ⚠️ Meld

 71. ‘Jack de Vries wil vice-premier worden’ DEN HAAG.

  Oud-staatssecretaris Jack de Vries is in beeld om Maxime Verhagen op te volgen als fractievoorzitter van het CDA en zo vice-premier te worden in het kabinet van VVD-leider Mark Rutte.

  Dat meldt dagblad De Pers. Verschillende bronnen bevestigen tegenover de krant dat De Vries zich warmloopt voor het fractievoorzitterschap van het CDA.

  Lobbyen

  De voormalig staatssecretaris van Defensie trok zich kort voor de verkiezingen van 9 juni terug uit de politiek, nadat uitlekte dat hij een affaire met een ondergeschikte op de werkvloer had.

  De CDA??er bevindt zich de laatste tijd echter weer vaak in de omgeving van het Binnenhof, om te lobbyen voor een nieuwe post, zo verklaren ingewijden. Zo zou hij Verhagen intensief geadviseerd hebben tijdens de CDA-crisis, toen dissident Ab Klink niet meer verder wilde onderhandelen over een rechtse coalitie.

  Naast CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen, zouden ook demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager, senator Hans Hillen en fractiesecretaris Sybrand van Haersma Buma de kandidatuur van De Vries steunen.

  =====================================================
  Hij maakt de leugenbende van het CDA helemaal compleet.
  Wat een drama partij is het geworden.  ⚠️ Meld

 72. Na(v) de brief en de ‘Geert-citaten’ daarin is het onvoorstelbaar hoe genuanceerd hij in 2001 (nog VVD-er), was bij ‘Barend & van Dorp’:

  De Islam?, daar is niets mis mee!

  Hij KAN wel genuanceerd zijn.
  Hij KAN op zijn levensbron dus radicaal van standpunt veranderen.

  As ie maar WIL!  ⚠️ Meld

 73. ‘Jack de Vries wil vice-premier worden’ DEN HAAG.

  :D:D:D

  En hij mag geen
  Spindoctor of
  Fractievoorzitter

  Zijn van de partij met de verdampte principes…..

  Maar er is hoop voor (pipohoofd) Sjek…..als CDA een uberrechtse koers gaat kiezen onder de ‘goedeerlijke’ Verhagen…..tja dan is ALLES mogelijk voor de JSF-promotor (en wellicht ook steekpenningen ontvangert, of is zoiets alleen voor Prins Bernhard weggelegd?).  ⚠️ Meld

 74. Gisteren bij buitenhof maakte Herman Wijffels op een pijnlijke manier nog maar eens duidelijk hoe ziek het CDA op dit moment is.

  Kijk uit naar de uitleg van Klink.


  ⚠️ Meld

 75. Klink zal nu eerst nixxx zeggen…wel slag dat ie eruit is gestapt….had ff de beker leeg moeten drinken met die Koppejan en die dame. Tot ze eruit waren. Nu hoeven ze van de leugenachtige partij nog maar 2 mensen het leven te verzuren…


  ⚠️ Meld

 76. Maar die “zgn dissidenten” die bloed, zweet en tranen voor die partij hebben gegeven die die club groot hebben gemaakt. Groot hebben gehouden. Ook een man als Doekle….die al eerder op een zijspoor (HBO-raad) zijn gezet….zullen zich ook niet weinig voor l*l voelen staan!!!

  Die Veerman lijkt me nog wel een goeie, al heeft ie ook allerlei vage lijntjes met zijn bedrijfsvoering.

  Schofterig en zwaar a-christelijk om die founders kalt te stellen. Tjonge hoe zou jij je voelen?


  ⚠️ Meld

 77. @ Zwolse, lees jij De Sensator ook? Is er nog steeds geen interview met een plaatselijke CDA-toppert of desnooids Ed van Huym of die vooraanstaande provincie-boy geweest in De Sensator? Desnoods die ex-CvK (Jansen) woont in Berkum….zal geen woord teveel zeggen en loop geen risico!

  Als er echt nog nixxx geweest is….houdt vast een CDA-er op de politieke redactie e.e.a. tegen 😮


  ⚠️ Meld

 78. Mark R. kan zo wel lachend en zonder gewetensnood…alle tegengeluiden uit zijn VVD negeren.

  Media focust immers puur (ook nog te weinig!) op CDA, de klinkbrief, Geert’s riante positie en Geert’s gedraai binnen een etmaal.

  Je zult maar lid zijn van een partij….je anti-coalitie plannen ventileren….en monddood worden gehouden :o:o:o


  ⚠️ Meld

 79. Dick stop eens met het belachelijk maken van alles wat rechts is, als je JP door Job vervangen had, had je die grap niet gemaakt. Zet je rode bril eens af, links blinkt nu alleen maar uit door totale radio-stilte in acht te nemen (op Roemer na dan). Ik vind dat laatste net zo treurig als de vorming van dat rechtse minderheidsgedrocht. JP Balkenende mag dan niet de meest charismatische leider geweest zijn die Nederland ooit heeft gehad, hij was zeker niet de slechtste.


  ⚠️ Meld

 80. Stuur Bono er maar op af en nog wat grote politiek onafhankelijke vrijheidsstrijders 😀 Zijn invloed was in Noord-Ierland ook on-ontbeerlijk.

  Nu staat er weer een opinie “alleen 2 staten-oplossing is reeel”. Het is allemaal zo allemachtig stellig/compromisloos: zo komen ze er nooit uit.

  —–

  Saillant? Ook de rol van Geert wordt in 10:01 belicht.


  ⚠️ Meld

 81. Stadshagenees :o:o:o

  blinkt nu alleen maar uit door totale radio-stilte

  Dus LINKS (wat of wie dat ook zijn) zegt nixxx en dat vind je jammer
  Ik (gewoon een burger die nergens lid van is) zegt teveel?


  ⚠️ Meld

 82. Harde kritiek Wijffels op CDA-top

  AMSTERDAM (ANP) – CDA-prominent Herman Wijffels heeft zondag harde kritiek geleverd op de partijleiding van het CDA. Hij verweet die en fractieleider Maxime Verhagen tunnelvisie en gaf aan dat ,,niet chique” is omgesprongen met mensen die veel voor de partij hebben betekend.

  De oud-informateur die betrokken was bij de komst van het laatste kabinet Balkenende (CDA, PvdA en ChristenUnie) stelde in het programma Buitenhof dat bij het CDA ,,alles dat in de weg komt opzij wordt geschoven”, om ondanks de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen toch te kunnen regeren. De redenering daarbij is: ,,Maxime Verhagen wil over rechts om te voorkomen dat nog meer kiezers overlopen naar de PVV. Om dat te voorkomen moet je met ze samenwerken”.

  Wijffels hoort tot de CDA’ers die al eerder kritiek leverden op het voorziene kabinet met VVD en PVV. Volgens hem heeft het CDA niets te winnen bij deze samenwerking. ,,Het is een ??no-win??-situatie????, stelde hij. Als het veiligheidsbeleid een succes wordt, krijgt de PVV van Geert Wilders de credits en het CDA de kritiek.

  Hij denkt ook dat een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun door de PVV ,,niet productief??” zal zijn. ,,Er ontstaat een buitengewoon gammele situatie. Een zetel meerderheid als alle CDA??ers achter het akkoord gaan staan en dat zie ik nog niet gebeuren.??’ De 21 leden tellende CDA-fractie in de Tweede Kamer telt voor zover bekend twee leden die eerder bezwaar hadden tegen de coalitie, Kathleen Ferrier en Ad Koppejan.

  Dat een andere andersdenkende, de inmiddels uit de fractie gestapte Ab Klink, nog voor het congres wil vertellen hoe het precies is gegaan, weet Wijffels. Maar hij verwacht niet dat het ervoor zorgt dat het CDA-congres uiteindelijk deze beoogde coalitie zal tegenhouden, aangezien het dan de fractieleider naar huis zou sturen.

  Als deze onderhandelingen met VVD en PVV toch mislopen, zou Verhagen in ieder geval een ,,stapje terug” moeten doen. ,,Als deze lijn wordt voortgezet, is Maxime Verhagen de nieuwe leider binnen het CDA


  ⚠️ Meld

 83. Zwolse, zit ook niet op die huichelaars te wachten. Maar als je al die jaren beter bent geworden van die club MOET de media ze ook ter verantwoordinig kunnen roepen als het minder gaat. Hier in Zwolle hebben wel zoveel keer 10.000 mensen hun vertrouwen aan de club gegeven (meestal stemmen mensen immers op een club)……

  Je ziet hoe Martijn van Veen….die in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zo frequent en eerlijk overkwam…..ineens weg lijkt. Van ’t podium verdwenen. Terwijl hij de laatste keer toch nog wat vragen open had staan. Hoop dat ie zijn naam weer gaat googlen…..


  ⚠️ Meld

 84. Stadshagenees.

  Kun jij hier wat neerkalken,wat voor goed rechts gebracht heeft voor de gewone arbeider? behalve dat ze het hele zorgstelsel om zeep geholpen hebben ,de villa subsidie in stand houden,het uithollen van sociale zekerheden?Ben benieuwd naar je lijstje.:o


  ⚠️ Meld

 85. @ Derk, bedankt….probeerde ut gister zsm te verwoorden:

  Bericht door dick, op 19 september 2010 om 13:27
  Buitenhof-I:

  Wijffels over CDA: sociaal economische vraagstukken (ook veiligheid en integratie, rentmeesterschap en innovatie) zwaar onderbelicht. Hij constateert verbetenheid en tunnelvisie. Verhagen doet (rechts) niet wat ie zegt (middenpartij). Verachting richting Klink.

  CDA gaat onchique met mensen om (Klink en mastredonten, hoopt niet dat ie er zelf bij hoort). Klink, Koppejan en die mevrouw hebben alle kanten van de fractiekamer gezien.

  De rekening wordt niet evenredig verdeeld.

  Congres is wassen neus.

  Klink en Wijffels wachten af.  ⚠️ Meld

 86. @Dick; ik wil alles met je bespreken, maar een filmpje van jaren terug op dit moment vind ik niet grappig en slap. Net zo slap als Wouter Bos die sinds hij uit de politiek vertrokken is ineens een eigen mening blijkt te hebben….Geldt voor alle ex-politici trouwens. Welke MP van Nederland Het Witte Huis ook bezoekt, hij of zij zal niet herkend of gekend worden. Wij vinden onszelf heel belangrijk als land, maar zijn dat in het grote geheel echt niet…Behalve als Het Witte Huis ons nodig heeft.


  ⚠️ Meld

 87. @ Rogier; Dus jij weet de echte Wouter Bos-reden? Weet je ook de echte Camielleke-reden? Je vond dat Jaap en JP zich als staatsmannen gedroegen bij Bush; het spiekbriefje van Powell had ook geen functie?


  ⚠️ Meld

 88. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Marco Kroon, de militair die vorig jaar werd onderscheiden met de Militaire Willemsorde, van het verstrekken van stroomstootwapens en het voorhanden hebben van drugs. Kroon moet op 29 november terechtstaan.
  ==========
  Kan de verstrekker, Middelkoop volgens mij, hier ook op aangesproken worden?  ⚠️ Meld

 89. Oh ja….dat het OM dit zo nadrukkelijk naar buiten brengt. Wetend hoe super gevoelig dit ook voor Bea ligt….zegt volgens mij wel veel. Maar volgens het Journaal was de strafmaat max 1 jaar.

  Was VVD (pro-defensie) en PVV (idem in de defensie) maar aan de macht jongennnn die verhogen de straffen zoooooo egggg waaaaar hebben ze geen 2e (en 1e) Kamer voor nodig!!!! Maar dan was Marco wel de kroon op zijn werk kwijt!


  ⚠️ Meld

 90. Koningin Beatrix sloeg Kroon in mei tot Ridder in de Militaire Willems-Orde. Het was voor het eerst in ruim vijftig jaar dat deze hoogste en oudste dapperheidsonderscheiding werd uitgereikt aan een individu. Kroon kreeg de onderscheiding voor de manier waarop hij in 2006 leiding gaf aan een peloton dat gewaagde commandoacties uitvoerde in Afghanistan. Bij een veroordeling raakt Kroon de onderscheiding kwijt.

  Derk.
  Volgens mij raakt hij zijn onderscheiding bij elke veroordeling kwijt.


  ⚠️ Meld

 91. Wouter Bos verschijnt in allerlei programma’s en zegt daar dingen waar hij ten tijde van zijn ministerschap of geen of een andere mening over had. Nogmaals, dat is een kwaal waar meer ex-politici aan lijden, hij is daar zeker geen uitzondering op. Neem van Agt en zo kan ik er nog wel een paar noemen.


  ⚠️ Meld

 92. Daarbij; waarom zulke geprikkelde reacties als er ook maar IETS van kritiek op linkse politici is. Omgekeerd gebeurt hier hetzelfde met rechtse politici. Die laatste groep maakt het daar overigens ook naar. Met hun huidige gedraai en aangekondigde maatregelen.


  ⚠️ Meld

 93. Feiten/citaten Rogier. Hier hebben we nixxx aan

  verschijnt in allerlei programma’s en zegt daar dingen waar hij ten tijde van zijn ministerschap of geen of een andere mening over had.

  De rest van mij quote heb ik gewist want dat is jouw commentaar op je eigen quote.


  ⚠️ Meld

 94. Stadshagenees.

  Dan heb jij waarschijnlijk andere praatprogrammaas gezien dan mij de afgelopen maanden.En het lijkt mij een logica dat je op je eigen persoonlijke titel een andere mening /stelling kunt hebben ,dan als je op je partijgebonden titel opereerd.


  ⚠️ Meld

 95. Bericht door Zwolse, op 20 september 2010 om 11:02
  Derk.
  Volgens mij raakt hij zijn onderscheiding bij elke veroordeling kwijt.

  Nee was gisteren nog uitgebreid op de radio, pas bij een veroordeling van een celstraf van tenminste een jaar of daar voorwaardelijk ook onder valt weet ik niet.


  ⚠️ Meld

 96. Flora & Fauna-schade; is milieu straks nog wel een item? Gister de docu over die vossenjacht gedeeltelijk gezien?? Ook over de diverse belangen.

  ⤽Want al die ??allochtone?? levensvormen zorgen elk jaar voor maar liefst 12 miljard euro schade aan flora en fauna in de Europese Unie. Dat enorme bedrag bestaat bijvoorbeeld uit de kosten van de bestrijding en gevolgen van plagen, zoals een zwerm uitheemse sprinkhanen die een oogst verpest. Of het onderzoek naar een nieuw medicijn voor een enge nieuwe ziekte die een onbekende parasiet verspreidt.⤝
  (nrc next)
  Het klimaat wordt anders. Allerlei mensen hebben door de jaren heen allerlei dieren geïmporteerd. Er komt wel eens een tropische muskiet mee via een lading tropische vruchten, of zelfs autobanden. De lokale biodiversiteit wordt bedreigd. Kortom, we staan behoorlijk machteloos. Wetenschapper Piero Genovesi heeft het over ??regulering van de bewuste uitzetting van vreemde levensvormen??. Yeah, right. Gelooft hij het zelf? Ze allemaal doodknuppelen of anderszins over de kling jagen gaat niet eens lukken. Tenzij je het niet erg vindt als het middel erger wordt dan de kwaal. Het vreemde vind ik dat je nergens termen als ??praktische oplossingen?? en ??nieuw evenwicht?? vindt. Want als je naar een vroegere evenwichtstoestand terug wilt over welk evenwicht heb je het dan? Van voor de industriële revolutie of zo?

  (van http://www.sargasso.nl kan helaas niet gelinkt worden zonder mailadres mee te sturen)


  ⚠️ Meld

 97. @ QM; Nav een berichtje hier…is dit bericht op ons intranet verschenen…bij jou in de buurt die prutsers

  ———
  Sorry, dit bericht stond eerst verkeerd, op ’t algemene.
  ———

  Duur feestje van dijkgraaf zet kwaad bloed

  De kosten voor het afscheidsfeest van dijkgraaf Henk van Brink zorgen voor verontwaardiging. Waterschap Rijn en IJssel trok 50.000 euro uit voor het afscheid van zijn baas, donderdag in de gloednieuwe Doetinchemse schouwburg Amphion.
  Het afscheid werd volgens het waterschap gecombineerd met een feest voor relaties.

  De hoge kosten van het afscheid in schouwburg Amphion hebben geleid tot verontwaardiging. GroenLinks in de Tweede Kamer en de SP in Provinciale Staten vinden die kosten veel te hoog. GroenLinks gaat in de Tweede Kamer vragen stellen over de kwestie. Zij spreken van ??brassen?? en de SP van een ??prestigefeestje voor bobo??s??. De PvdA in Gelderland noemt de kosten ‘vorstelijk’en ‘van de gekke’. De VVD in de provincie noemt het bedrag ‘aan de hoge kant.’ Het bestuur van het waterschap keurde de kosten van het afscheid goed.

  Ze hebben ook al een veel te duur pand neergezet: zo verliest de burger natuurlijk het vertrouwen in “de overheid”.


  ⚠️ Meld

 98. PVC: Minder loon, sneller ontslag, korter WW
  Pvv-Vvd-Cda: Doorzetten daling werkloosheid maakt uithollen sociale zekerheid ‘makkelijker’
  Het verminderen van de sociale zekerheid is geen obstakel meer in de onderhandelingen over het rechtse PVC-kabinet, meldt de Volkskrant. Wilders gaat na enig tegensputteren zo goed als zeker akkoord met “een kortere WW, een versoepeling van het ontslagrecht en een bevriezing van de lonen van ambtenaren”.

  De Volkskrant schrijft:

  De sociale zekerheid, een onderwerp dat de afgelopen tijd ook tot veel discussie leidde, levert nu minder problemen op. (…) Deze week werd bekend dat de werkloosheid voor de zesde maand op rij is gedaald. Dat maakt het makkelijker om ingrepen in de sociale zekerheid te doen, onder het motto van ??eigen verantwoordelijkheid??.

  De positie van Wilders is sinds de hervatting van de formatiegesprekken sterker geworden. Zowel Rutte als Verhagen heeft al zijn prestige in de strijd gegooid om een rechtse minderheidscoalitie mogelijk te maken. Als de onderhandelingen stuklopen, hebben beide partijleiders een groot probleem qua geloofwaardigheid.

  Volgens de Volkskrant stribbelt Wilders nog wel tegen bij ingrepen in de zorg, zoals de verhoging van het eigen risico.
  ====================================================
  Bericht gewoon gemist: sorry!


  ⚠️ Meld

 99. Verhagen kalm na harde aanval Wijffels

  CDA-fractievoorzitter noemt de harde kritiek van partijprominent Herman Wijffels ‘jammer’.

  Dat zegt Verhagen tegen de Telegraaf.

  “Ik wil graag met het CDA, in dit gefragmenteerde politieke landschap, een fatsoenlijke bijdrage leveren aan het landsbestuur”, reageert hij.

  Wijffels haalde zondag in het programma Buitenhof keihard uit naar de CDA-onderhandelaar.

  Verhagen zou volgens Wijffels alles uit de weg ruimen dat regeringsdeelname in de weg zou kunnen staan.

  Ook zou hij om persoonlijke redenen inzetten op een rechts kabinet om op die manier partijleider te worden.

  Wijffels stelt dat Verhagen ‘niet chique’ omgaat met mensen die veel voor de partij hebben betekend.  ⚠️ Meld

 100. VNG houdt bezoek Israëlische burgemeesters tegen.

  Tel Aviv, 20 sept. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich niet bereid getoond mee te werken aan een studiebezoek van circa dertig Israëlische burgemeesters aan Nederland.Volgens een woordvoerder van de VNG zou dit bezoek ⤸te gevoelig⤝ liggen, omdat er burgemeesters uit nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever aan mee zouden doen.

  De VNG zou in oktober een studiereis organiseren voor de Israëlische bestuurders. Toen bleek dat niet alleen burgemeesters uit Israëlische gemeenten, maar ook uit nederzettingen zou deel zouden nemen, zegde de VNG volgens de woordvoerder de medewerking af. Hierop werd de reis, die is gesponsord door de Amerikaans-joodse organisatie Joint Distribution Committee, afgeblazen.

  Forse rel

  In Israël is de weigering van de burgemeesters dit weekend een forse rel geworden. In Israël is al maanden heftig debat over de groeiende internationale boycotbeweging in het westen, die Israël economisch en cultureel meer en meer schaadt.

  Hoewel de Israëlische nederzettingenpolitiek door de internationale gemeenschap als illegaal is veroordeeld, komt het maar zelden voor dat bestuurders niet welkom zijn in het buitenland. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een verklaring gepubliceerd, waarin het ministerie ⤸dit nutteloze beleid⤝ van de VNG veroordeelt. ⤸Wij hopen dat dit niet het laatste woord over dit onderwerp is.⤝

  De Israëlische vredesbeweging Gush Shalom heeft opgetogen gereageerd op de stap van de VNG. Woordvoerder Adam Keller zegt dat de burgemeesters ⤸publiek vernederd⤝ zijn. Hij raadt premier Benjamin Netanyahu aan ⤸ditteken aan de wand⤝ serieus te nemen, omdat Nederland geldt als een van de grootste vrienden van Israël.

  Symptoom

  De extreem-rechtse parlementariër Arieh Eldad (Nationale Unie) zei in de krant Ha??aretz dat de kwestie gezien moet worden als ⤸een Nederlandse overgave aan de Arabieren⤝, die weer een symptoom is van de Nederlandse ⤸overgave aan de islamitische minderheid die langzaam maar zeker groeit⤝.

  PVV-leider Geert Wilders, Eldads politieke bondgenoot in Nederland, heeft met zijn fractiegenoot Raymond de Roon Kamervragen gesteld aan minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA). De PVV wil dat Verhagen er bij de VNG op aandringt de reis toch te organiseren. Ook de ChristenUnie en SGP hebben via Kamervragen hun ongenoegen laten merken.

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten niet bij de reis betrokken te zijn geweest, noch bij het afblazen ervan.

  Internationale druk

  De kwestie komt op een moment dat Israël onder zware internationale druk staat om haar nederzettingenpolitiek. De circa tweehonderd nederzettingen in Palestijns gebied zijn illegaal volgens het internationaal recht. De Verenigde Staten willen dat de Israëlische regering een tijdelijke en beperkte bouwstop verlengt, die deze week afloopt. Zonder een verlenging van deze bevriezing weigert de Palestijnse Autoriteit verder te gaan met directe vredesonderhandelingen.  ⚠️ Meld

 101. @ Verdieping, maak je geen zorgen. Kreeg vanochtend nog een compliment van sjef-veurlichting.

  Vertrouwen is idd een enorm groot goed. Heeft onlosmakend met verantwoordelijkheidsgevoel van doen. Jij bent toch niet van de argwaan hoop ik?

  Girben K.-post niet gelezen 😮


  ⚠️ Meld

 102. Geen tunnel visie wat dan wel Oogkleppen op?

  Maxime Verhagen ontkent dat hij last heeft van tunnelvisie. Dat werd de CDA-fractievoorzitter verweten door partijprominent Herman Wijffels in het televisieprogramma Buitenhof gisteren. Volgens Wijffels doet Verhagen er alles aan om weer te kunnen regeren.

  “Ik herken me niet in dat beeld”, aldus Verhagen, “Ik heb geen tunnelvisie.” De CDA’er vindt het jammer dat Wijffels hem dit heeft verweten.

  No-win situation

  Volgens Wijffels wordt binnen het CDA “alles dat in de weg komt” van regeren opzij geschoven. Daarnaast is samenwerking met de PVV een “no-win situation” voor het CDA, aldus Wijffels: “Stel dat er met dit kabinet op het gebied van veiligheid succes wordt behaald dan lijkt het me logisch dat de PVV de credits krijgt en het CDA de kritiek.”

  Wijffels denkt overigens niet dat het CDA-partijcongres tegen de samenwerking met de PVV stemmen.


  ⚠️ Meld

 103. Hahaha

  Ik herken me niet in dat beeld”, aldus Verhagen, “Ik heb geen tunnelvisie.” De CDA’er vindt het jammer dat Wijffels hem dit heeft verweten.

  Zou die tekst mogen van meneer pastoor of accepteert ie ut omdat ie zelf ook wat te verbergen heeft?


  ⚠️ Meld

 104. Hahaha natuurlijk herkent hij zichzelf niet,dat zijn juist de kenmerken van tunnelvisie.
  Hij heeft een tunnelvisie die langer/breder is dan de Gotthard tunnel.


  ⚠️ Meld

 105. AMSTERDAM – Burgemeester Eberhard van der Laan neemt afstand van zijn voorganger en partijgenoot Job Cohen op het punt van de scheiding van kerk en staat.

  Dat bleek zaterdag bij een bijeenkomst in de Thomaskerk in Zuid. Voor Van der Laan is de scheiding strikt, in tegenstelling tot Cohen, voor wie die minder strak is.

  Voor Van der Laan zijn twee principes leidend: de staat mag geen kerkgenootschap voortrekken én zich niet inlaten met de inhoud van het geloof. Van der Laan: ”Job Cohen en ik zijn goede vrienden en zijn het over 95 procent eens. Over vijf procent niet en dat is onder andere hierover.”

  Als voorbeeld noemde hij de contacten die de gemeente onderhoudt met de islamitische gemeenschap in de stad. ”Daar wordt te verhullend over gedaan. Als er problemen zijn, moeten die worden besproken. Met naam en toenaam. Zoals we dat ook bij andere geloven doen.”

  Ook van de door Cohen bepleitte ‘compenserende neutraliteit’ van de overheid – volgens Cohen mag de overheid onder bijzondere omstandigheden een geloofsgemeenschap wel financieel steunen – nam Van der Laan afstand. ”Ik geloof er niet in. De overheid moet zich daar niet mee bemoeien.” (HUGO LOGTENBERG)


  ⚠️ Meld

 106. @ Derk, door de stijllozen gelinkt? Die hadden er natuurlijk al weer een eigen draai aan gegeven. Gelukkig mag dat.

  Wachtte al, ja het sluit mooi aan bij wat we vanochtend besproken: Bij de PvdA kan dit. Een bepaald standpunt in de praktijk anders toepassen. We wisten dat Eberhart een ander mens is. Zeer interessant thema: overheid en geloof. Heb ik wel een mening over, maar ik wacht eerst het (hopelijk) publieke debat wel af.

  Hoe staat de VVD hier in? Het CDA? En de PVV dan……

  Mooi die 5% en goede vrienden 😀
  Mooi ook dat je het er gewoon publiekelijk over kunt hebben. Als er wel een grote progressieve partij komt….ooit….hoop ik dat die cultuur meegaat. Sterker nog….anders kan het volgens mij niet.

  Of wel: iemand?

  Topen ik net bij ZuiveringschapWO kwam werd ik lid van de CNV…maar na 1 vergadering ging ik naar de FNV…..ze luisterden bij CNV/CFO zeg maar CDA allemaal naar de grote leider…kritiekloos en je zag ze bijna aan hun carriere denken.

  Bij FNV/ABVA/PvdA (intern dus he) droop de passie en het vuur er vanaf! Skijt aan posities van mensen. Rechtvaardigheid zal en moet altijd zegevieren. Oh man, die heerlijk felle discussies ook!!!

  Laat het vuur niet doven mensen: door niemand!


  ⚠️ Meld

 107. Verhagens probleem is dat hij zo omringt is door een wolk van nietszeggendheid, dat hij zelf nietszeggend is geworden.Het eq en iq van een weekdier, typisch cda.

  Maargoed, wie máált er nou om de nederlandse politiek na een FAN TAS TISCH “night of the champions” op YouTube.

  :D:D:Dmijnweekisweergoed:D:D:D


  ⚠️ Meld

 108. dick…vergeleken met de dijkgraaf z’n salaris waren die uitgaven voor ’t feestje maar peanuts natuurlijk.Over die bedragen spreken die lui alsof het benzinegeld is.En anderen maar de moraal voorhouden…een gift aan de voedselbank zul je deze holhoofdige verdwaasde feestgangers en hun dichtgeplamuurde feestwijven natuurlijk niet zien doen…:o


  ⚠️ Meld

 109. @ QM 😀 voor het laatste en 😀 voor het benadrukken dat er naast een iq ook een eq is….dat het bij die hypocrieten vaak ontbreekt…tja: hun probleem idd!

  Maar uh, heb je een paar steekwoorden bij “kampioenennacht”?
  Benny Jolink-post gelezen?


  ⚠️ Meld

 110. @ QM, weet ik niet eens, salaris. Wel dat ie door de Kroon benoemd wordt. Onze burgervader (zal ook wel een mooie stuiver verdienen) wil ook nog bijschnabbelen in de senaat….wat zal hij wel niet binnenharken? Weet niet eens of die dijkgraafsalarissen ook naar vervuilingseenheid gaan. Bij gemeentes is de grootte wel belangrijk. Salarissen zijn bij wet vastgelegd. Vele dijkgraven zijn CDA-er of VVD- er. Salarissen zullen dus wel hetzelfde blijven?


  ⚠️ Meld

 111. Bericht door dick, op 20 september 2010 om 15:14

  Dat wil ik er ook mee zeggen, zo kan het ook ipv brieven die lekken of bronnen die verhaal doen.


  ⚠️ Meld

 112. Voorhoeve zegt VVD vaarwel om PVV

  Oud-partijleider wil niet medeverantwoordelijk zijn voor vorming minderheidkabinet met CDA, gesteund door Geert Wilders
  Joris Voorhoeve heeft vorige week zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Dat meldt de Volkskrant maandag. De voormalige partijleider van de liberalen wil niet medeverantwoordelijk zijn voor de kabinetsformatie, waarin een minderheidskabinet van VVD en CDA gedoogd wordt door de PVV van Geert Wilders.

  Voorhoeve bevestigde dit maandagmiddag tegenover de Volkskrant. Voorhoeve, lid van de Raad van State, is enige tijd geleden al lid geworden van D66 uit onvrede met de internationale standpunten van de VVD.

  ===========

  Da’s toevallig vanochtend nog aangestipt dat Mark ze negeerde.  ⚠️ Meld

 113. nee, voorhoeve, ach gut…dat is een gróót verlies zeker:P

  dat was nou de láátste die z’n nek een keertje zou durven uitsteken, maarja…wachtgeld op je cv staat natuurlijk ‘beter’ dan de handen vuil maken aan wilders…nou scheer je maar weg, joris. poe poe


  ⚠️ Meld

 114. loopbaan.Joris Voorhoeve.

  medewerker afdeling beleidsanalyse, Wereldbank te Washington, van 1973 tot 1977
  medewerker WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1977 tot 1 december 1979
  directeur Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, wetenschappelijk bureau van de VVD, van 1 december 1979 tot 1 oktober 1982
  bijzonder hoogleraar internationale betrekkingen en ontwikkelingen, Landbouwhogeschool te Wageningen, van 1980 tot 1986
  lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 10 januari 1991
  fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 juli 1986 tot 30 april 1990 buitengewoon hoogleraar internationale organisatie, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1990 tot augustus 199 directeur Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen “Clingendael” te ‘s-Gravenhage, van 1 januari 1991 tot 22 augustus 1994
  minister van Defensie, van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
  minister belast met de coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen en Aruba betreffende en met zorg voor de aan de Nederlandse Antillen en Aruba te verlenen hulp en bijstand, van 24 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
  lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 1 december 1999
  bijzonder hoogleraar politiek-bestuurlijke aspecten van internationale organisaties, Universiteit Leiden, vanaf 1 oktober 1998 (vanaf 1999 avondcolleges)
  lid Raad van State, van 1 december 1999 tot 1 oktober 2006
  lid Raad van State in buitengewone dienst, van 1 oktober 2006 tot 1 september 2010
  deeltijd-hoogleraar internationale veiligheidstudies, NLDA (Nederlandse Defensie Academie), vanaf 1 oktober 2006
  staatsraad, Raad van State, vanaf 1 september 2010

  nevenfuncties huidige.
  lid Trilateral Commission
  voorzitter bestuur Stichting bijzondere leerstoel terrorismebestrijding, Universiteit Leiden, vanaf maart 2006
  voorzitter Raad van Toezicht Oxfam/Novib, vanaf 1 juni 2007 voorzitter Adviescommissie voor Vrede en Veiligheid
  voorzitter ECCP (European Center for Conflict Prevention) te ‘s-Gravenhage, vanaf 2007
  lid AIV (Adviesraad Vrede en Veiligheid), vanaf februari 2009 (tevens voorzitter permanente commissie Vrede en Veiligheid)

  vorige
  lid Adviesraad Defensie-aangelegenheden, vanaf 1980 (nog in 1982)
  lid adviescommissie ontwapening van de minister van Buitenlandse Zaken, vanaf 1980 (nog in 1982)
  lid algemeen bestuur “Stichting Vredes Politiek” lid hoofdbestuur EBN (Europese Beweging in Nederland)
  lid bestuur Vereniging voor Internationale Ontwikkeling
  lid Noord-Atlantische Assemblée voorzitter Stichting “Help de Afghanen”
  lid raad van advies Atlantic Exchange Program
  incidentele gastcolleges
  lid AIV (Adviesraad Vrede en Veiligheid), van november 1990 tot augustus 1994
  lid Commissie Dienstplicht, van 29 september 1991 tot augustus 1994
  lid Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking, van april 1992 tot augustus 1994
  lid bestuur Society for International Development
  lid Raadgevende Comité van de Europese Commissie voor de openstelling van de markt voor overheidsopdrachten
  voorzitter NGIZ (Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken), tot oktober 2005
  voorzitter bestuur “World Population Foundation”

  gedelegeerde commissies, presidia etc.
  voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 mei 1990 tot 10 januari 1991
  lid Afdeling Advisering (Raad van State), vanaf 1 september 2010

  =====================================================
  Zie vanaf 1973 tot heden toch maar weinig ruimte voor wachtgeld,De Hr.Voorhoeve is bepaald niet mijn favorite politieke voorkeur,maar om zaken neer te zetten die niet juist zijn is niet kies.  ⚠️ Meld

 115. WMO:

  Ja, het kan! De WMO werkt!

  11 oktober 2010
  Congres ‘Not In My Backyard?’

  Ja, het kan! Zorg- en dienstverleners, kerken en gemeenten die op creatieve wijze de krachten bundelen voor de maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen.
  Ja, het kan! Predikanten en Imams die samenwerken.
  Ja, het kan! Kerken die een positieve en belangrijke rol spelen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

  Zorg- en dienstverleners werken regelmatig samen met kerken. Op maandag 11 oktober a.s. ontmoeten beide sectoren elkaar tijdens het bijzondere congres ‘Not In My Backyard?’. Een congres georganiseerd door Christelijke Hogeschool Windesheim, Protestantse Kerk Nederland en Exodus Nederland.

  Het congres biedt u..
  ..een bijzondere mix van workshops vanuit de reguliere zorg- en dienstverlening en kerkelijk organisaties. Daarnaast staan de theatervoorstelling ‘Lazarus?’! , een ontmoeting met de Stichting 12 Imams en een zangworkshop op het programma.
  .interessante hoofdsprekers. Dit zijn Jos van der Lans – hij vertelt vanuit zijn nieuwste boek ‘Eropaf!’ en bisschop De Korte – die een positieve kant van de Rooms-Katholieke Kerk laat zien in zijn presentatie ‘Katholiek Sociaal Denken en Gastvrijheid’.

  Ook Suzanna Jansen (schrijfster van ‘Het Pauperparadijs’), Peter Verhoeff (voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland ) en John van Tilborg (directeur INLIA) zijn van de partij.

  Actuele mix
  Dit congres is het eerste congres waar praktijken en methodieken vanuit kerkelijke hoek, in samenhang met die vanuit zorginstellingen en gemeenten, in een actuele mix plaatsvinden.

  U bent van harte uitgenodigd voor dit informatieve en inspirerende congres.
  Graag tot ziens op 11 oktober a.s  ⚠️ Meld

 116. DEN HAAG/HILVERSUM – VVD-leider Mark Rutte betreurt het dat partijprominent Joris Voorhoeve zijn lidmaatschap van de VVD heeft opgezegd. ⤸Het is jammer. Voorhoeve en de VVD zijn uit elkaar gegroeid. Het zat eraan te komen⤝, zei Rutte maandag.

  Dat laatstse zinnetje klinkt aardig arrogant


  ⚠️ Meld

 117. Daarmee doet hij voorkomen of Voorhoeve de enige is :o:o:o

  Beter wetend natuurlijk!

  Heb hier eens een opsomming gemaakt. Oa die wethoudert van een plaats evengroot als Zwolle. Zutphen?
  —————————————————————-
  Ohhhhh ze kunnen het sentiment niet meer downplayen :D:D:D


  ⚠️ Meld

 118. Weisglas: ik ben een bondgenoot kwijt

  DEN HAAG – VVD-prominent Frans Weisglas vindt het ⤸een triest bericht⤝ dat voormalig VVD-fractieleider en minister Joris Voorhoeve besloten heeft zijn VVD-lidmaatschap op te zeggen. ⤸Ik ben een bondgenoot kwijt. Net als Voorhoeve vind ik de samenwerking van mijn partij met de PVV van Geert Wilders onwenselijk⤝, zei Weisglas maandag.

  Weisglas zei de beslissing van Voorhoeve te respecteren. Wel vindt de voormalige Tweede Kamervoorzitter het jammer dat Voorhoeve niet binnen de VVD blijft. ⤸Ik geloof in kritiek uiten van binnenuit. Dat hoort ook bij een democratische partij. Ik zal kritiek blijven hebben, ook als het beoogde kabinet met de PVV er komt⤝, aldus Weisglas, die zelf niet overweegt uit de VVD te stappen. ⤸Ik laat me niet door Geert Wilders wegjagen.⤝

  Het zou Weisglas ⤸niet verbazen⤝ als meer ⤸bekende VVD’ers⤝ hun lidmaatschap gaan opzeggen, hoewel hij hiervoor op dit moment geen concrete aanwijzing heeft. Weisglas krijgt via e-mail wel veel steunbetuigingen van bijvoorbeeld VVD-raadsleden voor zijn strijd tegen het kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV.

  Weisglas verwacht wel dat binnen het CDA mensen hun lidmaatschap zullen opzeggen als het beoogde kabinet er komt. Hij noemde de kritiek die CDA-prominent en oud-informateur Herman Wijffels zondag uitte in het tv-programma Buitenhof ⤸indrukwekkend⤝. Volgens Wijffels wil CDA-fractieleider Maxime Verhagen ondanks een verkiezingsnederlaag zo graag regeren dat ⤸alles dat in de weg komt, opzij wordt geschoven⤝.

  Wat betreft de kabinetsformatie is het volgens Weisglas ⤸stilte voor de storm⤝. Hij verwees naar de CDA-fractieleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan die eerder bezwaren uitten tegen het rechtse kabinet. ⤸Misschien zijn er nog een of twee die dat vinden. Dat gevoel heb ik wel.⤝

  Dat daarbij de plannen ook nog eens moeten worden goedgekeurd door een CDA-congres, levert volgens Weisglas nog wel de nodige hobbels op.


  ⚠️ Meld

 119. Mathijs & Mulder t bos in gestuurd door laconieke Groninger. Laatste vraag ter beantwoording…Bleker draait zijn kont eruit met: we hebben zoveel informateurs gehad, daar kun je wel een Kabinet mee vullen….uiteindelijk kwam dit eruit…dan moeten we er ook voor gaan!

  Einde interview….

  Maar zo ging ut niet….Dat dit eruit kwam, was de nadrukkelijke wens van
  1. Rutte (macht en MP)
  2. Geert (zeker in deze rol)
  3. Verhaagen

  Misschien een iets andere volgorde, maar een rechts kabinet waar rechts NL de vingerers bij zou aflikken was de nadrukkelijke wens vanaf het prille begin……laat em dan niet wegkomen met (ut lag aan de informateurs) die “mooi weer spelerT”.
  >:(>:(>:(


  ⚠️ Meld

 120. Tja Frans, was ook idd al vrij snel tegen.

  Het was overigens ook niet Bleker’s eerste keus zei ie duidelijk. 50/50 kans dat het congres het goedkeurt…..geloofde hij haast zelf.


  ⚠️ Meld

 121. Ben benieuwd of Wilders zal reageren op 50/50 voorspelling van voorzittert CDA. Is ook fijn bericht voor de onderhandelaars van Bleker’s zijn club.


  ⚠️ Meld

 122. 🙂 Ja, de heren zitten stevig in het zadel met vertrouwen van hun achterban. Opvallend dat de Volkspartij (oa voor) Democratie geen ledenraadpleging schijnt te ondernemen (komt te dicht bij hun doelgroep) doen.


  ⚠️ Meld

 123. Genoeg vacatures. Maar wie zou willen?

  VVD doet wel verschrikkelijk aan radiostilte. Denk toch wel dat de fractie over de inhoud van het komende accoord nog een woordje mee gaat praten.


  ⚠️ Meld

 124. Met twaalf ‘meesprekers’ op raadszetels was gisteravond sprake van een bijzonder raadsplein. De herinrichting van de Potgietersingel, ook nog eens gekoppeld aan de stand van zaken bij het autoluw maken van de binnenstad (inclusief het aantal stop- en shopplaatsen) vormde echter een dermate complex onderwerp, dat ras duidelijk werd dat – gezien de beschikbare tijd – tijdens deze informatieronde niet alle vragen van fracties aan bod zouden komen.

  En dus werden ‘meesprekers’ weer ‘gewone insprekers’ die hun zegje deden.

  De Bewonersvereniging Binnenstad Zwolle en de Zwolse Gehandicaptenraad kunnen leven met de richting die het college van B en W wil inslaan, CityCentrum bepaald niet. De winkeliersvereniging kreeg bijval via verhalen van ondernemers. Hun inbreng ging soms zo ver dat ze – bijvoorbeeld wijnhandel Schuttelaar – op de huidige locatie geen bestaansrecht meer zien als de stop- en shopplaatsen op de Blijmarkt verdwijnen. Meer ondernemers benadrukten de economische noodzaak van meer kortparkeren op straatniveau, zo dicht mogelijk bij de winkels.

  De reacties maakten indruk, maar worden tezijnertijd in de evaluatie van het parkeerbeleid meegenomen. Met één uitzondering. De raad gaf aan dat ze – nadat eerst de schriftelijk te stellen vragen zijn beantwoord – een meningsvormend debat met B en W wil over de plannen voor de Potgietersingel. Hierbij komt ongetwijfeld ook de situatie op de Blijmarkt aan bod.  ⚠️ Meld

 125. De plannen voor zorgwoningen op de Bagijneweide hebben de bewoners van de Bagijnesingel en de aangrenzende Rhijnvis Feithlaan tot op het bot verdeeld.

  Dat bleek gisteren tijdens een debat in de gemeenteraad over de ontwikkeling van het gebied tussen Turfmarkt en Rhijnvis Feithlaan.

  Eén groep wil niets weten van de plannen voor een zorgwoningencomplex van IJsselheem bij hen voor de deur.

  Een andere groep steunt het gemeentebestuur en juicht de komst van de speciale huisvesting juist toe. Gisteren kregen beide kampen de gelegenheid om van zich te laten horen tijdens het raadsdebat.

  Bewoner Joop van Schaik pleitte namens zo’n 35 buurtbewoners voor een moment van bezinning en raadde de gemeenteraad af om het college de opdracht te geven door te gaan met de ontwikkeling van het zorgcomplex.

  Zijn buurvrouw Henriette Heeringa was als bewoner vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de ‘nieuwe Bagijneweide’ en zegt namens ‘veel buren’ te spreken. Ze is vóór de komst van IJsselheem en zegt zelfs dat de gemeente nauw overleg heeft gevoerd met de bewoners en dat de komst van IJsselheem breed wordt gedragen.

  Terwijl in eerste instantie de gemeente en bewoners afstevenden op een buurt met luxe woningen en veel kunst en cultuur: een plan dat door alle partijen was bedacht. Omdat die optie financieel niet haalbaar bleek, ontwikkelde de gemeente onlangs op eigen houtje een alternatief. Verantwoordelijk wethouder Vedelaar: “Dat was verkeerd. We hadden eerst naar de raad gemoeten en toen samen met de bewoners een nieuw plan moeten bedenken. Maar gezien de huidige situatie lijkt het nu de beste keus om toch voor IJsselheem te kiezen.”

  PvdA-raadslid Frankwin Mussche denkt net als de VVD en Swollwacht dat een time-out de volgende stap moet zijn. “Je kunt het proces niet los zien van de inhoud. Het is teleurstellend dat er zoveel is misgegaan bij iets dat een voorbeeld had moeten zijn. We moeten nu pas op de plaats maken.”

  Volgende week zal de raad het debat over de Bagijneweide voortzetten.  ⚠️ Meld

 126. @ Iemand, de Jos Collignon is errrug goed op VK-opinie…maar als ik em plaats is ie elke keer te groot en ropt ie alles uit zijn/haar verband. kan iemand um plaatsen?

  Geert stuurt een gammele bak die door M&M wordt geduwd maar ook nog voor rood moet wachten omdat de gouden koets passeert :D:D:D


  ⚠️ Meld

 127. Mirjam Sterk (ook CDA): Roma d’r aus!! Verschwienden aus NL…ipv verantwoording af te leggen over het onChristelijke gedrag van het CDA en het Kain en Abel-debacle….gewoon doordenderen zonder meededogen. De nieuwe koers (in polonaise achter de VVD) wordt al ernstig snel nadat Wijffels het bij Buitenhof vermoedde……bewaarheid!


  ⚠️ Meld

 128. dick, die mirjam sterk… zou ze ?berhaupt be grij pen dat er achter het woord ‘Roma’ ook ménsen schuilen, mensen van vlees en bloed…mensen met gevoel?

  We hebben hier weer te maken met zo een proleet cda’er, zelf alles lekker voor elkaar en net zoals haar seniele partijgenootjes nooit te beroerd om de c van cda in de uitverkoop te gooien, als het zo te pas komt.
  Maar ze is niet schijnheilig hoor, hoe kom je erbij???

  Man, ben ik blij SP gestemd te hebben, gisteren weer een prachtoptreden van Emile Roemer in P&W kan niet anders zeggen.Mooi een-twee ‘tje met Pechtold ook.


  ⚠️ Meld

 129. Weet helemaal niet hoeveel overlas de veel Roma precies bezorgen. En wat er aan gedaan kan worden, wat de oorzaak is etc….maar om als Christendemocraat nu gelijk de media op te zoeken en populistisch te roeptoeteren? Onderwijl o.a…de Kain-Abelzaak in eigen gelederen negerend? Mislukte, gluiperige afleidingsmanouvre over de sores van anderen?


  ⚠️ Meld

 130. Samenwerking in toekomst?

  GL-PvdA-SP-die wil van D’66 of heel D’66-De mensen die nog wel met hart en ziel politiek bedrijven over mensen van het CDA

  Wie het moeten regelen? Komt ie: Femke-Job en…..mijn man: Huub Oosterhuis!!! (al vroeg uitgetreden Katholiek, Sp-er en vader van Treintje en hoe heet haar broer ook alweer)…..

  Geen gekibbel en gemiereneuk over details….
  Speerpunten:

  Sociaal beleid over mensen
  Rentmeesterschap
  Ontwikkelingsamenwerking
  Werk is de sleutel
  Goed onderwijs
  Integratie moet soepeler
  Zorg: voor iedereen betaalbaar

  Wellicht zijn er meer speerpunten, maar niet teveel lijkt me?


  ⚠️ Meld

 131. Marcello, dezelfde partijen zijn ook in Zwolle actief. kan me voorstellen dat met name VVD en CDA graag de bakens richting Zwolle verplaatsen. Hoeven ze ook nixxx uit te leggen. Met rooie harsens….

  Maar je hebt gelijk, vermoed alleen dat de uitkomsten van gemeenteraadsvergaderingen niet goed gecommuniceerd worden. Zie de admin vaak zijn best doen, na vergaderingen op bepaalde punten. Lees op faceboek over onderwerpen die de politicus zelf schijnbaar interessant vindt….daar hou ik niet van. En de Sensator (nog duur ook) besteedt die er wel aandacht aan? Zoo op de radio? Tv hebben ze niet. RTV Twente? De naam zegt het al…

  De nationale dingen gaan natuurlijk iedereen aan. Lijkt me erg belangrijk welke kant we met NL op gaan…..werkt ook door in Zwolle.


  ⚠️ Meld

 132. Klink: Patiënt betaalt eigen service

  Hoeveel winst ziekenhuizen maken op de servicekosten weet Klink niet
  Gebruik van telefoon, televisie en internet in het ziekenhuis worden niet gedekt voor de AWBZ, en dus mogen ziekenhuizen en andere zorginstellingen zelf bepalen wat en voor hoeveel zij een service in rekening brengen. Dat schreef demissionair minister Ab Klink (Volksgezondheid) maandag aan de Tweede Kamer.

  SP-Kamerlid Henk van Gerven had Klink om opheldering gevraagd naar aanleiding van een artikel in de Consumentengids. Daaruit bleek dat ieder ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis en de gehandicapteninstelling zelf bepaald of zij patiënten wel of niet compenseren in de servicekosten. Uit onderzoek bleken grote prijsverschillen tussen ziekenhuizen, is te lezen in de Volkskrant.

  “Ik ben van mening dat, net als bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, er voor instellingen vrijheid moet zijn aanvullende diensten en producten te bieden”, schrijft Klink de Kamer. Het verblijf in zorginstellingen als ziekenhuizen en gehandicapteninstellingen wordt betaald uit de AWBZ, maar de extra servicekosten vallen daar niet onder. Hoeveel winst ziekenhuizen maken op de servicekosten is Klink niet bekend.

  Klink vindt dat de zorginstellingen zelf mogen bepalen of ze de kosten in rekening brengen. Ziekenhuizen moeten wel duidelijk communiceren over extra kosten, schrijft de minister.  ⚠️ Meld

 133. ‘PVC krijgt problemen als AOW leeftijd in 2020 niet naar 66 gaat’

  Werknemers en werkgevers sluiten rijen tegenover PVC……. (werkgevers zijn toch nogal VVD-gerelateerd!)

  Werkgevers en werknemers waarschuwen PVC hun AOW-akkoord te volgen. Daarin spraken ze afgelopen juni af dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar zou moeten.

  FNV-voorzitter Agnes Jongerius zegt daarbij dat het nieuwe kabinet ‘in grote problemen komt met de achterban’ als zij nu het AOW-plan niet overneemt. Dat meldt de NOS: “Kabinet moet aow-plan overnemen”  ⚠️ Meld

 134. Klasse Marcello, je voegt de daad bij het woord. Hoe sta je in de kwesties dan? Dit klinkt redelijk:

  PvdA-raadslid Frankwin Mussche denkt net als de VVD en Swollwacht dat een time-out de volgende stap moet zijn. “Je kunt het proces niet los zien van de inhoud. Het is teleurstellend dat er zoveel is misgegaan bij iets dat een voorbeeld had moeten zijn. We moeten nu pas op de plaats maken.”  ⚠️ Meld

 135. CDA wil Roma dumpen in Bulgarije, Roemenië (we hebben toelichting:)

  Mirjam Sterk: Roma-probleem moet binnen drie jaar opgelost zijn

  CDA-Kamerlid pleit er voor Roma die illegaal in Nederland verblijven en overlast veroorzaken, zo snel en veel mogelijk uit te zetten naar Bulgarije en Roemenië.

  In het AD zegt Mirjam Sterk dat ze niet wil dat de Roma als groep worden uitzet maar dat illegale, criminele Roma zo snel mogelijk naar Roemenië en Bulgarije worden gestuurd. Ze vindt dat de wet nu niet stevig genoeg wordt gehandhaafd.

  Aan de tand gevoeld door Radio 1 blijkt Sterk eigenlijk geen idee te hebben waar ze over praat. Zo zegt ze dat er in Nederland ‘honderdduizenden’ Roma wonen. In werkelijkheid is het precieze aantal onbekend maar volgens het ministerie gaat het ‘wellicht om enige tienduizenden’. Volgens sterk zijn er ‘tientallen of honderden’ met een strafblad. De gemeente Nieuwegein waar een grote groep Roma woont, schatte vorig jaar dat 75 procent van hen een strafblad heeft.

  Trouw schrijft:

  In meerdere gemeenten veroorzaken zigeuners volgens haar veel overlast. Ze wijst erop dat inwoners van Roemenië en Bulgarije zich vanaf 2014 vrij in Nederland mogen vestigen. “We moeten het dus voor 2014 oplossen.”

  Sterk zegt zich ook druk te maken om uithuwelijking van jonge meisjes. Hoe dat probleem wordt opgelost door ze uit te zetten wordt niet geheel duidelijk.

  =======
  Pardon????

  Mirjam Sterk:
  probleem — was er tot sarcouzy een probleem?
  moet binnen drie jaar opgelost zijn—van wie?

  Hoe belangrijk is een mens voor jou Mirjam? En voor je CDA?  ⚠️ Meld

 136. BREAKING Politiechef Gouda waarschuwt voor ‘Franse toestanden’

  Van onze verslaggever John Wanders op 21 september ’10, 11:39, bijgewerkt 21 september ’10, 11:45

  GOUDA – De politie in Gouda waarschuwt voor ??Franse toestanden?? mocht de bezuinigingsdrift in Den Haag gezinscoaches, jongeren- en straathoekwerkers treffen. Een veiligheidsbeleid dat primair gestoeld is op repressie zal volgens de Goudse districtschef Paul van Musscher averechts uitpakken. ??Als je alleen repressie loslaat op mensen, krijg je die terug.??

  Gouda telt volgens het Korps Landelijke Politiediensten per hoofd van de bevolking het grootste aantal Marokkaanse verdachten van Nederland. Van Musscher (46) voorziet gettoachtige wijken ??waar de politie alleen nog met geweld naar binnen kan?? als de investering in preventie en in begeleiding van jonge criminelen afneemt. ??Ik heb dat in Frankrijk gezien.??

  ??Ja, er is hier wat aan de hand??, zegt hij over de Marokkanenproblematiek die Gouda de afgelopen jaren meermaals landelijk in het nieuws bracht. Goudse criminelen zijn te vaak van Marokkaanse origine en de recidive onder heen is te hoog. ??Maar ons integrale veiligheidsbeleid, met de inzet van gezinscoaches, straathoekwerkers en jongerenwerkers, werkt. Wij zijn een voorbeeld voor andere gemeenten.??

  Vingers aflikken
  VVD-leider Rutte heeft aangekondigd dat zijn beoogde regeringscoalitie werkt aan een regeerakkoord ??waarbij rechts Nederland zich de vingers aflikt??. Zijn gedoogpartner PVV heeft ??de keiharde aanpak van Marokkaanse straatterroristen?? sinds jaar en dag als speerpunt.

  ??Ik moet er niet aan denken dat mijn mensen met kogelwerende vesten aan en helmen op de wijk in moeten om iemand mee te nemen naar het bureau??, zegt Van Musscher. ??De Fransen kijken met bewondering naar ons model.??

  Moreel bezwaarlijk
  Etnische registratie van verdachten, ook een actueel politiek thema, is volgens de Goudse districtschef evenmin wenselijk: ??Etnisch registreren vind ik moreel bezwaarlijk. Ik krijg er een vieze smaak van in de mond. Bovendien voegt het niets toe. Wij kennen onze pappenheimers toch wel. We weten wie in dit district de veelplegers zijn. Het enige dat voor mij telt, is gedrag. Als je blijft klieren, kom je een keer aan de beurt.??

  Van Musscher spreekt van perspectief bieden in combinatie met een ??vrij harde persoonsgerichte aanpak, het van de troon stoten van gasten die zich untouchable wanen??. Die projectmatige, persoonsgerichte aanpak van veelplegers werpt vruchten af, zegt hij. Al gaat er veel recherchecapaciteit verloren met incidenten.

  12-minners
  Zijn voorganger hield een jaar geleden een pleidooi voor wetswijziging die strafrechtelijke vervolging van kinderen onder de 12 jaar mogelijk zou moeten maken. Van Musscher, in november 2009 aangetreden als districtschef Gouwe IJssel, voelt weinig voor het vervolgen en opsluiten van zeer jonge kinderen: ??De feiten vertellen mij niet dat 12-minners in Gouda zedenmisdrijven en ernstige geweldsmisdrijven plegen.??  ⚠️ Meld

Reageer