Lezing 150 jaar Multatuli

Zwolle – Op 15 mei 1860 verscheen de eerste druk van een boek dat meer stof deed opwaaien dan enig Nederlands literair werk voor die datum was gelukt. De auteur was de Amsterdammer Eduard Douwes Dekker, bekender als Multatuli. Het boek was Max Havelaar. In het kader van het 150 jaar Multatuli organiseert het Multatuli Genootschap de landelijke lezingentournee ‘Anders dienen dan ik te Lebak diende, kan ik niet: Max Havelaar trekt de bibliotheken in’. De lezing in Bibliotheek Zwolle Centrum op woensdag 29 september wordt verzorgd door Chantal Keijsper.

multatuli.jpg

Multatuli is het pseudoniem van Eduard Douwes Dekker (1820-1887). De voormalig Indisch ambtenaar keerde in 1856 gedesillusioneerd naar Europa terug na een ambtelijke carrière van 18 jaar. De behandeling van de inlanders door hun eigen bestuurders en de Nederlanders had hem zodanig tegen de borst gestuit, dat hij na een ambtelijk conflict ontslag had genomen. Zijn wederwaardigheden stelde hij in zijn roman Max Havelaar te boek. Het verscheen in 1860 en Multatuli was in één klap een bekende naam.

Het Multatuli Genootschap is een vereniging die in 1945 werd opgericht. Het was de directe opvolger van Vereeniging Het Multatuli Museum die in 1910 in het leven geroepen was. De doelstelling van de vereniging is de kennis omtrent Multatuli te vermeerderen en zijn voortdurende actualiteit naar voren te brengen. Voor dat doel is er op de eerste plaats het Multatuli Museum, maar het Genootschap ontplooit ook andere activiteiten. Zo is het Genootschap betrokken bij het organiseren van lezingen en discussieavonden, initieert en begeleidt men publicaties en wordt er een tweejaarlijks tijdschrift uitgegeven, getiteld Over Multatuli. In het kader van het 150 jaar Multatuli organiseert het Multatuli Genootschap de landelijke lezingentournee ‘Anders dienen dan ik te Lebak diende, kan ik niet: Max Havelaar trekt de bibliotheken in’. In de lezing wordt de geschiedenis van Multatuli’s debuut en meesterwerk Max Havelaar geschetst: de reis naar Nederlands-Indië, de grillige loopbaan en de uiteindelijke belevenissen van Eduard Douwes Dekker in Rangkas Bitoeng, die tot het schrijven van het boek hebben geleid. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het hoogtepunt van het boek, de vertelling van Saïdjah en Adinda. Daarnaast zal iedere spreker vanuit zijn/haar eigen deskundigheid verdere invulling en kleur aan de lezing geven. Tijdens de lezing wordt interactie met het publiek zeer op prijs gesteld. De lezing in Bibliotheek Zwolle Centrum wordt verzorgd door Chantal Keijsper.

Keijsper is neerlandicus/boekhistoricus en werkzaam als hoofdconservator bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. In 1995 verscheen onder haar redactie K. ter Laan’s Multatuli encyclopedie (Sdu), die in 1997 werd bekroond met de Multatuli Essayprijs. Van 1996-2001 was zij redacteur van het tijdschrift Over Multatuli. Voor dit tijdschrift heeft zij diverse artikelen geschreven over Multatuli en zijn uitgevers en de publicatiegeschiedenis van zijn werken. Zij is sinds 1996 bestuurslid van het Multatuli Genootschap.

 ‘Anders dienen dan ik te Lebak diende, kan ik niet: Max Havelaar trekt de bibliotheken in’ start woensdag 29 september om 19.30 uur in de Statenzaal van Bibliotheek Zwolle (Diezerstraat 80) en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Entree: 5 euro (reservering vooraf) en 6,00 (aan de zaal). Reserveren is mogelijk via www.bibliotheekzwolle.nl .

Artikel delen:

Reageer