Beeldentuin Anningahof moet wijken voor N340

Zwolle – Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een voorkeurstracé gekozen voor de inrichting van de provinciale weg N340/N48, Zwolle-Ommen. Het voorkeurstracé sluit aan bij de wensen van de gemeente Zwolle.

n340_a.jpg

GS hebben voor hun voorkeur verschillende onderdelen van twee hoofdvarianten samengevoegd. Het plan gaat uit van een weg ten zuiden van de Hessenpoort, waarbij rekening wordt gehouden met uitbreidingsmogelijkheden voor dit bedrijventerrein. Ook gaat het voorstel uit van een ongelijkvloerse aansluiting van de N340 op de Nieuwleusenerdijk, de hoofdweg van Hessenpoort. Evenwel geldt voor alle tracévarianten dat de Anningahof in de huidige vorm niet kan worden gehandhaafd. Daarvoor kijken gemeente en provincie samen met de betrokkenen naar compensatiemogelijkheden.

Provinciale Staten van Overijssel toetsen in hun vergadering van 3 november het voorkeursalternatief van GS. De provincie wil begin 2011 starten met de officiële inspraak- en adviesronde . Naar verwachting nemen Provinciale Staten eind 2011 een besluit over de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan, het bestemmingsplan.

De kosten voor de verbetering van de N340/N48 worden geschat op 190 miljoen euro. De aansluitingen van de N340 op de rijkswegen A28 en N36 (omleiding Ommen) kosten samen 60 miljoen euro.

  • Meer informatie en visualisatie van de voorgestelde inrichting van de N340 op deze website te vinden. 
Artikel delen:

Reageer