Zonnebloemregio Zwolle presenteert theatermiddag

Zwolle – De regio Zwolle van de Zonnebloem organiseert deze theatermiddag op zaterdag 25 september a.s.in de grote zaal van Regardz Nieuwe Buitensocieteit in Zwolle. Salonorkest Decadentia en het vrouwensmartlappenkoor Smart en Zo uit Kraggenburg staan garant voor een gezellige middag.

50 Vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen voor 350 uitgenodigde zieken en gehandicapte inwoners uit Hattem, Heino, Kampen, Nieuwleusen, Wezep, IJsselmuiden en Zwolle, een gezellige middag waar lekker in mee kan worden gezongen en herinneringen weer boven komen.

Tijdens de beursvloer van 2009 heeft de Regio Zwolle een match gemaakt met Regardz Event Center in Zwolle wat resulteerde in het beschikbaar stellen van de grote zaal. Tijdens de match van 2010 is er ook een match gemaakt met de Thorbecke scholengemeenschap om leerlingen te laten helpen bij activiteiten van de Zonnebloem. De Zonnebloem dankt dan ook de aanbieders van de match.

Deze middag zullen er dan ook 5 stagiaires aanwezig zijn. Het zijn leerlingen van de Thorbecke Scholengemeenschap uit Zwolle. Zij komen helpen deze middag hand en spandiensten te verrichten.

Met bijna 40.000 vrijwilligers en 1.500 afdelingen is de Zonnebloem een van de grootste vrijwilligers-organisaties van Nederland. Zij zet zich in voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking voor wie sociaal isolement dreigt. Al zestig jaar staat de Zonnebloem voor betekenisvolle ontmoetingen door op huisbezoek te gaan, excursies te organiseren en aangepaste vakanties aan te bieden.

Eind 2007 ondertekende de Zonnebloem een convenant voor 8000 maatschappelijke stageplaatsen met staatssecretaris van onderwijs Marja van Bijsterveldt. Het jaar 2008 gebruikte de Zonnebloem om proefondervindelijk te starten met de maatschappelijke stages en zich verder voor te bereiden.. Omdat de Zonnebloem bijna 1500 afdelingen kent, verspreid over heel Nederland, is het eenvoudig om samenwerkingsverbanden met scholen op lokaal en regionaal niveau aan te gaan. En leerlingen kunnen vaak in hun directe omgeving hun maatschappelijke stage lopen.

Artikel delen:

Reageer