Deskundigen geven lezing over Europa

Zwolle – De invloed van Europa is overal om ons heen voelbaar. Veiligheid, klimaat, buitenlands beleid, economie, justitie en sport zijn bijvoorbeeld terreinen waarop in Brussel beslissingen genomen worden. Wat betekent Europa voor u en wat is de rol van Nederland in de EU? Een antwoord op deze en andere vragen worden op dinsdag 28 september beantwoord door Europa-deskundigen van het T.M.C. Asser Instituut in de  Statenzaal van Bibliotheek Zwolle.

De impact van de EU is erg zichtbaar voor veiligheid en financiën. Deze lezing gaat in op terrorisme, georganiseerde misdaad en Europol. Maar ook de Europese regelgeving rondom immigratiebeleid, de economische crisis en consumentenrechten. Sprekers zijn Steven Blockmans en Karolien Pieters, beiden specialist Europees recht. 

De toekomst van Europa en de rol van NederlandEind 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. De vraag is of de EU hiermee transparanter, effectiever en efficiënter is geworden. In deze lezing wordt bovendien ingegaan op zaken als het al dan niet uitbreiden van het aantal lidstaten en de gevolgen van deze uitbreidingen voor de Nederlandse positie binnen de EU.

Sprekers: Steven Blockmans, specialist Europees recht, en Wybe Douman , specialist Europees recht en milieurecht.

Europa’s invloed op klimaat, milieu en energiebeleid

In maart 2007 hebben de Europese regeringsleiders ambitieuze doelstellingen gesteld voor klimaat en schone energie tot 2020. Eind 2009 werden deze doelstellingen omgezet in juridische afspraken voor de klimaatveranderingstop in Kopenhagen. Het gemeenschappeliijke standpunt van de EU om 20-30 % broeikasgasuitstoot te verminderen werd niet aangenomen. Sprekers van deze lezing zijn Wybe Douma, specialist Europees recht en milieurecht, en Davinia Pettengell, onderzoeker en consultant Internationaal privaatrecht.

Dinsdag 28 september zijn de drie Europa-lezingen bij te wonen in de Statenzaal van Bibliotheek Zwolle Centrum (Diezerstraat 80). De lezing over veiligheid en financiën  start om 19.00 uur. De tweede lezing ‘De toelomst van Europa en de rol van Nederland’ begint om 20.00 uur. Tot slot zal de derde lezing over klimaat, milieu en energiebeleid beginnen om 21.00 uur.

De lezingen onderscheiden zich door het niet-politieke karakter en zijn mogelijk gemaakt met steun van het Europafonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deelname staat open voor iedereen en de toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op www.asser.nl/europa . Reserveren is mogelijk via www.bibliotheekzwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer