Taalhulp aan meertalige gezinnen

Zwolle – In Zwolle werken logopediestudenten van Windesheim én Buurtmoeders van Travers Welzijn sinds kort samen. Zij ondersteunen meertalige ouders thuis bij de taalstimulering van hun jonge kinderen. Deze samenwerking wordt in wijkcentrum Rembrandtien te Zwolle op 23 september bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.

Kinderen meertalig opvoeden is (nog) geen vanzelfsprekendheid. Veel ouders van meertalige gezinnen hebben behoefte aan ondersteuning bij de taalstimulering van hun kinderen. Sinds 2009 krijgen zij daarom – naast het aanbod van de Buurtmoeders en het basisonderwijs -hulp van logopediestudenten van Windesheim. Zij lezen de kinderen voor, doen taalspellen en geven ouders tips over taalstimulering. De focus ligt daarbij op woordenschat, uitspraak en luisteren. Daarnaast gaan zij diagnostisch te werk en zijn zij in staat ook andere communicatieve problemen te signaleren en hiervoor oplossingen te bieden.

Logopediestudent Melissa: ’Je merkt dat kinderen spontaner worden en meer vertrouwd raken met de Nederlandse taal. Ik heb ook veel geleerd over mijn eigen aanpak en begeleiding. De omgang met ouders, kinderen en verschillende culturen vraagt meer dan je zou denken. Het is de kunst om de kinderen te motiveren en de ouders bewust te maken van de taalontwikkeling van hun kinderen.’ De studenten worden begeleid door twee docenten en logopedisten uit de praktijk.

Studenten en Buurtmoeders versterken elkaar en vullen elkaar aan. Buurtmoeders hebben een signalerende rol en betrekken in overleg met het gezin, de logopediestudenten bij hun activiteiten binnen het gezin. Begeleide gezinnen vinden het leerzaam en leuk. Beide organisaties hopen naast de taalstimulering thuis, ook de drempel naar de logopediepraktijk te verlagen wanneer dit noodzakelijk is.. Dat is zowel belangrijk voor de gezinnen als voor de Buurtmoeder in de rol van verwijzer naar hulp.

De Buurtmoeders van Travers Welzijn richten zich op het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen van 0 tot 7 jaar in de thuissituatie. Zij werken wijkgericht samen met professionals die ook met jonge kinderen werken. De Buurtmoeders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project Boekenpret, maar leveren ook ondersteunende diensten op basisscholen in Holtenbroek en Diezerpoort

De logopediestudenten van Windesheim doen dit project vanuit het Ambulatorium. Dit is een aan Windesheim verbonden leerwerkplaats voor studenten van de opleidingen Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie en Logopedie. Binnen het Ambulatorium voeren studenten, onder begeleiding van therapeuten die tevens als docent op Windesheim werkzaam zijn, behandeling en begeleiding van cliënten uit.

Artikel delen:

Reageer