Windesheim installeert lector Onderwijszorg

Zwolle – Op woensdag 22 september houdt lector Sui Lin Goei haar lectorale rede met het thema: ‘Bekend maakt bemind: leraar en leerling binnen onderwijs en zorg’. Voorafgaand aan de rede wordt Goei officieel geïnstalleerd als lector ‘Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten’ bij Windesheim.

Tijdens de rede gaat Goei in op vragen als: Hoe kan het onderwijs in al zijn facetten ingaan op de verschillende onderwijs- en instructiebehoeften van leerlingen binnen een reguliere of speciale onderwijssetting? Hoe kan de leraar zodanig professioneel worden dat hij kan omgaan met de diversiteit in zijn klas en welke interventies en strategieën kan hij daarbij gebruiken op zowel pedagogisch als didactisch gebied? Waar liggen zijn mogelijkheden en zijn grenzen hierin? Binnen het lectoraat doet Goei onderzoek naar modellen van passend en inclusief onderwijs.

Programma Belangstellenden zijn welkom vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur zal Harry Frantzen, directeur van de School of Education en Kenniscentrum Educatie dr. Sui Lin Goei officieel installeren. Aansluitend start haar lectorale rede. Vanaf 16.45 uur kan het publiek luisteren naar het referaat door Prof. Dr. Wied Ruijssenaars, hoogleraar Orthopedagogiek bij de Faculteit de Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De middag wordt afgesloten rond 17.15 uur met een toost door het College van Bestuur met aansluitend een receptie.Ervaring met onderzoek en praktijk
Sui Lin Goei is sinds februari 2009 lector Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten aan Windesheim. Deze functie combineert zij met die van universitair docent speciale onderwijszorg aan het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit. Daarnaast is zij gezondheidszorgspsycholoog gespecialiseerd in diagnostiek van leer- en gedragsproblemen. Het accent van Sui Lin Goei ligt op onderzoek naar de mogelijkheden en grenzen van de leraar binnen inclusief en passend onderwijs. AanmeldenVoor het programma, de locatie en aanmelden kunt u kijken op www.windesheim.nl/agenda

Artikel delen:

Reageer