Project voor jonge alleenstaande ouders succesvol

Zwolle – Het project ‘Ik werk in mijn wijk!’ is succesvol gebleken: van de vijftien deelnemers hebben acht in juli hun startkwalificatie gehaald en vier deelnemers behalen deze in november. Het project richt zich op jonge alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering of een inkomensvoorziening uit de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). De jonge ouders krijgen de mogelijkheid de opleiding Helpende Zorg en Welzijn te volgen en praktijkervaring op te doen door te werken met ouderen in de wijk Diezerpoort.

Doel was het behalen van een startkwalificatie en het vinden van een reguliere baan van minimaal 16 uur per week in of nabij Diezerpoort. Vier van de geslaagden hebben inmiddels een baan in de zorg, twee volgen een vervolgopleiding en twee zijn nog in overleg over de keuze tussen werk en vervolgopleiding.

Het project startte in september 2009 en loopt tot december 2010. Er werken veel organisaties in de stad samen om tot een goed resultaat te komen. Het project wordt uitgevoerd door ROC Landstede, WijZ (voorheen Stichting Welzijn Ouderen Zwolle), Travers Welzijn, Doomijn en Brede school Het Wonderwoud. Bijzonder aan het project is de wijkgerichte aanpak: oudere mensen worden in hun vertrouwde woon- en leefomgeving geholpen en verzorgd door jonge mensen uit dezelfde wijk. Daarnaast worden onderwijs, persoonlijke begeleiding en kinderopvang aangeboden binnen één centrale locatie: de Brede school Het Wonderwoud. Het project won de Innovatieprijs en de Publieksprijs 2009 van de gemeente Zwolle.

In juli 2010 behaalden de eerste acht deelnemers al hun diploma. Zij wisten de opleiding binnen een jaar af te ronden en werden daarom door wethouders Filip van As en Nelleke Vedelaar getrakteerd op een lunch. Tijdens de Week van de Verbinding bracht een aantal bestuurders een bezoek aan dienstencentrum De Terp waar jonge moeders uit het project praktijkervaring opdoen. Uit de gesprekken bleek dat de jonge moeders in het begin wel erg moesten wennen, maar dat ze erg positief zijn over de mogelijkheden die het project biedt.

De evaluatie heeft een aantal leerpunten opgeleverd voor het vervolgproject. Zo gaan deelnemers voordat zij starten met hun opleiding eerst een voortraject volgen. Daarin is aandacht voor computervaardigheden, sociale vaardigheden en het omgaan met tegenslagen. Ook is er de mogelijkheid om zich te richten op andere doelgroepen. Gedacht wordt aan allochtone jongeren en jongeren met multiproblematiek. De gemeente maakt in september/oktober 2010 een plan voor het vervolgproject zodat deelnemers in januari 2011 in kunnen stromen bij opleidingen van ROC Landstede.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Goed initiatief, zo blijkt

    Uit de gesprekken bleek dat de jonge moeders in het begin wel erg moesten wennen, maar dat ze erg positief zijn over de mogelijkheden die het project biedt.    ⚠️ Meld

Reageer