Bijspijkercursus voor kunstliefhebbers en professionals

Zwolle – In het najaar start ArtEZ Expertisecentrum Kunsteducatie twee nieuwe cursussen met inspirerende colleges over cultuurgeschiedenis, film, muziek en beeldende kunst en vormgeving. De cursussen zijn bedoeld als nascholing voor professionals op het gebied van kunsteducatie, maar tevens geschikt voor belangstellenden met hart voor kunst en cultuur.

Op maandag 4 oktober start de eerste reeks van de HBO+ cursus Discipline-oriëntatie Film, Muziek en Beeldende Kunst en Vormgeving. De cursus bestaat uit drie reeksen van drie bijeenkomsten. Per reeks staat telkens één kunstdiscipline centraal. De grote lijnen van de cultuurhistorische achtergronden worden geschetst. Begrippen als ´klassiek, modern, post-modern’ vallen helder op hun plek. Ook de culturele actualiteit komt aan bod. Er wordt stilgestaan bij de rol en de mogelijkheid van educatie in de desbetreffende discipline. Literatuur, beelden en fragmenten illustreren de colleges. Cursisten kunnen de drie reeksen los van elkaar volgen en dus ook later instromen.

Belangstellenden voor kunst, cultuur en geschiedenis kunnen zich vanaf maandag 1 november verdiepen in de cultuurgeschiedenis. De cursus op masterniveau behandelt de cultuurgeschiedenis van klassiek tot heden. Docent en historica Eva van Schaik weet historische vergezichten, cruciale verbanden en nieuwe inzichten over te brengen. De cursus biedt een stevige basis voor iedereen die professioneel werkzaam is binnen de cultuureducatie, denk aan kunst- en geschiedenisdocenten.

Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat. Inschrijven kan via mail: kunsteducatie@artez.nl . Kijk voor meer informatie, tijden en kosten op: www.artez.nl/kunsteducatie .

Artikel delen:

Reageer