Solidara bekritiseert procedure CvdK Overijssel

Zwolle – Solidara is boos over de sollicitatieprocedure voor de nieuwe Commissaris van de Koningen in Overijssel. De politieke partij hoorde op tv PvdA-kamerlid Plasterk zeggen, dat de nummer 2 van het CDA Ank Bijleveld de kandidaat is voor de prominente functie in Overijssel, en wil daarover opheldering van de Provinciale Staten.

Solidara is voor een directe verkiezing van de burgemeester en ook de Commissaris van de Koningin door de bewoners zelf. Aangezien deze situatie nog geen realiteit is in Nederland, heeft de fractie van Solidara vraagtekens bij de gang van zaken zoals deze nu worden georganiseerd inzake de benoeming van een Commissaris van de Koningin in Overijssel. De fractie is van mening dat een Commissaris van de Koningin vooral een Commissaris van de bewoners van Overijssel dient te zijn. "Bij de benoeming van een Commissaris dienen dan ook de bewoners van Overijssel in staat te worden gesteld om hierop enige invloed uit te oefenen." Omdat alle procedures in het geheim worden afgehandeld, is Solidara van mening dat de rechten van de bewoners van Overijssel hierin teveel worden beperkt. Mede gezien het feit dat, ook op verzoek van de fractie, vooraf via kranten en internet uitgebreid aan de bewoners van Overijssel is gevraagd wat voor iemand de Commissaris van de Koningin voor Overijssel moet zijn.

Solidara is van mening dat je niet vooraf iemands mening kunt vragen om achteraf zijn rechten te beperken bij het maken van de definitieve keuze! Solidara: "Dat goed geen recht aan transparant bestuur. Tot onze verbazing hoorden we in het tv-programma ‘Ochtendspits’ op 24 september j.l. op Nederland 1 dat Ronald Plassterk vertelde dat mevrouw Bijleveld (de nummer 2 van het CDA) vertrekt naar Overijssel. Gezien dit feit lijkt het mijn fractie op zijn plaats dat de bewoners van Overijssel zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de werkelijke stand van zaken."

Daarom stelt Solidara voor; Organiseren van een openbare Statenvergadering waarin de beoogde kandidaat(a)at(en) de vragen kan beantwoorden die voorafgaand aan de benoemingsprocedure door de bewoners zijn geformuleerd, zoals;

a. Wat kan een potentiële kandidaat betekenen voor de bewoners van Overijssel?

b. Op welke wijze denkt de kandidaat tegemoet te komen aan de profielschets die is opgesteld door de bewoners in de bewonersenquête?

c. In hoeverre is de potentiële kandidaat bereid samen te werken met de organisaties of politieke partijen die verdeeldheid creëren in de samenleving en aanzetten tot haat?

Wat Solidara betreft hebben de bewoners van Overijssel recht op een verduidelijkend antwoord van de kandidaat(a)at(en) op deze vragen. Of op de vragen die gesteld zullen worden tijdens de openbare vergadering, voordat de statenleden in beslotenheid stemmen om de kandidaat(a)at(en) te benoemen als Commissaris van de Koningin in Overijssel.

Solidara stelt dan ook voor dat er eerst een openbaar debat wordt georganiseerd met de eventuele kandid(a)at(en). Op deze wijze hebben de kandid(a)at(en) de gelegenheid vooraf in te gaan op de vragen die leven bij de statenleden en de bewoners en organisaties van Overijssel. Deze werkwijze is voor Soidara van groot belang en bepaald mede de aanwezigheid bij de besloten statenvergadering. Anders, ongeacht welke kandid(a)at(en) dan ook te kort te willen doen, hecht Solidara geen waarde aan een ceremonieel debat dat in geheim zal plaatsvinden. 

Düzgün Yildirim

Fractievoorzitter Solidara Overijssel

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Eens met Yildirim. Citaat uit ander stukje

  Ank benoemd zichzelf tot CvK…da’s al uiterst dubieus

  Sterke vraag c

  c. In hoeverre is de potentiële kandidaat bereid samen te werken met de organisaties of politieke partijen die verdeeldheid creëren in de samenleving en aanzetten tot haat?  Maak melding

 2. Dit is alleen maar het zoveelste voorbeeld hoe het CDA en de gevestigde orde met elkaar verweven zijn. Door alle hoge sleutelposities in handen te nemen krijgt het CDA meer macht dan ze naar verhouding verdienen. De aantallen zetels in de tweede kamer mogen dan geslonken zijn na de vorige verkiezingen, de hoge ambtenaren zijn veelal tijdens de voorafgaande regeerperiodes geinstalleerde stromannetjes als je het mij vraagt.
  Om op deze wijze het beleid dat een nieuwe (ultra-rechtse) regering zal gaan voeren te kunnen ondermijnen, dwars te zitten of juist mogelijk te maken.  Maak melding

 3. Yilderim zit nog even z’n tijd uit in o.a. de eerste kamer en hier in de provincie, maar is dan echt van ’t toneel verdwenen, net als Solidaridinges.


  Maak melding

 4. 99% van de inwoners van Overijssel is volstrekt niet geïnteresseerd wie de nieuw CDK wordt. We weten niet eens wie het nu is

  Lijkt me een gevalletje van “speak for yourself”: volgens mij volgt wel meer dan 1% van de Overijsselse inwoners het nieuws.


  Maak melding

 5. Ik ben wel degelijk geinterresseerd wie de nieuwe wordt want de ouwe is net geopereerd aan de aorta dus die kan er wel uit .
  Dhr Jansen heeft al lang genoeg de dienst uit gemaakt als commissaris van de koningin en er zijn al velen die hem graag zien vertrekken.En net wat hier door Dame wordt gezegd speak for yourself


  Maak melding

Reageer