SP wil opheldering over gratis schoolboeken

Zwolle – de fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad wil van het college opheldering over het feit dat er drie Zwolse scholen voorkomen op de ‘zwarte lijst’ van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) van scholen die de regels breken met betrekking tot het verstrekken van gratis schoolboeken. Sinds vorig jaar zijn schoolboeken in het voortgezet onderwijs gratis. Scholen zijn verantwoordelijk voor het kosteloos verspreiden van deze schoolboeken. Toch blijkt uit onderzoek van VOO dat veel scholen de regels breken: zij rekenen administratie of verzendkosten of sturen aanmaningen voor borg die niet verplicht gesteld mag worden. VOO heeft een ‘zwarte lijst’ van scholen die de regels breken gepubliceerd, waarop drie Zwolse scholen te vinden zijn: Het Lumeijn , Thorbecke en de Van der Capellen scholengemeenschappen.

SP 3.jpg

De SP wil van de wethouder weten of het klopt dat deze drie scholen de regels breken, op welke wijze zij dit doen en welke actie de wethouder gaat nemen om de scholen hierop aan te spreken. SP-raadslid Frank Futselaar: ‘Gratis schoolboeken zijn ingevoerd juist voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Dat worden er in crisistijd steeds meer. We kunnen dan ook niet toestaan dat scholen alsnog financiële drempels opwerpen om onderwijs te kunnen volgen. Desnoods moet de wethouder maar als een schoolmeester de scholen op de vingers tikken’.

 

Aan                 College van B en W te Zwolle

Van                 Fractie SP, Frank Futselaar

Onderwerp     Ten onrechte geld vragen voor gratis schoolboeken

Datum             23 september 2010

                                   

Inleiding

Sinds vorig jaar horen schoolboeken in het voortgezet onderwijs gratis te zijn. Scholen zijn verantwoordelijk voor een correcte procedure voor het leveren van de schoolboeken. Zij mogen hierbij geen kosten in rekening brengen.

Scholen kunnen volgens de minister van OC&W wel borg vragen, maar levering van de schoolboeken mag niet afhankelijk zijn van het betalen van deze borg. Toch blijkt uit een recent onderzoek van Vereniging Openbaar Onderwijs dat een groot aantal scholen aanmaningen voor de borg sturen. Ook blijkt in bestelformulieren het akkoord gaan met het betalen van borg vaak een verplichte opties. Verder worden geregeld ten onrechte administratie en verzendkosten aan de ouders opgelegd.  Klagende ouders blijken volgens VOO vaak geen reactie van de betreffende scholen te krijgen. De onderwijsinspectie heeft inmiddels aangekondigd de betreffende scholen te gaan onderzoeken.

Op de ‘zwarte lijst’ van VOO van scholen die de regels overtreden staan drie Zwolse scholen.

Het betreft:

•·         het Lumeijn

•·         de Thorbecke scholengemeenschap

•·         van der Capellen scholengemeenschap

Dit brengt ons bij de volgende vragen:

•§  Is de wethouder bekend met deze problematiek? Zijn hierover de afgelopen maanden gesprekken gevoerd, ook naar aanleiding van eerdere berichten in de media

•§  Kan de wethouder bevestigen dat deze scholen niet volgens de regels met gratis schoolboeken wordt omgegaan? Zo ja, kan de wethouder per school aangeven op welke wijze niet aan de regels wordt voldaan? Bijvoorbeeld het ten onrechte versturen van aanmaningen of het doorrekenen van administratieve of verzendkosten?

•§  Kan de wethouder per school aangeven of en zo ja voor welk bedrag er in Zwolse scholen borg voor schoolboeken wordt gevraagd?

•§  Gaat de wethouder Zwolse scholen die regels met betrekking tot gratis schoolboeken overtreden hierop aanspreken? Zo nee, waarom niet?

•§  Is de wethouder bereid met Zwolse scholen in gesprek te gaan om te zorgen voor een eenduidige procedure voor het verstrekken van schoolboeken waarbij er correct volgens de regels wordt gewerkt? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;

Frank Futselaar


Artikel delen:
Reacties 3
 1. .$ welke maatregelen sommige scholen moeten nemen in de volgende gevallen:

  -sommige ouders bestellen/ontvangen wel de boeken voor hun kinderen, maar “vergeten” die te betalen
  -na een jaar gebruik blijkt soms de helft van de boeken rijp voor de drekbak (beetje slordig mee om gegaan). wie betaalt de schade?


  ⚠️ Meld

 2. De Van der Capellen scholengemeenschap en Thorbecke Scholengemeenschap stonden ten onrechte op ??Zwarte lijst gratis schoolboeken??.

  De Van der Capellen scholengemeenschap en de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle stonden, zo is nu gebleken, ten onrechte op de door de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) opgestelde zwarte lijst van scholen die zich niet houden aan de regels rond ??gratis schoolboeken??. Scholen zijn in overtreding wanneer zij ouders een verplichte borg vragen voor de gratis schoolboeken. Het betalen van borg was op de Van der Capellen scholengemeenschap en de Thorbecke Scholengemeenschap echter vrijwillig.

  De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), die de zwarte lijst op eigen initiatief opstelde (zonder overleg met de scholen), heeft de Thorbecke Scholengemeenschap en de Van der Capellen scholengemeenschap in Zwolle inmiddels van de lijst verwijderd.  ⚠️ Meld

Reageer