Historische constructie versterkt identiteit Nieuwe Markt

Zwolle – De vernieuwde Nieuwe Markt krijgt een ijzeren constructie in de geest van de vroegere botermarkt, die lange tijd op die locatie stond. In april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot de herinrichting van de Nieuwe Markt. Daarbij is onder andere gekozen voor een transparante en open constructie op het plein. Het ontwerp van deze constructie is in samenwerking met een breed samengestelde klankbordgroep ontwikkeld en nu door het college vastgesteld. De constructie versterkt de identiteit van het plein en vormt een icoon voor de locatie. Onder de constructie is ruimte voor terrassen en kleinschalige (muziek)evenementen.

nm_1.jpg

Op de Nieuwe Markt heeft onder andere 67 jaar lang een overdekte botermarkt gestaan. In de geest van deze historische context is de constructie ontworpen. Op de nok prijkt een toepasselijke tekst uit een verordening van het Zwolse stadsbestuur uit 1654. Hierin staat dat in 1654 een deel van de warenmarkt van de Grote Markt verplaatst wordt naar de Nieuwe Markt. De tekst luidt “dat deselve plaetse wel de naem en de gedaente, maer niet de daet van een markt heeft 1654”. Hiermee wordt uiting gegeven aan het feit dat de locatie wel de uitstraling van een markt heeft, maar niet meer als markt gebruikt wordt.

nm_3.jpg

nm_2.jpg

Diverse deelnemers aan de klankbordgroep hebben aangegeven dat het handig is om de constructie tijdens evenementen tijdelijk te kunnen afdekken. Daarom is er een zeildoek ontworpen dat over het dak gespannen kan worden.

Ook de welstandscommissie heeft positief gereageerd op het ontwerp: “Het object, als eigentijdse vertaling van een historisch bouwwerk, levert een positieve bijdrage aan de inrichting en beleving van het plein.”

Met onder andere deze aanpassing van de Nieuwe Markt wordt de locatie een stedelijke plek met meer groen, minder (parkeerplaatsen voor) auto’s, uitbreiding van ruimte voor terrassen en eenrichtingsverkeer. Ook komt er meer ruimte voor het stallen van fietsen.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Verfraaiing van de Nieuwe Markt…elke verandering is hier een verfraaiing, maar dit ziet er echt goed uit. Wat vinden de aanwonenden?

  Mooi

  De tekst luidt ⤽dat deselve plaetse wel de naem en de gedaente, maer niet de daet van een markt heeft 1654⤝.  ⚠️ Meld

 2. Blij dat de oude bomen voor het postkantoor ook in het plan zijn opgenomen.
  Een plein heeft groen nodig anders zit je straks op een bakplaat voor je uit te skier’n.


  ⚠️ Meld

Reageer