Dorpsloket helpt lokale initiatiefnemers in Overijssel

Zwolle – Het Dorpsloket Overijssel heeft haar service uitgebreid met een stappenplan, aan de hand waarvan initiatiefnemers stap voor stap een idee kunnen omzetten in actie. Dit stappenplan komt na een startfase waarin het loket op de rit is gezet.

dorpsloket.jpg

Het Dorpsloket Overijssel is bedoeld om mensen van het Overijsselse platteland te ondersteunen met allerlei ideeën en activiteiten, die op de een of andere manier de leefbaarheid ten goede komen. Dit in opdracht van de provincie Overijssel. Contactpersoon Giny Wagemans: “Zo is er recent een stappenplan ontwikkeld, dat kan dienen als handleiding voor iedereen die wil onderzoeken of een idee haalbaar is, tot aan het schrijven van een projectplan toe.” Het stappenplan is te downloaden via www.dorpsloketoverijssel.nl.

“We weten dat er overal tal van ideeën zijn. Een deel van de initiatiefnemers komt via afstemming met de gemeente of derden prima tot uitvoering, maar soms is aanvullend advies of een ervaringsdeskundige wenselijk. We willen graag helpen de plannen een kans van slagen te geven. We weten niet zelf altijd raad; onze kracht is juist dat we in de meeste gevallen mensen kennen die wel raad weten”, legt Giny haar werkwijze uit. “Mensen kunnen kosteloos met alle vragen bij ons terecht, wij zoeken de juiste antwoorden.”

Een helpdesk dus. En dat werkt heel mooi. Is er een stichtingsbestuur dat haar eigen verouderde dorpshuis wil vernieuwen, dan kan het zo maar zijn dat het Dorpsloket een ander bestuur kent dat zo’n plan net succesvol ten uitvoer gebracht heeft. Wil je een “politiek gevoelige” avond beleggen, weet het Dorpsloket wellicht een prima discussieleider. Of zijn er plannen voor een kinderkookclub, biedt het Dorpsloket een kritische blik op je plan daarvoor.

Drie voorbeelden die heel ver van elkaar af liggen. En zo is het in de praktijk ook. Wat overal hetzelfde is, is de bereidheid de opgedane kennis te delen met anderen. “Ik probeer de contacten te leggen en ervaar iedere keer weer hoe bereidwillig iedereen is de ander verder te helpen. Zowel bij vrijwilligers als ook bij mensen die beroepshalve kennis hebben. Ik heb bijvoorbeeld een aantal mensen in de mappen die graag hun kennis delen over de aanleg van ommetjes, voor items rond verkeersveiligheid of discussies over een rondweg”, aldus Giny.

Het stappenplan dat het Dorpsloket ontwikkeld heeft, voorziet in een planmatige aanpak van idee tot uitvoering. Zo moet je eerst je eigen idee nauwkeurig definiëren. In de beginfase toets je ook op draagvlak en haalbaarheid. Zo zoetjes aan krijgt je idee dan handen en voeten. Giny: “Mensen die er gelijk mee aan de slag gaan worden niet zelden teleurgesteld, omdat gaandeweg allerlei problemen opdoemen. Pak je het volgens de juiste stappen aan, dan voorzie je dat vroegtijdig. Ik durf te stellen dat de voorbereiding van een idee twee derde van de tijd kost en de uitvoering een derde. Een goed begin is dus hier zelfs meer dan het halve werk”.

Artikel delen:

Reageer