Gemeente rekent varianten Het Anker door

Zwolle – Uit de verkenning naar de verplaatsing van wijkcentrum het Anker zijn drie mogelijke varianten naar voren gekomen. Het college laat deze drie varianten doorrekenen om zo aan de gemeenteraad een afgewogen voorstel voor te leggen. Het gaat om de volgende drie varianten: het huidige wijkcentrum Het Anker blijft gehandhaafd, verplaatsing naar de Stinspoort met een sportzaal en beperkte aanvullende voorzieningen of verplaatsing naar Stinspoort met een sporthal.

In alle varianten blijft de wijkaccommodatie behouden. Verplaatsing naar Stinspoort biedt de beste kansen voor versterking van de maatschappelijke functie door een betere bereikbaarheid, betere ruimteverdeling en daarmee betere gebruiksmogelijkheden voor bewoners en verenigingen uit Westenholte maar ook uit Stadshagen.

De combinatie van wijkcentrum met een sporthal (drie gymzalen) draagt het meest bij aan de benodigde uitbreiding van sportaccommodaties voor gebruik door scholen (gymonderwijs) en sportverenigingen. Voor sportverenigingen lost deze variant de ruimteproblemen in het huidige Anker op zodat zij niet meer hoeven uit te wijken naar andere locaties in de stad. Ook biedt een sporthal meer mogelijkheden voor wedstrijdsport dan een sportzaal. Door de combinatie kan het wijkcentrum ook fungeren als kantine, zoals in het Anker nu ook het geval is.

Het verplaatsen van het Anker naar Stinspoort biedt voordelen. Tegelijkertijd is er voor de realisatie daarvan een forse investering nodig, terwijl de gemeente de komende jaren slecht beperkte financiële middelen kan inzetten voor ontwikkelingen als deze. Daarom laat het college in overleg met het stichtingsbestuur van Het Anker de drie varianten doorrekenen op financiële gevolgen, exploitatie en risico’s. De gemeenteraad krijgt vervolgens de drie varianten en de doorrekening voorgelegd.

Dat er iets met Het Anker moet gebeuren, is duidelijk. Door de huidige ligging midden in een woonomgeving en de staat van het gebouw, zijn de gebruiksmogelijkheden op dit moment beperkt. Het alleen verplaatsen van het wijkcentrum richting de Stinspoort lijkt echter zowel financieel als voor het voortbestaan van het wijkcentrum (te beperkt aanbod) niet haalbaar. Daarom wordt er in de varianten een combinatie van een aantal maatschappelijke functies meegenomen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Deze was toch het populairst

    Stinspoort biedt de beste kansen voor versterking van de maatschappelijke functie door een betere bereikbaarheid, betere ruimteverdeling en daarmee betere gebruiksmogelijkheden voor bewoners en verenigingen uit Westenholte maar ook uit Stadshagen.

    In de vergelijking zullen toch ook de kosten (verplaatsen en wat gebeurd er dan met het oude Anker etc) zwaar meewegen?


    ⚠️ Meld

Reageer